1
0
Fork 0

Update, translations are courtesy of Tomi Nygren.

git-svn-id: http://svn.irssi.org/repos/irssi/trunk@4752 dbcabf3a-b0e7-0310-adc4-f8d773084564
This commit is contained in:
Emanuele Giaquinta 2008-03-10 20:17:42 +00:00 committed by exg
parent 1e4d285f97
commit da1f993e7a
1 changed files with 26 additions and 39 deletions

65
TODO
View File

@ -1,38 +1,8 @@
FIXME translate
19:36 [IRCNet] [muzzy] lisää bugeja irssissä, ilmeisesti
uusin versio: foo splittaa ulos, bar joinaa sisään, bar vaihtaa
nicknamen fooksi, foo splittaa uudestaan ulos -> tulee Glib warning
"is already in split list (how?)" .. :)
22:51 [IRCNet] [zhafte] irssi muuten taitaa bugaa jos
pistää ACT oikeaan reunaan, vai onkohan se vain mun terminaali?
22:52 [IRCNet] [zhafte] menevät välillä päällekkäin
numerot
17.03.2002 22:25 #irssi.fi: <@Ion> cras: Jos sanon dcc chatissa että /exec -
-out cat iso_tiedosto, niin miksi
iso_tiedosto jää kesken? :)
- %n%_ ei näy lastlogissa
- use_status_window, use_msgs_window sais toimia heti
- tab completio jos lisää utf8 juttuja niin ei oikein toimi?
- jos kickataan nopeasti ja joinaa takas nopeasti chansyncci kaataa
/WHOssa.. kts. qrczak logi
- /set show_server_tags tjsp että näyttäis aina (yhdistä hide_server_tagsin
kanssa?)
- /SBAR topic placement bottom ei toimi??
- /exec -out kanavalla ei pelaa silcissä
- /op * valitus vois olla joku parempi kuin "not a good idea"..
- mitenkäs tabcompletio completoi taas omaakin nickkiä..?
- vanhan irssin /upgrades uuteen ennen sitä vaihtoi /set autolog_path:iin
$1 ja kaatui?..
- /win hide vois pelata vaikka oliskin stickyjä siinä ikkunassa
- /window server -sticky:tetyt ikkunat ei aina meinaa tajuta kun serveri
yhdistyy?
- utf8-tekstitykset bugailee statusbarissa (promptissa)
- jos /set reuse_unused_windows off, ja ikkuna näyttäis täysin tyhjälle
ja niitä olis vaan 1, niin sen vois kyllä käyttää silti (?)
- active_mainwin oli jotenkin NULL ja kaatoi.. /window killi teki sen,
liittyy varmaan jotenkin siihen että window_close() vaihtoi samaan
hiddenikkunaan splitti-ikkunan sisällä jota oltiin kuitenkin tappamassa
kun se ei ollut sticky..
19:36 [IRCNet] [muzzy] more bugs in irssi, apparently the new version: foo splits out,
bar joins, bar changes his nick to foo, foo splits again ->
Glib warning "is already in split list (how?)" .. :)
22:51 [IRCNet] [zhafte] irssi bugs if you put ACT to the right, or maybe it is my terminal?
22:52 [IRCNet] [zhafte] the numbers tend to go on top of eachother
04:35 [OPN] [slug] was just wondering if you
had Irssi::keyboard_entry_redirect() on your TODO somewhere near the
@ -51,8 +21,6 @@ FIXME translate
channels
14:59 <@c0ffee> cras, bug report, mode change compression appears not to work:
13:58 -!- mode/#*cut* [-b+ *cut*] by *cut* (i think it was -b+b)
21:55 <@L> 17:04.11 <L> /eval /last quit;/clear;/sb goto 10:00;/last -clear;/sb end
21:55 <@L> 17:04.27 <L> wait after it scrolls and press page up :)
21:55 <@L> 17:04.48 <L> oh, you can make Irssi behave correctly with /clear
@ -101,8 +69,28 @@ FIXME translate
windows, and then that person says something again, I'm brought
to the new query window automatically (that's of course bad).
- /exec - -out cat file does not send the whole file
- %n%_ won't show at lastlog..
- use_status_window, use_msgs_window should work instantly..
- during fast kicking and the victim quickly rejoins, chansync crashes in /WHO..
- /set show_server_tags or something to always show (combine with hide_server_tagsin ?)..
- /SBAR topic placement bottom won't work??..
- /op * complaining could be better than "not a good idea"..
- how did tab completion complete your own nick..?
- the old irssi's /upgrades to the new, before it changed to /set autolog_path
$1 and crashed?..
- /win hide could work even though there are sticky things in that window..
- /window server -sticky windows doesn't always realize when a server connects?..
- tab completion doesn't work properly if I add utf8 things?..
- utf8-texts tend to bug in statusbar (prompt)..
- if /set reuse_unused_windows off, and the window seems to be empty,
and there would be only one of them it could still be used (?)..
- active_mainwin was somehow NULL and crashed.. /window kill did it,
probably something to do with window_close() switching to the same
hidden window inside the split window, which I was about to kill
anyways because it wasn't sticky..
- /foreach server /disconnect $tag n8 does not work
- /exec - -o uname -a does not work (two spaces before the first dash)
- /command -option does not work (two spaces before the dash)
- /whowas server nick does not work
- /msg nick@server or nick%host is fully treated as nickname (log, query)
- max_whois won't stay with reconnects?
@ -121,7 +109,6 @@ FIXME translate
- away handling is a bit buggy. you do /away;/away reason, irssi remembers
the away reason only until it receives "you're no longer away" from the
first command.. setting it back to away has then lost the reason.
- crash: /exec -msg safari perl -e 'print "A"x600000'"
- nick_ nick- _nick nick2 nick3 ...
- /SAVE -all?
- /STATUSBAR xx ENABLE|DISABLE recreates all statusbars which is a bit