1
0
Fork 0

[po] pl updated

This commit is contained in:
Witold Filipczyk 2022-07-17 13:02:02 +02:00
parent dcc9753a56
commit 3022336830
1 changed files with 59 additions and 98 deletions

157
po/pl.po
View File

@ -1472,11 +1472,11 @@ msgstr "Wewnętrzny błąd zgodności"
#.
#: src/config/cmdline.c:793
msgid "Load config also for slave instances"
msgstr ""
msgstr "Wczytuj konfigurację także na podrzędnych instancjach"
#: src/config/cmdline.c:795
msgid "Load config also for slave instances. Slower, but more robust."
msgstr ""
msgstr "Wczytuj konfigurację także w podrzędnych instancjach. Trochę wolniejsze."
#: src/config/cmdline.c:797
msgid "Restrict to anonymous mode"
@ -4580,13 +4580,11 @@ msgstr "Kolory podświetlenia schowka."
#: src/config/options.inc:1329
msgid "Desktop"
msgstr ""
msgstr "Pulpit"
#
#: src/config/options.inc:1331
#, fuzzy
msgid "Desktop background."
msgstr "Domyślny kolor tła."
msgstr "Tło pulpitu."
#: src/config/options.inc:1333
msgid "Searched strings"
@ -4960,15 +4958,13 @@ msgstr "Wyłącz obsługę myszy"
msgid "Disable mouse. Changes take effect at the next elinks restart."
msgstr "Wyłącz obsługę myszy. Zmiana odniesie skutek po restarcie ELinksa."
#
#: src/config/options.inc:1527
#, fuzzy
msgid "Background character"
msgstr "Kolor tła"
msgstr "Znak wypełnienia tła"
#: src/config/options.inc:1529
msgid "Integer value of background character."
msgstr ""
msgstr "Kod znaku wypełniającego tło - liczba całkowita."
#: src/config/options.inc:1531
msgid "Back to exit"
@ -7001,236 +6997,203 @@ msgstr "System konfiguracyjny"
#. name:
#: src/mime/backend/dgi.c:57 src/protocol/file/dgi.c:46
#, fuzzy
msgid "DGI"
msgstr "CGI"
msgstr "DGI"
#
#: src/mime/backend/dgi.c:59
#, fuzzy
msgid "Dos gateway interface specific options."
msgstr "Ustawienia interfejsu użytkownika."
msgstr "Opcje dotyczące DGI (DOS Gateway Interface)."
#: src/mime/backend/dgi.c:63
#, fuzzy
msgid "Enable DGI support."
msgstr "Włącz obsługę Mailcap."
msgstr "Włącz obsługę DGI."
#: src/mime/backend/dgi.c:65
#, fuzzy
msgid "Config filename"
msgstr "Nazwa pliku schowka"
msgstr "Nazwa pliku konfiguracyjnego"
#: src/mime/backend/dgi.c:67
msgid "Filename and location of config file for DGI."
msgstr ""
msgstr "Nazwa pliku konfiguracyjnego dla DGI."
#: src/mime/backend/dgi.c:71
#, fuzzy
msgid "Ask before using the handlers defined by DGI."
msgstr "Pytaj zanim użyjesz uchwytów zdefiniowanych mailcap."
msgstr "Pytaj zanim użyjesz uchwytów zdefiniowanych przez DGI."
#: src/mime/backend/dgi.c:73
#, fuzzy
msgid "Path $a"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $a"
#: src/mime/backend/dgi.c:75
msgid "Path to cache."
msgstr ""
msgstr "Ścieżka do pamięci podręcznej."
#: src/mime/backend/dgi.c:76
#, fuzzy
msgid "Path $b"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $b"
#: src/mime/backend/dgi.c:78
#, fuzzy
msgid "Full name of bookmarks."
msgstr "~Dodaj zakładkę"
msgstr "Pełna nazwa zakładek."
#: src/mime/backend/dgi.c:79
#, fuzzy
msgid "Path $c"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $c"
#: src/mime/backend/dgi.c:81
msgid "Full name of cache index."
msgstr ""
msgstr "Pełna nazwa indesku pamięci podręcznej."
#: src/mime/backend/dgi.c:82
#, fuzzy
msgid "Path $d"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $d"
#
#: src/mime/backend/dgi.c:84
#, fuzzy
msgid "Document name."
msgstr "Dokumenty w pamięci podręcznej"
msgstr "Nazwa dokumentu."
#: src/mime/backend/dgi.c:85
#, fuzzy
msgid "Path $e"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $e"
#: src/mime/backend/dgi.c:87
msgid "Path to executable files."
msgstr ""
msgstr "Ścieżka do plików wykonywalnych."
#: src/mime/backend/dgi.c:88
#, fuzzy
msgid "Path $f"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $f"
#: src/mime/backend/dgi.c:90
msgid "File browser arguments."
msgstr ""
msgstr "Argumenty przeglądarki plików."
#: src/mime/backend/dgi.c:91
#, fuzzy
msgid "Path $g"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $g"
#: src/mime/backend/dgi.c:93
msgid "IP address of 1st gateway."
msgstr ""
msgstr "Adres IP pierwszej bramy do internetu."
#: src/mime/backend/dgi.c:94
#, fuzzy
msgid "Path $h"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $h"
#: src/mime/backend/dgi.c:96
msgid "Full name of History file."
msgstr ""
msgstr "Pełna nazwa pliku historii."
#: src/mime/backend/dgi.c:97
#, fuzzy
msgid "Path $i"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $i"
#: src/mime/backend/dgi.c:99
msgid "Your IP address."
msgstr ""
msgstr "Twój adres IP."
#: src/mime/backend/dgi.c:100
#, fuzzy
msgid "Path $j"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $j"
#: src/mime/backend/dgi.c:102
msgid "DJPEG arguments."
msgstr ""
msgstr "Argumenty DJPEG."
#: src/mime/backend/dgi.c:103
#, fuzzy
msgid "Path $l"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $l"
#: src/mime/backend/dgi.c:105
#, fuzzy
msgid "Last visited document."
msgstr "Data ostatniej wizyty"
msgstr "Ostatnio oglądany dokument."
#: src/mime/backend/dgi.c:106
#, fuzzy
msgid "Path $m"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $m"
#: src/mime/backend/dgi.c:108
msgid "Path to mail."
msgstr ""
msgstr "Ścieżka do poczty."
#: src/mime/backend/dgi.c:109
#, fuzzy
msgid "Path $n"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $n"
#: src/mime/backend/dgi.c:111
msgid "IP address of 1st nameserver."
msgstr ""
msgstr "Adres IP pierwszego serwera DNS."
#: src/mime/backend/dgi.c:112
#, fuzzy
msgid "Path $p"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $p"
#: src/mime/backend/dgi.c:114
msgid "Host."
msgstr ""
msgstr "Host."
#: src/mime/backend/dgi.c:115
#, fuzzy
msgid "Path $q"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $q"
#: src/mime/backend/dgi.c:117
msgid "Filename of query string (file created only when using this macro)."
msgstr ""
msgstr "Nazwa pliku z łańcuchem zapytania (plik jest tworzony, tylko gdy użyte jest to makro)."
#: src/mime/backend/dgi.c:119
#, fuzzy
msgid "Path $r"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $r"
#: src/mime/backend/dgi.c:121
#, fuzzy
msgid "Horizontal resolution of screen."
msgstr "Margines poziomy."
msgstr "Rozdzielczość pozioma ekranu."
#: src/mime/backend/dgi.c:122
#, fuzzy
msgid "Path $s"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $s"
#: src/mime/backend/dgi.c:124
#, fuzzy
msgid "CGI compatible query string."
msgstr "Łańcuch typu zapytania"
msgstr "Łańcuch zapytania kompatybilny z CGI."
#: src/mime/backend/dgi.c:125
#, fuzzy
msgid "Path $t"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $t"
#: src/mime/backend/dgi.c:127
msgid "Path for temporary files."
msgstr ""
msgstr "Ścieżka do tymczasowych plików."
#: src/mime/backend/dgi.c:128
#, fuzzy
msgid "Path $u"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $u"
#: src/mime/backend/dgi.c:130
#, fuzzy
msgid "URL of document."
msgstr "Brak dokumentu"
msgstr "URL dokumentu."
#: src/mime/backend/dgi.c:131
#, fuzzy
msgid "Path $w"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $w"
#: src/mime/backend/dgi.c:133
#, fuzzy
msgid "Download path."
msgstr "Pobieranie"
msgstr "Nazwa katalogu do zapisywania pobieranych plików."
#: src/mime/backend/dgi.c:134
#, fuzzy
msgid "Path $x"
msgstr "Ścieżka"
msgstr "Ścieżka $x"
#: src/mime/backend/dgi.c:136
msgid "Netmask."
msgstr ""
msgstr "Maska sieci."
#. name:
#: src/mime/backend/dgi.c:453
msgid "DGI mime"
msgstr ""
msgstr "MIME DGI"
#. name:
#: src/mime/backend/mailcap.c:89 src/mime/backend/mailcap.c:775
@ -8837,13 +8800,12 @@ msgid "Fake referer to be sent when policy is 2."
msgstr "Zmyślony URL jest wysyłany, gdy polisa jest ustawiona na 2."
#: src/protocol/http/http.c:149
#, fuzzy
msgid "Accept header"
msgstr "Wysyłanie pola nagłówka Accept-Language"
msgstr "Nagłówek Accept"
#: src/protocol/http/http.c:151
msgid "Value of the Accept header field."
msgstr ""
msgstr "Wartość pola nagłóka Accept."
#: src/protocol/http/http.c:153
msgid "Send Accept-Language header"
@ -9030,13 +8992,12 @@ msgid "Protocol specific options."
msgstr "Ustawienia dotyczące protokołów."
#: src/protocol/protocol.c:283
#, fuzzy
msgid "Default protocol prefix"
msgstr "Domyślne ustawienia kolorów"
msgstr "Domyślny przedrostek dla protokołów"
#: src/protocol/protocol.c:285
msgid "Default protocol prefix when none protocol was entered."
msgstr ""
msgstr "Domyślny przedrostek protokołów, gdy brak nazwy protokołu."
#: src/protocol/protocol.c:287
msgid "No-proxy domains"