Thêm từ mới

master
Quang Thang 2 years ago
parent 5d044ead59
commit d55c530a46
  1. 16
      docs/tieng-anh/tu-vung/tu-moi-thang-1-2021.md

@ -24,6 +24,22 @@ permalink: /tieng-anh/tu-vung/thang-1-2021
* double life: sống hai mặt
* reckness: liều lĩnh
* debt: món nợ
* asynchronous: không đồng bộ, không cùng thời điểm
* christening: làm lễ rửa tội
* ceremony: lễ
* absurd: phi lý, vô lí
* disgraceful: hổ thẹn
* enthusiastic: nhiệt thành, sốt sắng
* devoted: hết lòng, tận tâm
* mourning: nỗi buồn thảm sau khi ai đó chết
* immensely: vô hạn, vô lượng
* vanity: tự phụ
* ridiculous: nực cười
* outrage: làm nhục, lăng mạ
```
Ooops, It's getting longer ...
```
## Nguồn từ điển
* [Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org)

Loading…
Cancel
Save