Chỉnh sửa danh sách đọc

master
Quang Thắng 2 years ago
parent fffebbd648
commit 13139e9dcf
  1. BIN
      docs/.danh-sach-doc.md.kate-swp
  2. 6
      docs/danh-sach-doc.md

Binary file not shown.

@ -12,3 +12,9 @@ nav_order: 3
* Đắc nhân tâm
## Đã đọc
* Đắc nhân tâm
* Sách khá hay và triết lí
* Áp dụng thì hơi khó :(
* Around the world in eighty days
* Nghe audio book có transcript để luyện tiếng Anh là chính :v
* Đoạn đầu khá thần bí nhưng về sau không quá là đặc sắc @@

Loading…
Cancel
Save