1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-24 00:56:14 +00:00

[po] Updated Polish translation

This commit is contained in:
Witold Filipczyk 2019-11-19 17:59:17 +01:00
parent ce3f8a1ab8
commit b73fb5c7ec

150
po/pl.po
View File

@ -226,12 +226,11 @@ msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:93
msgid "Show IP"
msgstr ""
msgstr "Pokaż IP"
#: src/bfu/leds.c:95
#, fuzzy
msgid "Whether to display IP of the document in the status bar."
msgstr "Czy wyświetlać cyfrowy zegar w pasku statusu."
msgstr "Czy wyświetlać adres IP strony na pasku statusu."
#: src/bfu/leds.c:98
msgid "LEDs"
@ -684,11 +683,11 @@ msgstr "Czy usunąć zaznaczony wpis cache?"
#: src/cache/dialogs.c:308
msgid "Cache entry invalidated"
msgstr ""
msgstr "Wpis cache unieważniony"
#: src/cache/dialogs.c:309
msgid "Cache entry invalidated."
msgstr ""
msgstr "Wpis cache unieważniony."
#. accelerator_context(display_download, src/cache/dialogs.c:cache_buttons, src/config/dialogs.c:option_buttons, src/cookies/dialogs.c:cookie_buttons, src/dialogs/download.c:download_buttons, src/formhist/dialogs.c:formhist_buttons, src/globhist/dialogs.c:globhist_buttons, src/protocol/auth/dialogs.c:auth_buttons)
#: src/cache/dialogs.c:316 src/config/dialogs.c:500 src/cookies/dialogs.c:537
@ -700,15 +699,13 @@ msgstr "~Informacja"
#. accelerator_context(src/cache/dialogs.c:cache_buttons)
#: src/cache/dialogs.c:320
#, fuzzy
msgid "Search c~ontents"
msgstr "Znajdź tekst"
msgstr "Przeszukuj ~treść"
#. accelerator_context(src/cache/dialogs.c:cache_buttons)
#: src/cache/dialogs.c:321
#, fuzzy
msgid "In~validate"
msgstr "nieprawidłowy"
msgstr "Unie~ważnij"
#: src/cache/dialogs.c:326
msgid "Cache manager"
@ -976,9 +973,8 @@ msgid "Kill all backgrounded connections"
msgstr "Przerwij wszystkie połączenia w tle"
#: src/config/actions-main.inc:43
#, fuzzy
msgid "Open link selection dialog"
msgstr "Otwórz okno dialogowe potwierdzania zakończenia działania"
msgstr "Otwórz okno dialogowe wyboru odnośnika"
#: src/config/actions-main.inc:44
msgid "Download the current link"
@ -1029,9 +1025,8 @@ msgid "Activate the menu"
msgstr "Uaktywnij menu"
#: src/config/actions-main.inc:57
#, fuzzy
msgid "Move downwards to put the current line at the top"
msgstr "Przesuń bieżącą kartę w lewo"
msgstr "Przesuń w dół, aby umieścić bieżącą linię na górze"
#: src/config/actions-main.inc:58
msgid "Move cursor down"
@ -1062,14 +1057,12 @@ msgid "Move to the start of the document"
msgstr "Przejdź do początku dokumentu"
#: src/config/actions-main.inc:65
#, fuzzy
msgid "Move downwards by half a page"
msgstr "Przesuń w dół o stronę"
msgstr "Przesuń w dół o pół strony"
#: src/config/actions-main.inc:66
#, fuzzy
msgid "Move upwards by half a page"
msgstr "Przesuń w górę o stronę"
msgstr "Przesuń w górę o pół strony"
#: src/config/actions-main.inc:67
msgid "Move one link down"
@ -1294,9 +1287,8 @@ msgid "Toggle usage of document specific colors"
msgstr "Przełącz sposób użycia kolorów podanych w dokumencie"
#: src/config/actions-main.inc:124
#, fuzzy
msgid "Toggle use of document width"
msgstr "Przełącz sposób użycia kolorów podanych w dokumencie"
msgstr "Przełącz sposób użycia szerokości dokumentu"
#: src/config/actions-main.inc:125
msgid "Toggle rendering page as HTML / plain text"
@ -1680,11 +1672,11 @@ msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:872
msgid "Disable libevent"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz libevent"
#: src/config/cmdline.c:874
msgid "Disables libevent."
msgstr ""
msgstr "Wyłącz libevent."
#: src/config/cmdline.c:876
msgid "Disable link numbering in dump output"
@ -1799,13 +1791,15 @@ msgstr "Wypisz podany URL w postaci źródłowej na standardowe wyjście."
#: src/config/cmdline.c:935
msgid "Whether to use terminfo"
msgstr ""
msgstr "Czy używać bazy terminfo"
#: src/config/cmdline.c:937
msgid ""
"When enabled, terminfo ncurses functions will be used instead of hardcoded "
"sequences."
msgstr ""
"Gdy włączone, funkcje ncurses (terminfo) będą używane do wyświetlania zamiast wpisanych "
"na sztywno kodów sekwencji sterujących i kolorów."
#: src/config/cmdline.c:940
msgid "Touch files in ~/.elinks when running with -no-connect/-session-ring"
@ -2016,13 +2010,12 @@ msgstr ""
"a zobaczysz zawartość."
#: src/config/dialogs.c:431
#, fuzzy
msgid ""
"Option names may only contain alpha-numeric characters\n"
"in addition to '_', '-', '+', and '*'."
msgstr ""
"Nazwy opcji mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne\n"
"oraz '_' i '-'."
"oraz '_', '-', '+' i '*'."
#: src/config/dialogs.c:452 src/config/dialogs.c:477
msgid "Add option"
@ -2711,27 +2704,25 @@ msgstr "Domyślny kolor tekstu."
#
#: src/config/options.inc:297
#, fuzzy
msgid "Insert mode colors"
msgstr "Inwersja kolorów"
msgstr "Kolory trybu wstawiania"
#
#: src/config/options.inc:299
#, fuzzy
msgid "Insert mode colors."
msgstr "Inwersja kolorów"
msgstr "Kolory trybu wstawiania."
#: src/config/options.inc:301 src/config/options.inc:303
msgid "Background color for text field in insert mode"
msgstr ""
msgstr "Kolor tła w trybie wstawiania"
#: src/config/options.inc:305
msgid "Text color for text field in insert mode"
msgstr ""
msgstr "Kolor tekstu w trybie wstawiania"
#: src/config/options.inc:307
msgid "Text color for text field in insert mode."
msgstr ""
msgstr "Kolor tekstu w trybie wstawiania."
#
#: src/config/options.inc:309
@ -2822,13 +2813,15 @@ msgstr ""
#: src/config/options.inc:359
msgid "Specify link label key"
msgstr ""
msgstr "Podaj klucz dla etykiet odnośników"
#: src/config/options.inc:361
msgid ""
"Default is 0123456789, which is standard numeric labeling. Ascii based "
"strings like gfdsahjkl;trewqyuiopvcxznm can also be used."
msgstr ""
"Domyślnie jest 0123456789, czyli stanardowe etykiety liczbowe. Możesz użyć "
"dowolnego łańcucha ASCII, np. gfdsahjkl;trewqyuiopvcxzn."
#
#: src/config/options.inc:365
@ -2945,15 +2938,16 @@ msgstr ""
"dół\" albo \"przewiń w górę\"."
#: src/config/options.inc:418
#, fuzzy
msgid "Vertical overlap"
msgstr "Krok pionowy"
msgstr "Pionowe nakładanie się linii"
#: src/config/options.inc:420
msgid ""
"Number of overlapping lines between the new page displayed and the previous "
"one when scrolling one page up or down."
msgstr ""
"Liczba wspólnych linii z nowo wyświetlanej i poprzedniej strony "
"przy przewijaniu o stronę w dół lub górę."
#: src/config/options.inc:424
msgid "Searching"
@ -3068,25 +3062,26 @@ msgid "Horizontal text margin."
msgstr "Margines poziomy."
#: src/config/options.inc:478
#, fuzzy
msgid "Preferred document width"
msgstr "Prze~formatuj dokument"
msgstr "Preferowana szerokość dokumentu"
#: src/config/options.inc:480
msgid ""
"Try to fit the document within this width. If set to zero,use screen width."
msgstr ""
"Staraj się zmieścić dokument w podanej szerokości. Jeśli zero, użyj całej szerokości ekranu."
#: src/config/options.inc:483
#, fuzzy
msgid "Whether to use preferred document width"
msgstr "Czy wykonywać skrypty zawarte w dokumentach."
msgstr "Czy użyć preferowanej szerokości dokumentu"
#: src/config/options.inc:485
msgid ""
"Whether to use preferred document width. If set to zero,\n"
"use screen width. If set to one, use preferred_document_width."
msgstr ""
"Czy użyć preferowanej szerokości dokumentu. Jeśli zero,\n"
"użyj szerokości ekranu. Jeśli jeden, użyj preferred_document_width."
#: src/config/options.inc:488
msgid "Document meta refresh"
@ -3126,14 +3121,12 @@ msgstr ""
"historii dla pewnych stron, które używają zerowej wartości czasu odświeżania."
#: src/config/options.inc:506
#, fuzzy
msgid "Show meta refresh link"
msgstr "Obsługa meta refresh"
msgstr "Pokazuj odnośnik odświeżania meta"
#: src/config/options.inc:508
#, fuzzy
msgid "Whether to show meta refresh link."
msgstr "Czy sortować elementy przy wyświetlaniu katalogów."
msgstr "Czy pokazywać odnośnik odświeżania strony z nagłówka meta."
#: src/config/options.inc:510
msgid "Tables navigation order"
@ -3222,7 +3215,6 @@ msgid "Number"
msgstr "Ilość"
#: src/config/options.inc:557
#, fuzzy
msgid ""
"Number of cached formatted pages. Do not get too generous here, 'formatted' "
"means that all the accompanying structures are kept in memory so that you "
@ -3238,8 +3230,8 @@ msgid ""
"if it is over the memory cache size threshold. (Then of course no other "
"documents can be cached.)"
msgstr ""
"Liczba sformatowanych dokumentów w pamięci podręcznej. Sformatowane oznacza "
"tutaj, że dodatkowe struktury danych trzymane są w pamięci, tak żeby "
"Liczba sformatowanych dokumentów w pamięci podręcznej. Nie bądź zbyt szczodry tu, "
"sformatowane oznacza, że dodatkowe struktury danych trzymane są w pamięci, tak żeby "
"dokument był wyświetlany natychmiast. Niestety te dane zajmują dużo pamięci, "
"często ponad dwukrotnie więcej niż oryginalny dokument źródłowy, a mogą i "
"więcej, jeśli dokument zawiera mnóstwo krótkich linii i odnośników, i "
@ -3373,26 +3365,24 @@ msgstr ""
"Zobacz opcję document.browse.links.color_dirs ."
#: src/config/options.inc:646
#, fuzzy
msgid "Use link number color"
msgstr "Wprowadź numer odnośnika"
msgstr "Użyj koloru numerów odnośnika"
#: src/config/options.inc:648
msgid ""
"Whether to use link number color even when colors specified by the document "
"are used."
msgstr ""
"Czy użyć koloru numerów odnośników nawet jeśli kolory dokumentu są używane."
#
#: src/config/options.inc:651
#, fuzzy
msgid "Link number color"
msgstr "Kolor odnośnika"
msgstr "Kolor numerów odnośników"
#: src/config/options.inc:653
#, fuzzy
msgid "Default link number color."
msgstr "Domyślny kolor odnośnika."
msgstr "Domyślny kolor numerów odnośników."
#: src/config/options.inc:659
msgid "Increase contrast"
@ -3716,7 +3706,6 @@ msgid "Wrap non breaking space"
msgstr "Zawijanie nie łamiących spacji"
#: src/config/options.inc:821
#, fuzzy
msgid ""
"If set do not honour non breaking space (the nbsp entity) but allows one to "
"wrap the text. This can help keeping the width of documents down so no "
@ -3871,7 +3860,6 @@ msgstr ""
"Ustawienia specyficzne dla danego typu terminala (nawiązując do $TERM)."
#: src/config/options.inc:936
#, fuzzy
msgid ""
"Terminal type; matters mostly only when drawing frames and dialog box "
"borders:\n"
@ -3888,7 +3876,8 @@ msgstr ""
"1 - VT100, prosty ale przenośny\n"
"2 - Linux, podwójne ramki i inne dobrodziejstwa\n"
"3 - KOI-8\n"
"4 - FreeBSD"
"4 - FreeBSD\n"
"5 - fbterm"
#: src/config/options.inc:945
msgid "Always encode xterm title in ISO-8859-1"
@ -4038,13 +4027,12 @@ msgstr ""
"sens jedynie, gdy używanie kolorów jest włączone."
#: src/config/options.inc:1030 src/dialogs/options.c:233
#, fuzzy
msgid "Italic"
msgstr "Włoski"
msgstr "Kursywa"
#: src/config/options.inc:1032
msgid "If we should use italics."
msgstr ""
msgstr "Czy powinniśmy wyświetlać kursywę."
#: src/config/options.inc:1036
msgid "If we should use underline or enhance the color instead."
@ -4371,14 +4359,12 @@ msgid "Status bar colors."
msgstr "Kolory paska statusu."
#: src/config/options.inc:1248
#, fuzzy
msgid "Status bar show ip"
msgstr "Pasek statusu"
msgstr "Pokazywanie adresu IP"
#: src/config/options.inc:1250
#, fuzzy
msgid "Status bar show ip text colors."
msgstr "Kolory tekstu na pasku statusu."
msgstr "Kolory tekstu na pasku statusu dotyczące adresu IP."
#: src/config/options.inc:1252
msgid "Generic status bar"
@ -4996,7 +4982,7 @@ msgstr "nie"
#: src/cookies/dialogs.c:55 src/cookies/dialogs.c:418
msgid "HttpOnly"
msgstr ""
msgstr "HttpOnly"
#: src/cookies/dialogs.c:88
#, c-format
@ -5401,9 +5387,9 @@ msgstr "ECMAScript"
#, c-format
msgid "%ld interpreter"
msgid_plural "%ld interpreters"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%ld interpreter"
msgstr[1] "%ld interpretery"
msgstr[2] "%ld interpreterów"
#: src/dialogs/info.c:244
msgid "Interlinking"
@ -5887,9 +5873,8 @@ msgid "Linux or OS/2 frames"
msgstr "Ramki typu Linux lub OS/2"
#: src/dialogs/options.c:214
#, fuzzy
msgid "Linux frames with fbterm colors"
msgstr "Kolory ramki menu."
msgstr "Ramki typu Linux z kolorami fbterma"
#: src/dialogs/options.c:215
msgid "FreeBSD frames"
@ -6497,7 +6482,7 @@ msgstr "Włoski"
#: src/intl/gettext/libintl.c:49
msgid "Japanese"
msgstr ""
msgstr "Japoński"
#: src/intl/gettext/libintl.c:50
msgid "Lithuanian"
@ -6631,28 +6616,27 @@ msgstr "Brak myszy"
#: src/main/version.c:159
msgid "libev"
msgstr ""
msgstr "libev"
#: src/main/version.c:159
msgid "libev (disabled)"
msgstr ""
msgstr "libev (wyłączone)"
#: src/main/version.c:162
msgid "libevent"
msgstr ""
msgstr "libevent"
#: src/main/version.c:162
msgid "libevent (disabled)"
msgstr ""
msgstr "libevent (wyłączone)"
#: src/main/version.c:165
#, fuzzy
msgid "terminfo"
msgstr "Informacje o tłoczeniu"
msgstr "terminfo"
#: src/main/version.c:165
msgid "terminfo (disabled)"
msgstr ""
msgstr "terminfo (wyłączone)"
#: src/mime/backend/default.c:25
msgid "MIME type associations"
@ -6826,7 +6810,7 @@ msgstr ""
"zanim wybrany zostanie uchwyt."
#: src/mime/backend/mailcap.c:357
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Badly formatted mailcap entry for type %s in \"%s\" line %d"
msgstr "Źle sformatowana pozycja dla mailcap dla typu %s w \"%s\" linii %d"
@ -8421,7 +8405,6 @@ msgid "User-agent identification"
msgstr "Identyfikacja przeglądarki"
#: src/protocol/http/http.c:198
#, fuzzy
msgid ""
"Change the User Agent ID. That means identification string, which is sent to "
"HTTP server when a document is requested. The 'textmode' token in the first "
@ -8446,9 +8429,9 @@ msgstr ""
"\n"
"Użyj \" \" jeśli nie chcesz wysyłania żadnej informacji o przeglądarce.\n"
"\n"
"%v - wersja ELinksa\n"
"%s - nazwa systemu\n"
"%t - rozmiar terminala\n"
"%v - wersja ELinksa,\n"
"%s - nazwa systemu,\n"
"%t - rozmiar terminala,\n"
"%b - liczba pasków wyświetlanych przez ELinksa."
#: src/protocol/http/http.c:216
@ -8788,7 +8771,7 @@ msgstr "Skryptowanie"
#: src/scripting/smjs/action_object.c:96
msgid "Cannot run actions in a tab that doesn't have the focus"
msgstr ""
msgstr "Nie mogę wykonać akcji na tabie, który nie jest bieżący (Nie ma fokusu)."
#: src/scripting/smjs/elinks_object.c:58
msgid "User script alert"
@ -8899,9 +8882,8 @@ msgid "~Open"
msgstr "~Otwórz"
#: src/session/session.c:326
#, fuzzy
msgid "Retry without verification?"
msgstr "Zakończ bez potwierdzenia"
msgstr "Spróbować jeszcze raz bez weyfikacji?"
#. Casting size_t fc_maxlength to unsigned int
#. * and formatting it with "%u" is safe,
@ -9291,7 +9273,7 @@ msgstr "Pokaż o~brazek"
#. accelerator_context(link_menu.form, link_menu.map, link_menu.std)
#: src/viewer/text/link.c:1423
msgid "Download ima~ge"
msgstr "Pobierz ~obrazek"
msgstr "Pob~ierz obrazek"
#: src/viewer/text/link.c:1432
msgid "No link selected"