1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-17 23:55:32 +00:00
elinks/po/fi.po
2005-12-06 13:49:55 +01:00

7941 lines
185 KiB
Plaintext

# ELinks Finnish translation.
# Karvinen Ilkka <ik@iki.fi> (bounced on 2004-12-26: 550 5.1.1 User unknown)
# Kalle Olavi Niemitalo <kon@iki.fi>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ELinks 0.5pre0.CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-27 07:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-04 17:33+0200\n"
"Last-Translator: Kalle Olavi Niemitalo <kon@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bfu/hierbox.c:329
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#. | MSGBOX_SCROLLABLE
#: src/bfu/hierbox.c:424 src/bfu/hierbox.c:433 src/dialogs/document.c:43
#: src/dialogs/document.c:240
msgid "Info"
msgstr "Tieto"
#: src/bfu/hierbox.c:425
msgid "Press space to expand this folder."
msgstr "Voit laventaa kansion painamalla välilyöntiä."
#: src/bfu/hierbox.c:436 src/bfu/inpfield.c:254 src/bfu/msgbox.c:172
#: src/bfu/msgbox.c:189 src/config/dialogs.c:57 src/config/dialogs.c:391
#: src/cookies/dialogs.c:354 src/dialogs/edit.c:97 src/dialogs/info.c:133
#: src/dialogs/options.c:210 src/dialogs/options.c:290 src/mime/dialogs.c:129
#: src/protocol/auth/dialogs.c:110 src/protocol/protocol.c:231
#: src/scripting/lua/core.c:377 src/scripting/lua/core.c:457
#: src/session/session.c:799 src/viewer/text/search.c:1593
msgid "~OK"
msgstr "~OK"
#: src/bfu/hierbox.c:547
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Ikävä kyllä kohtaa \"%s\" ei voi poistaa."
#: src/bfu/hierbox.c:548
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Ikävä kyllä kohtaa \"%s\" käyttää vielä jokin muu."
#. cant_delete_folder
#: src/bfu/hierbox.c:551 src/bookmarks/dialogs.c:119
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Ikävä kyllä kansiota \"%s\" ei voi poistaa."
#. cant_delete_used_folder
#: src/bfu/hierbox.c:552 src/bookmarks/dialogs.c:121
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Ikävä kyllä kansiota \"%s\" käyttää vielä jokin muu."
#: src/bfu/hierbox.c:617
msgid "Delete error"
msgstr "Poistovirhe"
#: src/bfu/hierbox.c:711
msgid "Delete marked items"
msgstr "Poista merkityt kohdat"
# ELinksin suomennoksessa tämmöisissä kysymyksissä on toinen persoona.
#: src/bfu/hierbox.c:712
msgid "Delete marked items?"
msgstr "Poistatko merkityt kohdat?"
#: src/bfu/hierbox.c:725 src/bfu/hierbox.c:761 src/bfu/hierbox.c:782
#: src/bfu/hierbox.c:853 src/config/dialogs.c:832 src/dialogs/menu.c:126
#: src/formhist/formhist.c:418 src/mime/dialogs.c:69 src/session/task.c:272
#: src/terminal/tab.c:191 src/terminal/tab.c:227
msgid "~Yes"
msgstr "~Kyllä"
#: src/bfu/hierbox.c:726 src/bfu/hierbox.c:762 src/bfu/hierbox.c:783
#: src/bfu/hierbox.c:854 src/config/dialogs.c:833 src/dialogs/menu.c:127
#: src/formhist/formhist.c:419 src/mime/dialogs.c:70 src/session/task.c:273
#: src/terminal/tab.c:192 src/terminal/tab.c:228
msgid "~No"
msgstr "~Ei"
#. delete_folder_title
#: src/bfu/hierbox.c:746 src/bookmarks/dialogs.c:127
msgid "Delete folder"
msgstr "Poista kansio"
#: src/bfu/hierbox.c:747
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and its content?"
msgstr "Poistatko kansion \"%s\" sisältöineen?"
# ihan kohta :)
#: src/bfu/hierbox.c:764
msgid "Delete item"
msgstr "Poista kohta"
#: src/bfu/hierbox.c:765
#, c-format
msgid ""
"Delete \"%s\"?\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Poistatko kohdan \"%s\"?\n"
"\n"
"%s"
#: src/bfu/hierbox.c:822
msgid "Clear all items"
msgstr "Tyhjennä kaikki kohdat"
#: src/bfu/hierbox.c:823
msgid "Do you really want to remove all items?"
msgstr "Haluatko tosiaan poistaa kaikki kohdat?"
#: src/bfu/hierbox.c:920 src/bfu/hierbox.c:951 src/viewer/text/search.c:1013
#: src/viewer/text/search.c:1021 src/viewer/text/search.c:1037
#: src/viewer/text/search.c:1612
msgid "Search"
msgstr "Etsi"
#: src/bfu/hierbox.c:922 src/viewer/text/search.c:1014
#, c-format
msgid "Search string '%s' not found"
msgstr "Etsittyä jonoa \"%s\" ei löytynyt"
#: src/bfu/hierbox.c:951 src/config/dialogs.c:168 src/config/dialogs.c:357
#: src/config/dialogs.c:504 src/cookies/dialogs.c:34 src/cookies/dialogs.c:348
#: src/dialogs/edit.c:91 src/dialogs/edit.c:93 src/scripting/lua/core.c:373
#: src/scripting/lua/core.c:374 src/scripting/lua/core.c:454
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: src/bfu/inpfield.c:71 src/bfu/inpfield.c:78
msgid "Bad number"
msgstr "Ei luku"
#: src/bfu/inpfield.c:72
msgid "Number expected in field"
msgstr "Kentässä on oltava luku"
# ELinks ei anna tallentaa muuta lukua; siksi ei "olisi oltava".
#: src/bfu/inpfield.c:80
#, c-format
msgid "Number should be in the range from %d to %d."
msgstr "Luvun on oltava välillä %d-%d."
#: src/bfu/inpfield.c:98 src/config/dialogs.c:458
msgid "Bad string"
msgstr "Laiton merkkijono"
#: src/bfu/inpfield.c:99
msgid "Empty string not allowed"
msgstr "Tyhjä merkkijono ei sallittu"
# TODO: Latauksissa "Keskeytä" saattaa antaa vaikutelman, että latausta
# voisi myöhemmin helposti jatkaakin. Windowsissa OK/Cancel = OK/Hylkää.
#: src/bfu/inpfield.c:254 src/config/dialogs.c:392 src/cookies/dialogs.c:355
#: src/dialogs/edit.c:101 src/dialogs/edit.c:104 src/dialogs/options.c:213
#: src/dialogs/options.c:291 src/mime/dialogs.c:130
#: src/protocol/auth/dialogs.c:111 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:801
#: src/scripting/lua/core.c:378 src/scripting/lua/core.c:458
#: src/session/download.c:544 src/session/download.c:1121
#: src/viewer/text/search.c:1594
#, fuzzy
msgid "~Cancel"
msgstr "~Keskeytä"
#: src/bfu/leds.c:74
msgid "Clock"
msgstr "Kello"
#: src/bfu/leds.c:75
msgid "Digital clock in the status bar."
msgstr "Digitaalikello tilapalkissa."
#: src/bfu/leds.c:77 src/bfu/leds.c:94 src/config/options.inc:1118
#: src/config/options.inc:1125 src/ecmascript/ecmascript.c:40
#: src/globhist/globhist.c:63 src/mime/backend/mailcap.c:93
#: src/mime/backend/mimetypes.c:52 src/network/ssl/ssl.c:80
msgid "Enable"
msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:79
msgid "Whether to display a digital clock in the status bar."
msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:81
msgid "Format"
msgstr "Muoto"
# TODO: man=?
#: src/bfu/leds.c:83
msgid ""
"Format string for the digital clock. See the strftime(3)\n"
"manpage for details."
msgstr ""
"Digitaalikellon muodonmääritys. Katso tarkemmat tiedot\n"
"man-sivulta strftime(3)."
#: src/bfu/leds.c:90
msgid "LEDs"
msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:92
msgid "LEDs (visual indicators) options."
msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:96
msgid ""
"Enable LEDs.\n"
"These visual indicators will inform you about various states."
msgstr ""
#. name:
#: src/bfu/leds.c:302 src/bfu/leds.c:344
msgid "LED indicators"
msgstr ""
#: src/bfu/leds.c:303
msgid ""
"What the different LEDs indicate:\n"
"\n"
"[SIJP--]\n"
" |||||`- Unused\n"
" ||||`-- Unused\n"
" |||`--- A JavaScript pop-up window was blocked\n"
" ||`---- A JavaScript error has occured\n"
" |`----- The state of insert mode for text-input form-fields\n"
" | 'i' means modeless, 'I' means insert mode is on\n"
" `------ Whether an SSL connection was used\n"
"\n"
"'-' generally indicates that the LED is off."
msgstr ""
# Jos käyttäjä on painanut etsintänäppäintä (yleensä "/") kun valikko on
# auki, niin tämä teksti näkyy tilarivillä, ja käyttäjä saa heti perään
# kirjoittaa etsittävän kohdan nimen.
#: src/bfu/menu.c:753
msgid "Search menu/"
msgstr "Etsi valikosta/"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:97
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error in XML_ParserCreate()"
msgstr ""
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:108
#, c-format
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error reading %s"
msgstr ""
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:116
#, c-format
msgid ""
"Parse error while processing XBEL bookmarks in %s at line %d column %d:\n"
"%s"
msgstr ""
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:390 src/bookmarks/backend/xbel.c:411
msgid "No title"
msgstr "Ei otsikkoa"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:396
msgid "No URL"
msgstr "Ei URL:ää"
#. name:
#: src/bookmarks/bookmarks.c:47 src/bookmarks/bookmarks.c:185
msgid "Bookmarks"
msgstr "Kirjanmerkit"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:49
#, fuzzy
msgid "Bookmark options."
msgstr "Kirjanmerkit"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:52 src/bookmarks/bookmarks.c:58
msgid "File format"
msgstr "Tiedostomuoto"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:54
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!)"
msgstr ""
#: src/bookmarks/bookmarks.c:60
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!) "
"(DISABLED)"
msgstr ""
#: src/bookmarks/bookmarks.c:66
msgid "Save folder state"
msgstr "Tallenna kansioiden tilat"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:68
msgid ""
"When saving bookmarks also store whether folders are\n"
"expanded or not, so the look of the bookmark dialog is\n"
"kept across ELinks sessions. If disabled all folders will\n"
"appear unexpanded next time ELinks is run."
msgstr ""
"Kirjanmerkkejä tallennettaessa tallentaa myös tiedon, mitkä\n"
"kansiot olivat auki, jotta kirjanmerkkilista säilyy saman\n"
"näköisenä ELinksin käyttökerrasta toiseen. Jos kytket tämän\n"
"pois, niin seuraavalla käynnistyskerralla kaikki kansiot\n"
"ovat aluksi kiinni."
#: src/bookmarks/bookmarks.c:73
msgid "Periodic snapshotting"
msgstr ""
#: src/bookmarks/bookmarks.c:75
msgid ""
"Automatically save a snapshot of all tabs periodically.\n"
"This will periodically bookmark the tabs of each terminal in a separate "
"folder\n"
"for recovery after a crash.\n"
"\n"
"This feature requires bookmark support."
msgstr ""
#: src/bookmarks/dialogs.c:70 src/config/options.inc:970
#: src/dialogs/document.c:145 src/globhist/dialogs.c:65
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: src/bookmarks/dialogs.c:71 src/cache/dialogs.c:65
#: src/dialogs/document.c:136 src/dialogs/edit.c:95 src/formhist/dialogs.c:63
#: src/globhist/dialogs.c:66 src/protocol/auth/dialogs.c:158
#: src/scripting/lua/core.c:375
msgid "URL"
msgstr "URL"
#. cant_delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:115
#, fuzzy, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Ikävä kyllä kirjanmerkkiä \"%s\" ei voi poistaa."
#. cant_delete_used_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:117
#, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Ikävä kyllä kirjanmerkkiä \"%s\" käyttää vielä jokin muu."
#. delete_marked_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:123
msgid "Delete marked bookmarks"
msgstr "Poista merkityt kirjanmerkit"
#. delete_marked_items
#: src/bookmarks/dialogs.c:125
msgid "Delete marked bookmarks?"
msgstr "Poistatko merkityt kirjanmerkit?"
#. delete_folder
#: src/bookmarks/dialogs.c:129
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and all bookmarks in it?"
msgstr "Poistatko kansion \"%s\" ja kaikki sen sisältämät kirjanmerkit?"
#. delete_item_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:131
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Poista kirjanmerkki"
#. delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:133
msgid "Delete this bookmark?"
msgstr "Poistatko tämän kirjanmerkin?"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:135
msgid "Clear all bookmarks"
msgstr "Tyhjennä kaikki kirjanmerkit"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:137
msgid "Do you really want to remove all bookmarks?"
msgstr "Haluatko tosiaan poistaa kaikki kirjanmerkit?"
# "Lisää kansio" kuulostaa siltä kuin kansio jo olisi olemassa
# jossakin muualla ja se pitäisi enää lisätä kirjanmerkkeihin.
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Add folder"
msgstr "Luo kansio"
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Folder name"
msgstr "Kansion nimi"
#: src/bookmarks/dialogs.c:326 src/scripting/lua/core.c:369
msgid "Edit bookmark"
msgstr "Muokkaa kirjanmerkkiä"
#: src/bookmarks/dialogs.c:462 src/cache/dialogs.c:229
#: src/globhist/dialogs.c:223 src/protocol/auth/dialogs.c:255
msgid "~Goto"
msgstr "~Mene"
#: src/bookmarks/dialogs.c:463 src/config/dialogs.c:527
#: src/cookies/dialogs.c:421
msgid "~Edit"
msgstr "Mu~okkaa"
#: src/bookmarks/dialogs.c:464 src/cache/dialogs.c:230
#: src/config/dialogs.c:529 src/config/dialogs.c:940 src/cookies/dialogs.c:422
#: src/dialogs/menu.c:444 src/formhist/dialogs.c:210
#: src/globhist/dialogs.c:228 src/protocol/auth/dialogs.c:257
msgid "~Delete"
msgstr "~Poista"
#: src/bookmarks/dialogs.c:465 src/config/dialogs.c:528
#: src/config/dialogs.c:939 src/cookies/dialogs.c:420 src/dialogs/menu.c:442
msgid "~Add"
msgstr "~Lisää"
#: src/bookmarks/dialogs.c:466
msgid "Add se~parator"
msgstr "Luo e~rotin"
# "Lisää kansio" kuulostaa siltä kuin kansio jo olisi olemassa
# jossakin muualla ja se pitäisi enää lisätä kirjanmerkkeihin.
#: src/bookmarks/dialogs.c:467
msgid "Add ~folder"
msgstr "Luo ~kansio"
#: src/bookmarks/dialogs.c:468
msgid "~Move"
msgstr "S~iirrä"
#: src/bookmarks/dialogs.c:469 src/cache/dialogs.c:231
#: src/config/dialogs.c:530 src/config/dialogs.c:942 src/dialogs/menu.c:397
#: src/globhist/dialogs.c:229
msgid "~Search"
msgstr "~Etsi"
#. This one is too dangerous, so just let user delete
#. * the bookmarks file if needed. --Zas
#: src/bookmarks/dialogs.c:473
msgid "Clear"
msgstr "Tyhjennä"
#. TODO: Would this be useful? --jonas
#: src/bookmarks/dialogs.c:476 src/globhist/dialogs.c:234
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
#: src/bookmarks/dialogs.c:482
msgid "Bookmark manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
# Tällä etsintätavalla löytyy enintään yksi kerrallaan.
#: src/bookmarks/dialogs.c:608
msgid "Search bookmarks"
msgstr "Etsi kirjanmerkki"
#: src/bookmarks/dialogs.c:637
msgid "Add bookmark"
msgstr "Lisää kirjanmerkki"
#: src/bookmarks/dialogs.c:673
msgid "Saved session"
msgstr "Tallennettu istunto"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Bookmark tabs"
msgstr "Kirjanmerkit välilehdistä"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Enter folder name"
msgstr "Kirjoita kansion nimi"
#: src/cache/dialogs.c:72
msgid "Proxy URL"
msgstr "Välipalvelimen URL"
#: src/cache/dialogs.c:77
msgid "Redirect"
msgstr "Uudelleenosoitus"
#: src/cache/dialogs.c:85 src/config/options.inc:508
#: src/dialogs/document.c:156 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:126
msgid "Size"
msgstr "Koko"
# minkä verran tiedostoa on toistaiseksi ladattu
#: src/cache/dialogs.c:87
msgid "Loaded size"
msgstr "Ladattu koko"
# TODO: "Sisältötyyppi"?
#: src/cache/dialogs.c:90
msgid "Content type"
msgstr "Sisällön tyyppi"
#: src/cache/dialogs.c:94 src/dialogs/document.c:201
msgid "Last modified"
msgstr "Viimeksi muokattu"
#: src/cache/dialogs.c:102 src/dialogs/document.c:183
msgid "SSL Cipher"
msgstr "SSL-salakirjoitusmenetelmä"
#: src/cache/dialogs.c:106 src/dialogs/document.c:188
msgid "Encoding"
msgstr "Koodaus"
#: src/cache/dialogs.c:112
msgid "Flags"
msgstr "Liput"
#: src/cache/dialogs.c:115 src/dialogs/document.c:159
msgid "incomplete"
msgstr "epätäydellinen"
#: src/cache/dialogs.c:118 src/protocol/auth/dialogs.c:177
msgid "invalid"
msgstr ""
#: src/cache/dialogs.c:125 src/cookies/dialogs.c:40 src/cookies/dialogs.c:44
#: src/cookies/dialogs.c:351
msgid "Expires"
msgstr "Vanhenee"
#: src/cache/dialogs.c:131
msgid "ID"
msgstr ""
#: src/cache/dialogs.c:134 src/config/options.inc:638
#, fuzzy
msgid "Header"
msgstr "Otsikkotieto"
#. cant_delete_item
#: src/cache/dialogs.c:187
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" cannot be deleted."
msgstr ""
#. cant_delete_used_item
#: src/cache/dialogs.c:189
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" is being used by something else."
msgstr ""
# ei "merkityt kohdat" koska itse muistia ei olla poistamassa
#. delete_marked_items_title
#: src/cache/dialogs.c:195
#, fuzzy
msgid "Delete marked cache entries"
msgstr "Poista merkityt tiedot välimuistista"
#. delete_marked_items
#: src/cache/dialogs.c:197
msgid "Delete marked cache entries?"
msgstr "Poistatko merkityt tiedot välimuistista?"
#. delete_item_title
#: src/cache/dialogs.c:203
#, fuzzy
msgid "Delete cache entry"
msgstr "Poista kirjanmerkki"
#. delete_item
#: src/cache/dialogs.c:205
msgid "Delete this cache entry?"
msgstr ""
#: src/cache/dialogs.c:228 src/config/dialogs.c:526 src/cookies/dialogs.c:419
#: src/dialogs/download.c:249 src/dialogs/download.c:478
#: src/formhist/dialogs.c:209 src/globhist/dialogs.c:224
#: src/protocol/auth/dialogs.c:256
#, fuzzy
msgid "~Info"
msgstr "Tieto"
#: src/cache/dialogs.c:236
#, fuzzy
msgid "Cache manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
#. Please keep these tables in alphabetical order, and in sync with
#. * the ACT_* constants in kbdbind.h.
#. These two actions are common over all keymaps:
#: src/config/actions-edit.inc:5 src/config/actions-main.inc:5
#: src/config/actions-menu.inc:5
msgid "Do nothing"
msgstr "Älä tee mitään"
#: src/config/actions-edit.inc:7
msgid "Attempt to auto-complete the input"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:8
msgid "Attempt to auto-complete a local file"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:9
msgid "Attempt to unambiguously auto-complete the input"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:10
msgid "Delete character in front of the cursor"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:11
msgid "Go to the first line of the buffer"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:12 src/config/actions-menu.inc:8
msgid "Cancel current state"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:13 src/config/actions-main.inc:18
msgid "Copy text to clipboard"
msgstr "Kopioi teksti leikepöydälle"
#: src/config/actions-edit.inc:14
msgid "Delete text from clipboard"
msgstr "Poista teksti leikepöydältä"
#: src/config/actions-edit.inc:15 src/config/actions-menu.inc:9
msgid "Delete character under cursor"
msgstr "Poista merkki kohdistimen alta"
# Toisaalla on "Move cursor down"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-edit.inc:16 src/config/actions-menu.inc:10
msgid "Move cursor downwards"
msgstr "Siirrä kohdistinta alaspäin"
#: src/config/actions-edit.inc:17 src/config/actions-menu.inc:11
msgid "Go to the end of the page/line"
msgstr "Mene sivun/rivin loppuun"
#: src/config/actions-edit.inc:18
msgid "Go to the last line of the buffer"
msgstr "Mene puskurin viimeiselle riville"
#: src/config/actions-edit.inc:19 src/config/actions-main.inc:46
#: src/config/actions-menu.inc:12
#, fuzzy
msgid "Follow the current link"
msgstr "Seuraa linkkiä"
#: src/config/actions-edit.inc:20 src/config/actions-menu.inc:14
msgid "Go to the start of the page/line"
msgstr "Mene sivun/rivin alkuun"
#: src/config/actions-edit.inc:21
msgid "Delete to beginning of line"
msgstr "Poista rivin alkuun asti"
#: src/config/actions-edit.inc:22
msgid "Delete to end of line"
msgstr "Poista rivin loppuun asti"
# Toisaalla on "Move cursor left"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-edit.inc:23 src/config/actions-menu.inc:15
msgid "Move the cursor left"
msgstr "Siirrä kohdistinta vasemmalle"
#: src/config/actions-edit.inc:24 src/config/actions-menu.inc:17
msgid "Move to the next item"
msgstr "Siirry seuraavaan kohtaan"
#: src/config/actions-edit.inc:25
msgid "Open in external editor"
msgstr ""
#: src/config/actions-edit.inc:26
msgid "Paste text from the clipboard"
msgstr "Liitä teksti leikepöydältä"
#: src/config/actions-edit.inc:27 src/config/actions-menu.inc:20
msgid "Move to the previous item"
msgstr "Siirry edelliseen kohtaan"
#: src/config/actions-edit.inc:28 src/config/actions-main.inc:77
#: src/config/actions-menu.inc:21
msgid "Redraw the terminal"
msgstr "Piirrä pääte uudestaan"
# Toisaalla on "Move cursor right"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-edit.inc:29 src/config/actions-menu.inc:22
msgid "Move the cursor right"
msgstr "Siirrä kohdistinta oikealle"
#: src/config/actions-edit.inc:30
msgid "Toggle regex matching (type-ahead searching)"
msgstr ""
# Toisaalla on "Move cursor up"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-edit.inc:31 src/config/actions-menu.inc:26
msgid "Move cursor upwards"
msgstr "Siirrä kohdistinta ylöspäin"
#: src/config/actions-main.inc:8
msgid "Abort connection"
msgstr "Keskeytä yhteys"
#: src/config/actions-main.inc:9
msgid "Add a new bookmark"
msgstr "Lisää uusi kirjanmerkki"
#: src/config/actions-main.inc:10
msgid "Add a new bookmark using current link"
msgstr "Tee nykyisestä linkistä kirjanmerkki"
#: src/config/actions-main.inc:11
msgid "Bookmark all open tabs"
msgstr "Tee kaikista avoimista välilehdistä kirjanmerkit"
#: src/config/actions-main.inc:12
#, fuzzy
msgid "Open authentication manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
#: src/config/actions-main.inc:13
msgid "Open bookmark manager"
msgstr "Avaa kirjanmerkkimuokkain"
#: src/config/actions-main.inc:14
#, fuzzy
msgid "Open cache manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
#: src/config/actions-main.inc:15
msgid "Free unused cache entries"
msgstr "Vapauta käyttämättömät tiedot välimuistista"
#: src/config/actions-main.inc:16
#, fuzzy
msgid "Open cookie manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
#: src/config/actions-main.inc:17
msgid "Reload cookies file"
msgstr "Lataa evästetiedosto uudestaan"
#: src/config/actions-main.inc:19
msgid "Show information about the current page"
msgstr "Näytä tietoja nykyisestä sivusta"
#: src/config/actions-main.inc:20
#, fuzzy
msgid "Open download manager"
msgstr "Lataa kuva"
#: src/config/actions-main.inc:21
msgid "Enter ex-mode (command line)"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:22
msgid "Open the File menu"
msgstr "Avaa Tiedosto-valikko"
#: src/config/actions-main.inc:23
msgid "Find the next occurrence of the current search text"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:24
msgid "Find the previous occurrence of the current search text"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:25
msgid "Forget authentication credentials"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:26
msgid "Open form history manager"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:27
msgid "Pass URI of current frame to external command"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:28
msgid "Maximize the current frame"
msgstr "Suurenna nykyinen kehys"
#: src/config/actions-main.inc:29
msgid "Move to the next frame"
msgstr "Siirry seuraavaan kehykseen"
#: src/config/actions-main.inc:30
msgid "Move to the previous frame"
msgstr "Siirry edelliseen kehykseen"
#: src/config/actions-main.inc:31
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box"
msgstr "Avaa \"Valitse URL\" -ikkuna"
#: src/config/actions-main.inc:32
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current URL"
msgstr "Avaa \"Valitse URL\" -ikkuna, jossa on nykyinen URL"
#: src/config/actions-main.inc:33
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current link URL"
msgstr "Avaa \"Valitse URL\" -ikkuna, jossa on nykyisen linkin URL"
#: src/config/actions-main.inc:34
msgid "Go to the homepage"
msgstr "Mene kotisivulle"
#: src/config/actions-main.inc:35
#, fuzzy
msgid "Show information about the current page protocol headers"
msgstr "Näytä tietoja nykyisestä sivusta"
#: src/config/actions-main.inc:36
msgid "Open history manager"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:37
#, fuzzy
msgid "Return to the previous document in history"
msgstr "Palaa historiassa edelliseen dokumenttiin"
#: src/config/actions-main.inc:38
#, fuzzy
msgid "Go forward in history"
msgstr "Etene historiassa"
#: src/config/actions-main.inc:39
#, fuzzy
msgid "Jump to link"
msgstr "Valitse linkki"
#: src/config/actions-main.inc:40
msgid "Open keybinding manager"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:41
#, fuzzy
msgid "Kill all backgrounded connections"
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/actions-main.inc:42
#, fuzzy
msgid "Download the current link"
msgstr "Lataa linkki"
#: src/config/actions-main.inc:43
#, fuzzy
msgid "Download the current image"
msgstr "Lataa kuva"
#: src/config/actions-main.inc:44
#, fuzzy
msgid "Attempt to resume download of the current link"
msgstr "Yritä jatkaa nykyisen linkin latausta"
#: src/config/actions-main.inc:45
msgid "Pass URI of current link to external command"
msgstr "Anna nykyisen linkin URI ulkoiselle komennolle"
#: src/config/actions-main.inc:47
#, fuzzy
msgid "Follow the current link, forcing reload of the target"
msgstr "Seuraa nykyistä linkkiä ja lataa kohde uudestaan"
#: src/config/actions-main.inc:48
msgid "Open the link context menu"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:49
msgid "Open a Lua console"
msgstr "Avaa Lua-konsoli"
# Vältän tässä substantiivia "merkki", koska se voi tarkoittaa myös "character".
#: src/config/actions-main.inc:50
msgid "Go at a specified mark"
msgstr "Mene merkittyyn paikkaan"
# Vältän tässä substantiivia "merkki", koska se voi tarkoittaa myös "character".
#: src/config/actions-main.inc:51
msgid "Set a mark"
msgstr "Merkitse paikka"
#: src/config/actions-main.inc:52
msgid "Activate the menu"
msgstr "Aktivoi valikko"
# Toisaalla on "Move cursor downwards"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-main.inc:53
msgid "Move cursor down"
msgstr "Siirrä kohdistinta alas"
# Toisaalla on "Move the cursor left"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-main.inc:54
msgid "Move cursor left"
msgstr "Siirrä kohdistinta vasemmalle"
# Toisaalla on "Move the cursor right"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-main.inc:55
msgid "Move cursor right"
msgstr "Siirrä kohdistinta oikealle"
# Toisaalla on "Move cursor upwards"; miten eronnee tästä?
#: src/config/actions-main.inc:56
msgid "Move cursor up"
msgstr "Siirrä kohdistinta ylös"
#: src/config/actions-main.inc:57
msgid "Move to the end of the document"
msgstr "Siirry dokumentin loppuun"
#: src/config/actions-main.inc:58
msgid "Move to the start of the document"
msgstr "Siirry dokumentin alkuun"
#: src/config/actions-main.inc:59
msgid "Move one link down"
msgstr "Siirry yksi linkki alemmas"
#: src/config/actions-main.inc:60
msgid "Move one link left"
msgstr "Siirry yksi linkki vasemmalle"
#: src/config/actions-main.inc:61
msgid "Move to the next link"
msgstr "Siirry seuraavaan linkkiin"
#: src/config/actions-main.inc:62
msgid "Move to the previous link"
msgstr "Siirry edelliseen linkkiin"
#: src/config/actions-main.inc:63
msgid "Move one link right"
msgstr "Siirry yksi linkki oikealle"
#: src/config/actions-main.inc:64
msgid "Move one link up"
msgstr "Siirry yksi linkki ylemmäs"
#: src/config/actions-main.inc:65 src/config/actions-menu.inc:18
msgid "Move downwards by a page"
msgstr "Siirry sivun verran alemmas"
#: src/config/actions-main.inc:66 src/config/actions-menu.inc:19
msgid "Move upwards by a page"
msgstr "Siirry sivun verran ylemmäs"
#: src/config/actions-main.inc:67
msgid "Open the current link in a new tab"
msgstr "Avaa nykyinen linkki uuteen välilehteen"
#: src/config/actions-main.inc:68
msgid "Open the current link in a new tab in the background"
msgstr "Avaa nykyinen linkki uuteen välilehteen taustalla"
#: src/config/actions-main.inc:69
msgid "Open the current link in a new window"
msgstr "Avaa nykyinen linkki uuteen ikkunaan"
#: src/config/actions-main.inc:70
msgid "Open a new tab"
msgstr "Avaa uusi välilehti"
#: src/config/actions-main.inc:71
msgid "Open a new tab in the background"
msgstr "Avaa uusi välilehti taustalla"
#: src/config/actions-main.inc:72
msgid "Open a new window"
msgstr "Avaa uusi ikkuna"
#: src/config/actions-main.inc:73
#, fuzzy
msgid "Open an OS shell"
msgstr "Käyttöjärjestelmä"
#: src/config/actions-main.inc:74
msgid "Open options manager"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:75
msgid "Open a quit confirmation dialog box"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:76
msgid "Quit without confirmation"
msgstr "Lopeta kysymättä varmistusta"
#: src/config/actions-main.inc:78
msgid "Reload the current page"
msgstr "Lataa nykyinen sivu uudestaan"
#: src/config/actions-main.inc:79
#, fuzzy
msgid "Re-render the current page"
msgstr "Piirrä nykyinen sivu uudestaan"
#: src/config/actions-main.inc:80
msgid "Reset form items to their initial values"
msgstr "Palauta kaavakkeen kohtiin niiden alkuarvot"
#: src/config/actions-main.inc:81
#, fuzzy
msgid "Show information about the currently used resources"
msgstr "Näytä tietoja käytetyistä ..."
#: src/config/actions-main.inc:82
msgid "Save the current document in source form"
msgstr "Tallenna nykyinen dokumentti lähdekoodina"
#: src/config/actions-main.inc:83
msgid "Save the current document in formatted form"
msgstr "Tallenna nykyinen dokumentti muotoiltuna"
#: src/config/actions-main.inc:84
msgid "Save options"
msgstr "Tallenna asetukset"
#: src/config/actions-main.inc:85
msgid "Save URL as"
msgstr "Tallenna URL nimellä"
#: src/config/actions-main.inc:86
msgid "Scroll down"
msgstr "Vieritä alas"
#: src/config/actions-main.inc:87
msgid "Scroll left"
msgstr "Vieritä vasemmalle"
#: src/config/actions-main.inc:88
msgid "Scroll right"
msgstr "Vieritä oikealle"
#: src/config/actions-main.inc:89
msgid "Scroll up"
msgstr "Vieritä ylös"
#: src/config/actions-main.inc:90 src/config/actions-menu.inc:23
#, fuzzy
msgid "Search for a text pattern"
msgstr "Etsi tekstiä"
#: src/config/actions-main.inc:91
#, fuzzy
msgid "Search backwards for a text pattern"
msgstr "Etsi tekstiä taaksepäin"
#: src/config/actions-main.inc:92 src/config/actions-main.inc:93
msgid "Search link text by typing ahead"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:94
msgid "Search document text by typing ahead"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:95
msgid "Search document text backwards by typing ahead"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:96
#, fuzzy
msgid "Show terminal options dialog"
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/actions-main.inc:97
#, fuzzy
msgid "Submit form"
msgstr "Lähetä kaavake"
#: src/config/actions-main.inc:98
#, fuzzy
msgid "Submit form and reload"
msgstr "Lähetä kaavake ja lataa"
#: src/config/actions-main.inc:99 src/terminal/tab.c:188
#: src/terminal/tab.c:224
msgid "Close tab"
msgstr "Sulje välilehti"
#: src/config/actions-main.inc:100
msgid "Close all tabs but the current one"
msgstr "Sulje kaikki välilehdet paitsi nykyinen"
#: src/config/actions-main.inc:101
msgid "Pass URI of current tab to external command"
msgstr ""
# "välilehtivalikko" kuulostaa kuin siitä valittaisiin välilehti.
#: src/config/actions-main.inc:102
msgid "Open the tab menu"
msgstr "Avaa välilehden valikko"
#: src/config/actions-main.inc:103
msgid "Move the current tab to the left"
msgstr "Siirrä nykyistä välilehteä vasemmalle"
#: src/config/actions-main.inc:104
msgid "Move the current tab to the right"
msgstr "Siirrä nykyistä välilehteä oikealle"
#: src/config/actions-main.inc:105
msgid "Next tab"
msgstr "Seuraava välilehti"
#: src/config/actions-main.inc:106
msgid "Previous tab"
msgstr "Edellinen välilehti"
#: src/config/actions-main.inc:107
#, fuzzy
msgid "Open the terminal resize dialog"
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/actions-main.inc:108
msgid "Toggle rendering of page using CSS"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:109
msgid "Toggle displaying of links to images"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:110
msgid "Toggle rendering of tables"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:111
msgid "Toggle usage of document specific colors"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:112
msgid "Toggle rendering page as HTML / plain text"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:113
msgid "Toggle mouse handling"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:114
msgid "Toggle displaying of links numbers"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:115
msgid "Toggle plain renderer compression of empty lines"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:116
msgid "Toggle wrapping of text"
msgstr ""
#: src/config/actions-main.inc:117
#, fuzzy
msgid "View the current image"
msgstr "Näytä kuva"
#: src/config/actions-menu.inc:13
msgid "Expand item"
msgstr "Lavenna kohta"
#: src/config/actions-menu.inc:16
msgid "Mark item"
msgstr "Merkitse kohta"
#: src/config/actions-menu.inc:24
msgid "Select current highlighted item"
msgstr ""
#: src/config/actions-menu.inc:25
msgid "Collapse item"
msgstr "Supista kohta"
#: src/config/cmdline.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot parse option %s: %s"
msgstr "Töpseliin kirjoitus ei onnistu"
#: src/config/cmdline.c:114
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:132 src/config/cmdline.c:156 src/config/cmdline.c:224
#: src/config/opttypes.c:38
msgid "Parameter expected"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:157
msgid "Too many parameters"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:162
msgid "error"
msgstr "virhe"
#: src/config/cmdline.c:164 src/network/state.c:47
msgid "Host not found"
msgstr "Osoite tuntematon"
#: src/config/cmdline.c:178
#, fuzzy
msgid "Resolver error"
msgstr "Talletusvirhe"
#: src/config/cmdline.c:329
msgid "Remote method not supported"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:381
msgid "Template option folder"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:404
#, c-format
msgid "(default: %ld)"
msgstr "(oletus: %ld)"
#: src/config/cmdline.c:411 src/config/cmdline.c:440
#, c-format
msgid "(default: \"%s\")"
msgstr "(oletus: \"%s\")"
#: src/config/cmdline.c:416
#, c-format
msgid "(alias for %s)"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:421 src/config/cmdline.c:430
#, c-format
msgid "(default: %s)"
msgstr "(oletus: %s)"
#: src/config/cmdline.c:564
#, fuzzy
msgid "Configuration options"
msgstr "Yhteydet"
#: src/config/cmdline.c:568
#, fuzzy
msgid "Usage: elinks [OPTION]... [URL]..."
msgstr "Käyttö: elinks [VALITSIN]... [URL]"
#: src/config/cmdline.c:569
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Asetukset"
#: src/config/cmdline.c:611
#, fuzzy
msgid "Internal consistency error"
msgstr "Sisäinen virhe"
#: src/config/cmdline.c:646
msgid "Restrict to anonymous mode"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:648
msgid ""
"Restricts ELinks so it can run on an anonymous account.\n"
"Local file browsing, downloads, and modification of options\n"
"will be disabled. Execution of viewers is allowed, but entries\n"
"in the association table can't be added or modified."
msgstr ""
# TODO: Nykyään ELinksissä "form" = "kaavake". Mutta Mozilla Firefox
# 1.0:ssa ja Microsoft Internet Explorer 6.0:ssa se on "lomake".
# Pitäisikö muuttaa?
#
# "automaattisesti" olisi kovin pitkä.
#: src/config/cmdline.c:653
msgid "Autosubmit first form"
msgstr "Lähetä ensimmäinen kaavake heti"
#: src/config/cmdline.c:655
msgid "Automatically submit the first form in the given URLs."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:657
#, fuzzy
msgid "Clone internal session with given ID"
msgstr "Kloonaa istunto, jolla on annettu ID"
#: src/config/cmdline.c:659
msgid ""
"Used internally when opening ELinks instances in new windows.\n"
"The ID maps to information that will be used when creating the\n"
"new instance. You don't want to use it."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:665
msgid "Name of directory with configuration file"
msgstr "Asetustiedoston sisältävän hakemiston nimi"
#: src/config/cmdline.c:667
msgid ""
"Path of the directory ELinks will read and write its\n"
"config and runtime state files to instead of ~/.elinks.\n"
"If the path does not begin with a '/' it is assumed to be\n"
"relative to your HOME directory."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:672
msgid "Print default configuration file to stdout"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:674
msgid ""
"Print a configuration file with options set to the built-in\n"
"defaults to stdout."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:679
msgid "Name of configuration file"
msgstr "Asetustiedoston nimi"
#: src/config/cmdline.c:681
msgid ""
"Name of the configuration file that all configuration\n"
"options will be read from and written to. It should be\n"
"relative to config-dir."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:685
msgid "Print help for configuration options"
msgstr ""
# "ja poistu"?
#: src/config/cmdline.c:687
#, fuzzy
msgid "Print help for configuration options and exit."
msgstr "Näytä versiotiedot ja lopeta"
#: src/config/cmdline.c:689
msgid "MIME type assumed for unknown document types"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:691
msgid "The default MIME type used for documents of unknown type."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:693
msgid "Ignore user-defined keybindings"
msgstr "Sivuuta käyttäjän tekemät näppäinsidonnat"
#: src/config/cmdline.c:695
msgid ""
"When set, all keybindings from configuration files will be\n"
"ignored. It forces use of default keybindings and will reset\n"
"user-defined ones on save."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:699
msgid "Print formatted versions of given URLs to stdout"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:701
msgid "Print formatted plain-text versions of given URLs to stdout."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:703
msgid "Codepage to use with -dump"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:705
msgid "Codepage used when formatting dump output."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:707
msgid "Width of document formatted with -dump"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:709
msgid "Width of the dump output."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:711
#, fuzzy
msgid "Evaluate configuration file directive"
msgstr "Asetustiedoston nimi"
#: src/config/cmdline.c:713
msgid ""
"Specify configuration file directives on the command-line\n"
"which will be evaluated after all configuration files has been\n"
"read. Example usage:\n"
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
msgstr ""
#. lynx compatibility
#: src/config/cmdline.c:719
#, fuzzy
msgid "Interpret documents of unknown types as HTML"
msgstr "Oleta tiedoston olevan HTML:ää"
#: src/config/cmdline.c:721
msgid ""
"Makes ELinks assume documents of unknown types are HTML.\n"
"Useful when using ELinks as an external viewer from MUAs.\n"
"This is equivalent to -default-mime-type text/html."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:731
msgid "Print usage help and exit"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:733
msgid "Print usage help and exit."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:735
msgid "Only permit local connections"
msgstr "Salli vain paikalliset yhteydet"
#: src/config/cmdline.c:737
msgid ""
"Restricts ELinks to work offline and only connect to servers\n"
"with local addresses (ie. 127.0.0.1). No connections to remote\n"
"servers will be permitted."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:741
msgid "Print detailed usage help and exit"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:743
msgid "Print detailed usage help and exit."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:745
#, fuzzy
msgid "Look up specified host"
msgstr "Ei ohjelmaa osoitettu"
#: src/config/cmdline.c:747
msgid "Look up specified host and print all DNS resolved IP addresses."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:749
msgid "Run as separate instance"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:751
msgid ""
"Run ELinks as a separate instance instead of connecting to an\n"
"existing instance. Note that normally no runtime state files\n"
"(bookmarks, history, etc.) are written to the disk when this\n"
"option is used. See also -touch-files."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:756
msgid "Disable use of files in ~/.elinks"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:758
msgid ""
"Disables creation and use of files in the user specific home\n"
"configuration directory (~/.elinks). It forces default configuration\n"
"values to be used and disables saving of runtime state files."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:762
msgid "Disable link numbering in dump output"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:764
msgid ""
"Prevents printing of link number in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:767
msgid "Disable printing of link references in dump output"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:769
msgid ""
"Prevents printing of references (URIs) of document links\n"
"in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:773
msgid "Control an already running ELinks"
msgstr "Ohjaa käynnissä olevaa ELinksiä"
#: src/config/cmdline.c:775
msgid ""
"Control a remote ELinks instance by passing commands to it.\n"
"The option takes an additional argument containing the method\n"
"which should be invoked and any parameters that should be passed\n"
"to it. For ease of use, the additional method argument can be\n"
"omitted in which case any URL arguments will be opened in new\n"
"tabs in the remote instance.\n"
"Following is a list of the supported methods:\n"
"\tping() : look for a remote instance\n"
"\topenURL() : prompt URL in current tab\n"
"\topenURL(URL) : open URL in current tab\n"
"\topenURL(URL, new-tab) : open URL in new tab\n"
"\topenURL(URL, new-window) : open URL in new window\n"
"\taddBookmark(URL) : bookmark URL\n"
"\tinfoBox(text) : show text in a message box\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : open new window"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:791
msgid "Connect to session ring with given ID"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:793
msgid ""
"ID of session ring this ELinks session should connect to. ELinks\n"
"works in so-called session rings, whereby all instances of ELinks\n"
"are interconnected and share state (cache, bookmarks, cookies,\n"
"and so on). By default, all ELinks instances connect to session\n"
"ring 0. You can change that behaviour with this switch and form as\n"
"many session rings as you want. Obviously, if the session-ring with\n"
"this number doesn't exist yet, it's created and this ELinks instance\n"
"will become the master instance (that usually doesn't matter for you\n"
"as a user much). Note that you usually don't want to use this unless\n"
"you're a developer and you want to do some testing - if you want the\n"
"ELinks instances each running standalone, rather use the -no-connect\n"
"command-line option. Also note that normally no runtime state files\n"
"are written to the disk when this option is used. See also\n"
"-touch-files."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:808
msgid "Print the source of given URLs to stdout"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:810
msgid "Print given URLs in source form to stdout."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:814
msgid "Touch files in ~/.elinks when running with -no-connect/-session-ring"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:816
msgid ""
"When enabled, runtime state files (bookmarks, history, etc.) are\n"
"written to disk, even when -no-connect or -session-ring is used.\n"
"The option has no effect if not used in conjunction with any of\n"
"these options."
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:821
msgid "Verbose level"
msgstr ""
#: src/config/cmdline.c:823
msgid ""
"The verbose level controls what messages are shown at\n"
"start up and while running:\n"
"\t0 means only show serious errors\n"
"\t1 means show serious errors and warnings\n"
"\t2 means show all messages"
msgstr ""
# "ja poistu"?
#: src/config/cmdline.c:829
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Näytä versiotiedot ja lopeta"
# "ja poistu"?
#: src/config/cmdline.c:831
msgid "Print ELinks version information and exit."
msgstr "Näytä ELinksin versiotiedot ja lopeta."
#: src/config/conf.c:720
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and all your formatting, own comments etc will be kept as-is.\n"
msgstr ""
"## Tämä on ELinksin asetustiedosto. Voit muokata sitä itsekin,\n"
"## jos haluat. Kun tallennat asetukset käyttöliittymästä, niin\n"
"## ELinks muokkaa tätä tiedostoa mutta muuttaa vain asetusten\n"
"## arvot; kaikki muotoilusi, huomautuksesi yms. jäävät ennalleen.\n"
#: src/config/conf.c:728
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and missing options will be added at the end of file; if option\n"
"## is not written in this file, but in some file included from it,\n"
"## it is NOT counted as missing. Note that all your formatting,\n"
"## own comments and so on will be kept as-is.\n"
msgstr ""
#: src/config/conf.c:738
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so, but keep in mind that this file is overwritten\n"
"## by ELinks when you save options through UI and you are out of\n"
"## luck with your formatting and own comments then, so beware.\n"
msgstr ""
"## Tämä on ELinksin asetustiedosto. Voit muokata sitä itsekin,\n"
"## jos haluat; mutta kun tallennat asetukset käyttöliittymästä,\n"
"## niin ELinks kirjoittaa tämän tiedoston kokonaan uusiksi,\n"
"## jolloin kaikki tekemäsi muotoilut ja lisäämäsi huomautukset\n"
"## katoavat, joten pidä varasi.\n"
#: src/config/conf.c:749
msgid ""
"## Obviously, if you don't like what ELinks is going to do with\n"
"## this file, you can change it by altering the config.saving_style\n"
"## option. Come on, aren't we friendly guys after all?\n"
msgstr ""
#: src/config/conf.c:762
msgid "Automatically saved options\n"
msgstr ""
#: src/config/conf.c:774
msgid "Automatically saved keybindings\n"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:53
msgid "Write config success"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:54
#, c-format
msgid "Options were saved successfully to config file %s."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:58
msgid "~Do not show anymore"
msgstr "~Älä näytä seuraavilla kerroilla"
#: src/config/dialogs.c:64
msgid "Cannot read the file"
msgstr "Virhe tiedostosta lukiessa"
#: src/config/dialogs.c:67
#, fuzzy
msgid "Cannot get file status"
msgstr "Töpselin tilaa ei saada"
#: src/config/dialogs.c:70
#, fuzzy
msgid "Cannot access the file"
msgstr "Virhe tiedostoon kirjoittaessa"
#: src/config/dialogs.c:73
#, fuzzy
msgid "Cannot create temp file"
msgstr "Virhe tiedostoon kirjoittaessa"
#: src/config/dialogs.c:76
#, fuzzy
msgid "Cannot rename the file"
msgstr "Virhe tiedostoon kirjoittaessa"
#: src/config/dialogs.c:79
msgid "File saving disabled by option"
msgstr "Tiedoston tallennus estetty asetuksella"
#: src/config/dialogs.c:82 src/network/state.c:46
msgid "Out of memory"
msgstr "Muisti loppu"
#: src/config/dialogs.c:85
#, fuzzy
msgid "Cannot write the file"
msgstr "Virhe tiedostoon kirjoittaessa"
#: src/config/dialogs.c:90
#, fuzzy
msgid "Secure file saving error"
msgstr "FTP tiedostovirhe"
#: src/config/dialogs.c:98
#, fuzzy
msgid "Write config error"
msgstr "Asetuksissa virhe"
#: src/config/dialogs.c:99
#, c-format
msgid ""
"Unable to write to config file %s.\n"
"%s"
msgstr ""
"Asetustiedostoon %s kirjoitus ei onnistu.\n"
"%s"
#: src/config/dialogs.c:154
msgid "modified"
msgstr "muutettu"
# Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjassa expand/collapse = laventaa/supistaa
#: src/config/dialogs.c:173
msgid "(expand by pressing space)"
msgstr "(lavenna painamalla välilyöntiä)"
#: src/config/dialogs.c:176 src/config/dialogs.c:358
#: src/config/options.inc:779
msgid "Type"
msgstr "Tyyppi"
#: src/config/dialogs.c:201 src/config/dialogs.c:387 src/cookies/dialogs.c:35
#: src/cookies/dialogs.c:349
msgid "Value"
msgstr "Arvo"
#: src/config/dialogs.c:205
msgid ""
"\n"
"\n"
"This value has been changed since you last saved your configuration."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Tätä arvoa on muutettu sen jälkeen, kun viimeksi tallensit asetukset."
#: src/config/dialogs.c:211 src/config/dialogs.c:362
msgid "N/A"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:213 src/config/dialogs.c:360
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus"
#: src/config/dialogs.c:320 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:594
#: src/protocol/protocol.c:225 src/session/session.c:282
#: src/session/session.c:961 src/viewer/text/textarea.c:362
#: src/viewer/text/textarea.c:369
msgid "Error"
msgstr "Virhe"
#: src/config/dialogs.c:321
msgid "Bad option value."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:348 src/config/dialogs.c:416 src/cookies/dialogs.c:321
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"
#: src/config/dialogs.c:417
msgid ""
"This option cannot be edited. This means that this is some special option "
"like a folder - try to press a space in order to see its contents."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:459
msgid ""
"Option names may only contain alpha-numeric characters\n"
"in addition to '_' and '-'."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:479 src/config/dialogs.c:504
msgid "Add option"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:480
msgid "Cannot add an option here."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:531 src/config/dialogs.c:943 src/cookies/dialogs.c:424
#: src/dialogs/options.c:212 src/formhist/dialogs.c:213
#: src/protocol/bittorrent/dialogs.c:788 src/session/download.c:1105
msgid "Sa~ve"
msgstr "~Tallenna"
#: src/config/dialogs.c:536
#, fuzzy
msgid "Option manager"
msgstr "Kirjanmerkkimuokkain"
#: src/config/dialogs.c:698
msgid "Keystroke"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:700 src/config/options.inc:1138
msgid "Action"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:701
msgid "Keymap"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:826
msgid "Keystroke already used"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:827
#, c-format
msgid ""
"The keystroke \"%s\" is currently used for \"%s\".\n"
"Are you sure you want to replace it?"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:850 src/config/dialogs.c:867 src/config/dialogs.c:904
msgid "Add keybinding"
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:851
msgid "Invalid keystroke."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:868
msgid "Need to select a keymap."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:941 src/dialogs/info.c:134 src/globhist/dialogs.c:230
#, fuzzy
msgid "~Toggle display"
msgstr "Valitse ~HTML/tavallinen"
#: src/config/dialogs.c:948
msgid "Keybinding manager"
msgstr ""
#: src/config/home.c:121
#, c-format
msgid ""
"Commandline options -config-dir set to %s, but could not create directory %s."
msgstr ""
#: src/config/home.c:126
#, c-format
msgid "ELINKS_CONFDIR set to %s, but could not create directory %s."
msgstr ""
#: src/config/home.c:149
msgid ""
"Unable to find or create ELinks config directory. Please check if you have "
"$HOME variable set correctly and if you have write permission to your home "
"directory."
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:209
msgid "Main mapping"
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:210
msgid "Edit mapping"
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:211
msgid "Menu mapping"
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:524
msgid "Unrecognised keymap"
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:527
#, fuzzy
msgid "Error parsing keystroke"
msgstr "Töpseliin kirjoitus ei onnistu"
#: src/config/kbdbind.c:531
msgid "Unrecognised action (internal error)"
msgstr ""
#: src/config/kbdbind.c:547
#, fuzzy
msgid "Error registering event"
msgstr "Töpseliin kirjoitus ei onnistu"
#: src/config/options.inc:18
msgid "Configuration system"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:20
msgid "Configuration handling options."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:22
msgid "Comments"
msgstr "Kommentit"
#: src/config/options.inc:24
msgid ""
"Amount of comments automatically written to the config file:\n"
"0 is no comments are written\n"
"1 is only the \"blurb\" (name+type) is written\n"
"2 is only the description is written\n"
"3 is full comments are written"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:30
msgid "Indentation"
msgstr "Sisennys"
#: src/config/options.inc:32
msgid ""
"Shift width of one indentation level in the configuration\n"
"file. Zero means that no indentation is performed at all\n"
"when saving the configuration."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:36
msgid "Saving style"
msgstr "Tallennustapa"
#: src/config/options.inc:38
msgid ""
"Determines what happens when you tell ELinks to save options:\n"
"0 is only values of current options are altered\n"
"1 is values of current options are altered and missing options\n"
" are added at the end of the file\n"
"2 is the configuration file is rewritten from scratch\n"
"3 is values of current options are altered and missing options\n"
" CHANGED during this ELinks session are added at the end of\n"
" the file"
msgstr ""
"Määrää mitä tapahtuu, kun käsket ELinksin tallentaa asetukset:\n"
"0: muuttaa vain nykyisten asetusten arvot\n"
"1: muuttaa nykyisten asetusten arvot ja lisää puuttuvat asetukset\n"
" tiedoston loppuun\n"
"2: kirjoittaa asetustiedoston tyhjästä uusiksi\n"
"3: muuttaa nykyisten asetusten arvot ja lisää tiedoston loppuun\n"
" ne puuttuvat asetukset, joita on MUUTETTU tällä ELinksin\n"
" käyttökerralla"
#: src/config/options.inc:47
msgid "Comments localization"
msgstr "Selitysten kotoistus"
#: src/config/options.inc:49
msgid ""
"If set to 1, comments in the configuration file will be\n"
"translated to the language used by UI. Note that if you have\n"
"different language set in different terminals, the language\n"
"used in the configuration file MAY be the same as on the\n"
"terminal where you saved the file, but it should be generally\n"
"considered unpredictable."
msgstr ""
"Jos tämä on 1, niin selitykset tallentuvat asetustiedostoon\n"
"käyttöliittymän kielen mukaisina. Huomaa, että jos olet asettanut\n"
"eri päätteisiin eri kielet, niin asetustiedostoon tuleva kieli\n"
"SAATTAA olla sama kuin siinä päätteessä, josta tallensit tiedoston,\n"
"mutta tähän ei parane luottaa."
#: src/config/options.inc:57
msgid "Saving style warnings"
msgstr "Tallennustapavaroitukset"
#: src/config/options.inc:59
msgid ""
"This is internal option used when displaying a warning about\n"
"obsolete config.saving_style. You shouldn't touch it."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:62
msgid "Show template"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:64
msgid ""
"Show template options in autocreated trees in the options\n"
"manager and save them to the configuration file."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:70 src/dialogs/info.c:181
msgid "Connections"
msgstr "Yhteydet"
#: src/config/options.inc:72
msgid "Connection options."
msgstr "Yhteysasetukset."
#: src/config/options.inc:75
#, fuzzy
msgid "Asynchronous DNS"
msgstr "Tahdistamaton DNS"
#: src/config/options.inc:77
msgid "Whether to use asynchronous DNS resolving."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:79
msgid "Maximum connections"
msgstr "Yhteyksiä enintään"
#: src/config/options.inc:81
msgid "Maximum number of concurrent connections."
msgstr "Samanaikaisten yhteyksien enimmäismäärä."
#: src/config/options.inc:83
#, fuzzy
msgid "Maximum connections per host"
msgstr "Yhdistää"
#: src/config/options.inc:85
msgid "Maximum number of concurrent connections to a given host."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:87
#, fuzzy
msgid "Connection retries"
msgstr "Yhteydet"
#: src/config/options.inc:89
msgid ""
"Number of tries to establish a connection.\n"
"Zero means try forever."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:92 src/network/state.c:52
msgid "Receive timeout"
msgstr "Vastaanoton aikakatkaisu"
#: src/config/options.inc:94
msgid "Receive timeout (in seconds)."
msgstr "Vastaanoton aikakatkaisu (sekunteina)."
#: src/config/options.inc:97 src/config/options.inc:107
msgid "Try IPv4 when connecting"
msgstr "Yritä yhteyttä IPv4:llä"
# Täällä "i.e." pitäisi kai olla "e.g.".
#: src/config/options.inc:99
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Note that if connection.try_ipv6 is enabled too,\n"
"it takes precedence. And better do not touch this\n"
"at all unless you are sure what are you doing.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"Yrittääkö ottaa isäntään yhteyttä IPv4:llä.\n"
"Huomaa, että jos connection.try_ipv6 on myös päällä,\n"
"se menee tästä edelle. Ja on parempi ettet kajoa tähän\n"
"ollenkaan, ellet ole varma mitä teet.\n"
"Huomaa, että voit myös pakottaa yksittäisen yhteyden\n"
"käyttämään valitsemaasi yhteyskäytäntöä käyttämällä\n"
"esim. \"http4://elinks.or.cz/\"-muotoista URL:ää."
#: src/config/options.inc:109
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Do not touch this option.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:117
msgid "Try IPv6 when connecting"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:119
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv6.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http6://elinks.or.cz/."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:125
msgid "Timeout for non-restartable connections"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:127
msgid "Timeout for non-restartable connections (in seconds)."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:133
msgid "Document"
msgstr "Dokumentti"
#: src/config/options.inc:135
#, fuzzy
msgid "Document options."
msgstr "Dokumentin t~iedot"
#: src/config/options.inc:137
msgid "Browsing"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:139
msgid "Document browsing options (mainly interactivity)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:142
msgid "Access keys"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:144
msgid ""
"Options for handling of link access keys.\n"
"An HTML document can use the ACCESSKEY attribute to assign\n"
"an access key to an element. When an access key is pressed,\n"
"the corresponding element will be given focus."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:149
msgid "Automatic links following"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:151
msgid ""
"Automatically follow a link or submit a form if appropriate\n"
"accesskey is pressed - this is the standard behaviour, but it's\n"
"considered dangerous."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:155
msgid "Display access key in link info"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:157
msgid "Display access key in link info."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:159
msgid "Accesskey priority"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:161
msgid ""
"Priority of 'accesskey' HTML attribute:\n"
"0 is first try all normal bindings; if it fails, check accesskey\n"
"1 is first try only frame bindings; if it fails, check accesskey\n"
"2 is first check accesskey (this can be dangerous)"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:167
msgid "Forms"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:169
msgid "Options for handling of the forms interaction."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:171
#, fuzzy
msgid "Submit form automatically"
msgstr "Hyväksy kaavake:"
#: src/config/options.inc:173
msgid ""
"Automagically submit a form when enter is pressed with a text\n"
"field selected."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:176
msgid "Confirm submission"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:178
msgid "Ask for confirmation when submitting a form."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:180
msgid "Default form input size"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:182
msgid "Default form input size if none is specified."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:184
msgid "Insert mode"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:186
msgid ""
"The setting for this option affects how key presses are handled\n"
"when one selects a text-input form-field. When enabled, one must\n"
"explicitly 'enter' a selected text-field to edit it; this prevents\n"
"text fields from capturing key presses, such as presses of a scroll\n"
"key, when it is inadvertently selected. When disabled, key presses\n"
"are always inserted into a selected text field."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:193
#, fuzzy
msgid "External editor"
msgstr "Sisäinen virhe"
#: src/config/options.inc:195
msgid ""
"Path to the executable that ELinks should launch when the user\n"
"requests to edit a textarea with an external editor.\n"
"\n"
"If this is blank, ELinks will use the value of the environmental\n"
"variable $EDITOR. If $EDITOR is empty or not set, ELinks will then\n"
"default to \"vi\"."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:202
#, fuzzy
msgid "Images"
msgstr "Kuva"
#: src/config/options.inc:204
msgid "Options for handling of images."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:206
#, fuzzy
msgid "Display style for image tags"
msgstr "Näytä"
#: src/config/options.inc:208
msgid ""
"Display style for image tags when displayed:\n"
"0 means always display IMG\n"
"1 means always display filename\n"
"2 means display alt/title attribute if possible, IMG if not\n"
"3 means display alt/title attribute if possible, filename if not"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:214
msgid "Maximum length for image filename"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:216
msgid ""
"Maximum length of image filename when displayed:\n"
"0 means always display full filename\n"
"1-500 means display filename with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:226
msgid "Image links tagging"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:228
msgid ""
"When to enclose image links:\n"
"0 means never\n"
"1 means never if alt or title are provided (old behavior)\n"
"2 means always"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:233
msgid "Image link prefix"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:235
msgid "Prefix string to use to mark image links."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:237
msgid "Image link suffix"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:239
msgid "Suffix string to use to mark image links."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:241
msgid "Maximum length for image label"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:243
msgid ""
"Maximum length of image label (alt/title):\n"
"0 means always display full label\n"
"1-500 means display label with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:248
msgid "Display links to images w/o alt"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:250
msgid ""
"Display links to images without an alt attribute. If this option\n"
"is off, these images are completely invisible."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:253
#, fuzzy
msgid "Display links to images"
msgstr "Näytä"
#: src/config/options.inc:255
msgid ""
"Display links to any images in the document, regardless of them\n"
"having an alt attribute or not. If this option is off, the alt\n"
"attribute contents is shown, but as normal text, not selectable\n"
"as a link."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:261
msgid "Links"
msgstr "Linkit"
#: src/config/options.inc:263
msgid "Options for handling of links to other documents."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:265
msgid "Active link"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:267
msgid "Options for the active link."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:269
msgid "Colors"
msgstr "Värit"
#: src/config/options.inc:271
#, fuzzy
msgid "Active link colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:273 src/config/options.inc:538
#: src/config/options.inc:864
msgid "Background color"
msgstr "Taustaväri"
#: src/config/options.inc:275 src/config/options.inc:540
#: src/config/options.inc:865
msgid "Default background color."
msgstr "Oletustaustaväri."
#. ==========================================================
#. ============= BORING PART (colors) START =================
#. ==========================================================
#. XXX: All bfu colors needs to have both 'text' and 'background'
#. * options even if it is not used. get_bfu_color() depends
#. * on it.
#. The colors and mono tree should be similar but with different default
#. * values of course so always use the macros below.
#: src/config/options.inc:277 src/config/options.inc:534
#: src/config/options.inc:862
#, fuzzy
msgid "Text color"
msgstr "Tekstialue"
#: src/config/options.inc:279 src/config/options.inc:536
#: src/config/options.inc:863
msgid "Default text color."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:281
#, fuzzy
msgid "Enable color"
msgstr "nimi"
#: src/config/options.inc:283
msgid ""
"Enable use of the active link background and text color\n"
"settings instead of the link colors from the document."
msgstr ""
# TODO: "Lihavoitu"?
#: src/config/options.inc:286
msgid "Bold"
msgstr "Lihavoi"
#: src/config/options.inc:288
msgid "Make the active link text bold."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:290
#, fuzzy
msgid "Invert colors"
msgstr "Tekstialue"
#: src/config/options.inc:292
msgid "Invert the fore- and background color so the link stands out."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:295 src/config/options.inc:827
#: src/dialogs/options.c:207
msgid "Underline"
msgstr "Alleviivaa"
#: src/config/options.inc:297
msgid "Underline the active link."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:300
msgid "Directory highlighting"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:302
msgid "Highlight links to directories in FTP and local directory listing."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:304
msgid "Number links"
msgstr "Numeroi linkit"
#: src/config/options.inc:306
msgid "Display numbers next to the links."
msgstr "Näytä numerot linkkien vieressä."
#: src/config/options.inc:308
msgid "Handling of target=_blank"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:310
msgid ""
"Define how to handle links having target=_blank set:\n"
"0 means open link in current tab\n"
"1 means open link in new tab in foreground\n"
"2 means open link in new tab in background\n"
"3 means open link in new window"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:323
msgid "Use tabindex"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:325
msgid ""
"Whether to navigate links using tabindex specified ordering.\n"
"The TABINDEX attribute in HTML elements specifies the order\n"
"in which links should receive focus when using the keyboard\n"
"to navigating the document."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:330
#, fuzzy
msgid "Missing fragment reporting"
msgstr "Ei kehyksiä"
#: src/config/options.inc:332
msgid "Open a message box when document has no tag with given id."
msgstr ""
# TODO: vai "linkit"?
#: src/config/options.inc:334
msgid "Number keys select links"
msgstr "Numeronäppäimet valitsevat linkkejä"
#: src/config/options.inc:336
msgid ""
"Number keys select links rather than specify command prefixes. This\n"
"is a tristate:\n"
"0 means never\n"
"1 means if document.browse.links.numbering = 1\n"
"2 means always"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:342
msgid "Warn about maliciously crafted URIs"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:344
msgid ""
"When following a link the user ID part of the URI is\n"
"checked and if a maliciously crafted URI is detected a\n"
"warning dialog will ask before following the link."
msgstr ""
#. TODO - this is somehow implemented by ff, but disabled
#. * for now as it doesn't work.
#: src/config/options.inc:350
msgid "Wrap-around links cycling"
msgstr ""
#. 0
#: src/config/options.inc:352
msgid ""
"When pressing 'down' on the last link, jump at the first one, and\n"
"vice versa."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:356
msgid "Scrolling"
msgstr "Vieritys"
#: src/config/options.inc:358
#, fuzzy
msgid "Scrolling options."
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/options.inc:360
msgid "Horizontal step"
msgstr "Vaaka-askel"
#: src/config/options.inc:362
msgid ""
"Number of columns to scroll when a key bound to scroll-left or scroll-\n"
"right is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:365
msgid "Extended horizontal scrolling"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:367
msgid ""
"Whether to allow horizontal scrolling when the document\n"
"does not extend off the screen. Useful for copy/paste\n"
"operations."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:371
msgid "Margin"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:373
msgid ""
"Size of the virtual margin - when you click inside of that margin,\n"
"document scrolls in that direction."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:376
msgid "Vertical step"
msgstr "Pystyaskel"
#: src/config/options.inc:378
msgid ""
"Number of lines to scroll when a key bound to scroll-up or scroll-\n"
"down is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
# TODO: vai "Haku"?
#: src/config/options.inc:382
msgid "Searching"
msgstr "Etsintä"
#: src/config/options.inc:384
msgid "Options for searching."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:386
msgid "Case sensitivity"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:388
msgid ""
"Whether the search should match the document text while maintaining\n"
"case sensitivity."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:392
msgid "Regular expressions"
msgstr "Säännölliset lausekkeet"
#: src/config/options.inc:394
msgid ""
"Enable searching with regular expressions:\n"
"0 for plain text searching\n"
"1 for basic regular expression searches\n"
"2 for extended regular expression searches"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:400
msgid "Show search hit top or bottom dialogs"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:402
msgid ""
"Whether to show a dialog when the search hits top or bottom of the\n"
"document."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:405
msgid "Wraparound"
msgstr "Pyörähtää ympäri"
#: src/config/options.inc:407
msgid "Wrap around when searching. Currently only used for typeahead."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:409
msgid "Show not found"
msgstr "Ilmoita ettei löydy"
#: src/config/options.inc:411
msgid ""
"How to inform the user when nothing is matched:\n"
"0 means do nothing\n"
"1 means beep the terminal\n"
"2 means pop up message box"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:416
#, fuzzy
msgid "Typeahead searching"
msgstr "Laiton merkkijono"
#: src/config/options.inc:418
msgid ""
"Start typeahead searching when an unbound key is pressed without\n"
"any modifiers. Note that most keys have default bindings, so this\n"
"feature will not be useful unless you unbind them.\n"
"\n"
"0 disables this feature; typeahead searching will only be used\n"
" when you press a key bound to search-typeahead or similar\n"
"1 automatically starts typeahead searching thru link text\n"
"2 automatically starts typeahead searching thru all document text"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:427
msgid "Horizontal text margin"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:429
msgid "Horizontal text margin."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:431
msgid "Document meta refresh"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:433
msgid ""
"Automatically follow document-specified refresh directives ('<meta>\n"
"refresh' tags). Web-page authors use these to instruct the browser\n"
"to reload a document at a given interval or to load another page.\n"
"Regardless of the value the refresh URI is accessible as a link.\n"
"Use the document.browse.minimum_refresh_time to control the minimum\n"
"number of seconds a refresh will wait."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:440
msgid "Document meta refresh minimum time"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:442
msgid ""
"The minimum number of milliseconds that should pass before\n"
"refreshing. If set to zero the document refresh time is used\n"
"unchanged. It can fix going back in history for some sites that\n"
"use refreshing with zero values."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:447
msgid "Tables navigation order"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:449
msgid "Move by columns in table, instead of rows."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:455
msgid "Cache"
msgstr "Välimuisti"
#: src/config/options.inc:457
#, fuzzy
msgid "Cache options."
msgstr "Tallenna a~setukset"
#: src/config/options.inc:459
msgid "Cache information about redirects"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:461
msgid ""
"Cache even redirects sent by server (usually thru HTTP by a 302\n"
"HTTP code and a Location header). This was the original behaviour\n"
"for a quite some time, but it causes problems in a situation very\n"
"common to various web login systems - frequently, when accessing\n"
"certain location, they will redirect you to a login page if they\n"
"don't receive an auth cookie, the login page then gives you the\n"
"cookie and redirects you back to the original page, but there you\n"
"have already cached redirect back to the login page! If this\n"
"option has value of 0, this malfunction is fixed, but occasionally\n"
"you may get superfluous (depends on how you take it ;-) requests to\n"
"the server. If this option has value of 1, experienced users can\n"
"still workaround it by clever combination of usage of reload,\n"
"jumping around in session history and hitting ctrl+enter.\n"
"Note that this option is checked when retrieving the information\n"
"from cache, not when saving it to cache - thus if you will enable\n"
"it, even previous redirects will be taken from cache instead of\n"
"asking the server."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:479
msgid "Ignore cache-control info from server"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:481
msgid ""
"Ignore Cache-Control and Pragma server headers.\n"
"When set, the document is cached even with 'Cache-Control: no-cache'."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:484
#, fuzzy
msgid "Formatted documents"
msgstr "Muotoiltu dokumentin välimuisti"
#: src/config/options.inc:486
msgid "Format cache options."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:488
msgid "Number"
msgstr "Määrä"
#: src/config/options.inc:490
msgid ""
"Number of cached formatted pages. Do not get too generous\n"
"here, 'formatted' means that all the accompanying structures\n"
"are kept in memory so that you get the cached document\n"
"immediatelly, but these structures may take a lot - 2x the\n"
"size of the HTML source is probably not unusual, but it can\n"
"be even more if the document consists of a lot of short lines\n"
"(padded right, if possible) and links and not much other markup.\n"
"So if you set this to 256 and then you don't like your ELinks\n"
"eating 90M, don't come complaining to us. ;-)\n"
"Also note that the format cache itself is not counted to the\n"
"memory cache size, but the HTML source of the formatted documents\n"
"is always cached, even if it is over the memory cache size\n"
"threshold. (Then of course no other documents can be cached.)"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:504 src/dialogs/info.c:200
#, fuzzy
msgid "Memory cache"
msgstr "Välimuisti"
#: src/config/options.inc:506
#, fuzzy
msgid "Memory cache options."
msgstr "Välimuisti"
#: src/config/options.inc:510
#, fuzzy
msgid "Memory cache size (in bytes)."
msgstr "Välimuisti"
#: src/config/options.inc:514
#, fuzzy
msgid "Charset"
msgstr "Merkistö"
#: src/config/options.inc:516
#, fuzzy
msgid "Charset options."
msgstr "Tallenna a~setukset"
#: src/config/options.inc:518
msgid "Default codepage"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:520
msgid ""
"Default document codepage. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:523
msgid "Ignore charset info from server"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:525
msgid "Ignore charset info sent by server."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:529
msgid "Default color settings"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:531
msgid "Default document color settings."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:542
msgid "Link color"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:544
msgid "Default link color."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:546
msgid "Visited-link color"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:548
msgid "Default visited link color."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:550
#, fuzzy
msgid "Image-link color"
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:552
#, fuzzy
msgid "Default image link color."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:554
msgid "Bookmarked-link color"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:556
#, fuzzy
msgid "Default bookmarked link color."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:558
msgid "Directory color"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:560
msgid ""
"Default directory color.\n"
"See document.browse.links.color_dirs option."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:567
msgid "Increase contrast"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:569
msgid ""
"Increase the contrast between the foreground and background colors\n"
"to ensure readability. For example it disallows dark colors on a\n"
"black background. Note, this is different from ensuring the contrast\n"
"with the ensure_contrast option."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:574
msgid "Ensure contrast"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:576
#, fuzzy
msgid "Makes sure that the back- and foreground color are never equal."
msgstr "Varmistaa etteivät tausta- ja edustavärit koskaan ole samat."
#. If you change this please also change ACT_MAIN_DOCUMENT_COLORS action
#. * handling.
#: src/config/options.inc:581
msgid "Use document-specified colors"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:583
msgid ""
"Use colors specified in document:\n"
"0 is use always the default settings\n"
"1 is use document colors if available, except background\n"
"2 is use document colors, including background. This can\n"
" mostly look very impressive, but some sites will appear\n"
" really ugly. Note, that obviously if the background is\n"
" not black, it will break the behaviour of transparency."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:596
msgid "Downloading"
msgstr "Lataus"
#: src/config/options.inc:598
msgid "Options regarding files downloading and handling."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:600
#, fuzzy
msgid "Default download directory"
msgstr "Vastaanottovirhe"
#: src/config/options.inc:602
msgid "Default download directory."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:604
msgid "Set original time"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:606
msgid ""
"Set the timestamp of each downloaded file to the timestamp\n"
"stored on the server."
msgstr ""
#. Does automatic resuming make sense as an option?
#: src/config/options.inc:610
msgid "Prevent overwriting"
msgstr "Estä päälle kirjoittaminen"
#: src/config/options.inc:612
msgid ""
"Prevent overwriting the local files:\n"
"0 is files will silently be overwritten\n"
"1 is add a suffix .{number} (for example '.1') to the name\n"
"2 is ask the user"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:617
msgid "Notify download completion by bell"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:619
msgid ""
"Audio notification when download is completed:\n"
"0 is never\n"
"1 is when background notification is active\n"
"2 is always"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:625
msgid "Dump output"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:627
msgid "Dump output options."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:629 src/config/options.inc:831
#: src/config/opttypes.c:394 src/dialogs/document.c:163
msgid "Codepage"
msgstr "Merkistö"
#: src/config/options.inc:631
msgid ""
"Codepage used in dump output. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:634
msgid "Footer"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:636
#, c-format
msgid "Footer string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:640
#, c-format
msgid "Header string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:642
#, fuzzy
msgid "Numbering"
msgstr "Määrä"
#: src/config/options.inc:644
msgid "Whether to print link numbers in dump output."
msgstr ""
# TODO?
#: src/config/options.inc:646
#, fuzzy
msgid "References"
msgstr "Lähteet"
#: src/config/options.inc:648
msgid ""
"Whether to print references (URIs) of document links\n"
"in dump output."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:651
msgid "Separator"
msgstr "Erotin"
#: src/config/options.inc:653
msgid "String which separates two dumps."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:655
msgid "Width"
msgstr "Leveys"
#: src/config/options.inc:657
msgid "Width of screen in characters when dumping documents."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:661
msgid "History"
msgstr "Historia"
#: src/config/options.inc:663
msgid "History options."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:665
#, fuzzy
msgid "Keep unhistory"
msgstr "Ei historiaa"
#: src/config/options.inc:667
msgid "Keep unhistory (\"forward history\")."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:670
msgid "HTML rendering"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:672
msgid "Options concerning the display of HTML pages."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:674
msgid "Display frames"
msgstr "Näytä kehykset"
#: src/config/options.inc:676
#, fuzzy
msgid "Display frames."
msgstr "Näytä"
#: src/config/options.inc:678
msgid "Display tables"
msgstr "Näytä taulukot"
#: src/config/options.inc:680
#, fuzzy
msgid "Display tables."
msgstr "Näytä"
#: src/config/options.inc:682
#, fuzzy
msgid "Display subscripts"
msgstr "Näytä kartta"
#: src/config/options.inc:684
msgid "Display subscripts (as [thing])."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:686
#, fuzzy
msgid "Display superscripts"
msgstr "Näytä kartta"
#: src/config/options.inc:688
msgid "Display superscripts (as ^thing)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:690
msgid "Rendering of html link element"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:692
msgid ""
"How to render <link> tags from the HTML header:\n"
"0 is nothing\n"
"1 is title\n"
"2 is name in addition\n"
"3 is hreflang in addition\n"
"4 is type in addition\n"
"5 is everything"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:700
msgid "Underline links"
msgstr "Alleviivaa linkit"
#: src/config/options.inc:702
msgid "Underline links."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:704
msgid "Wrap non breaking space"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:706
msgid ""
"If set do not honour non breaking space (the nbsp entity)\n"
"but allow to wrap the text. This can help keeping the width\n"
"of documents down so no horizontal scrolling is needed."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:711
#, fuzzy
msgid "Plain rendering"
msgstr "Siirtää"
#: src/config/options.inc:713
msgid "Options concerning the display of plain text pages."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:715
msgid "Display URIs"
msgstr "Näytä URIt"
#: src/config/options.inc:717
msgid "Display URIs in the document as links."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:719
msgid "Compress empty lines"
msgstr "Tiivistä tyhjät rivit"
#: src/config/options.inc:721
msgid "Compress successive empty lines to only one in displayed text."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:724
msgid "URI passing"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:726
msgid "Rules for passing URIs to external commands."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:730
msgid ""
"A rule for passing URI to an external command.\n"
"The format is:\n"
"%c in the string means the current URL\n"
"%% in the string means '%'\n"
"\n"
"Do _not_ put single- or double-quotes around %c."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:740
msgid "Information files"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:742
msgid "Options for information files in ~/.elinks."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:744
msgid "Save interval"
msgstr "Tallennusväli"
#: src/config/options.inc:746
msgid ""
"Interval at which to trigger information files in ~/.elinks\n"
"to be saved to disk if they has changed (seconds; 0 to disable)"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:749
msgid "Use secure file saving"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:751
msgid ""
"First write data to unique temporary file, then rename this file\n"
"upon successfully finishing this. Note that this relates only to\n"
"config files, not downloaded files. You may want to disable\n"
"it if you are using some exotic permissions for concerned files.\n"
"Secure file saving is automagically disabled if file is symlink.\n"
"Warning: some systems (ie. OS/2, Win32) require that destination\n"
"file doesn't exist when rename(3) is called, breaking atomicity,\n"
"and reducing reliability of this feature."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:760
msgid "Use fsync(3) with secure file saving"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:762
msgid ""
"When using secure file saving, call fsync(3), if the OS\n"
"supports it, to force the OS immediately to write the data\n"
"to permanent storage. This is optional for those who wish\n"
"to avoid excessive disk I/O."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:771
#, fuzzy
msgid "Terminals"
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/options.inc:773
#, fuzzy
msgid "Terminal options."
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/options.inc:777
msgid "Options specific to this terminal type (according to $TERM value)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:781
msgid ""
"Terminal type; matters mostly only when drawing frames and\n"
"dialog box borders:\n"
"0 is dumb terminal type, ASCII art\n"
"1 is VT100, simple but portable\n"
"2 is Linux, you get double frames and other goodies\n"
"3 is KOI-8\n"
"4 is FreeBSD"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:789 src/dialogs/options.c:203
msgid "Switch fonts for line drawing"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:791
msgid ""
"Switch fonts when drawing lines, enabling both local characters\n"
"and lines working at the same time. Makes sense only with linux\n"
"terminal."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:795 src/dialogs/options.c:208
msgid "UTF-8 I/O"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:797
msgid ""
"Enable I/O in UTF8 for Unicode terminals. Note that currently,\n"
"only the subset of UTF8 according to terminal codepage is used."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:800 src/dialogs/options.c:204
msgid "Restrict frames in cp850/852"
msgstr "Rajoita kehykset näihin: cp850/852"
#: src/config/options.inc:802
msgid ""
"Restrict the characters used when drawing lines. Makes sense\n"
"only with linux terminals using the cp850/852 character sets."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:805 src/dialogs/options.c:205
#, fuzzy
msgid "Block cursor"
msgstr "Neliöosoitin"
#: src/config/options.inc:807
msgid ""
"Move cursor to bottom right corner when done drawing.\n"
"This is particularly useful when we have a block cursor,\n"
"so that inversed text is displayed correctly."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:811
#, fuzzy
msgid "Color mode"
msgstr "Väri"
#: src/config/options.inc:813
msgid ""
"The color mode controls what colors are used and how they are\n"
"output to the terminal. The color modes are:\n"
"0 is mono mode, only 2 colors are used\n"
"1 is 16 color mode, uses the common ANSI colors\n"
"2 is 256 color mode, uses XTerm RGB codes"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:819 src/dialogs/options.c:206
msgid "Transparency"
msgstr "Läpinäkyvyys"
#: src/config/options.inc:821
msgid ""
"If we should not set the background to black. This is particularly\n"
"useful when we have a terminal (typically in some windowing\n"
"environment) with a background image or a transparent background -\n"
"it will be visible in ELinks as well. Note that this option makes\n"
"sense only when colors are enabled."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:829
msgid "If we should use underline or enhance the color instead."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:833
msgid ""
"Codepage of charset used for displaying content on terminal.\n"
"'System' stands for a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:840
msgid "User interface"
msgstr "Käyttöliittymä"
#: src/config/options.inc:842
#, fuzzy
msgid "User interface options."
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/options.inc:846
msgid "Color settings"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:848
msgid "Default user interface color settings."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:875
#, fuzzy
msgid "Color terminals"
msgstr "~BeOS-terminaali"
#: src/config/options.inc:877
msgid "Color settings for color terminal."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:879
msgid "Non-color terminals"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:881
msgid "Color settings for non-color terminal."
msgstr ""
#. FIXME: obsolete, how to alias them correctly ? --Zas
#: src/config/options.inc:884
msgid "Main menu bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:886
msgid "Main menu bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:888
msgid "Unselected main menu bar item"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:890
msgid "Unselected main menu bar item colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:892
msgid "Selected main menu bar item"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:894
msgid "Selected main menu bar item colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:896 src/config/options.inc:925
msgid "Hotkey"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:898
msgid "Main menu hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:900 src/config/options.inc:929
msgid "Unselected hotkey"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:902
msgid "Main menu unselected hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:904 src/config/options.inc:933
#, fuzzy
msgid "Selected hotkey"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:906
msgid "Main menu selected hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:909
msgid "Menu bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:911
msgid "Menu bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:913
msgid "Unselected menu item"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:915
msgid "Unselected menu item colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:917
#, fuzzy
msgid "Selected menu item"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:919
msgid "Selected menu item colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:921
#, fuzzy
msgid "Marked menu item"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:923
msgid "Marked menu item colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:927
msgid "Menu item hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:931
msgid "Menu item unselected hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:935
msgid "Menu item selected hotkey colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:937
#, fuzzy
msgid "Menu frame"
msgstr "Ei kehyksiä"
#: src/config/options.inc:939
msgid "Menu frame colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:942
msgid "Dialog"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:944
msgid "Dialog colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:954
msgid "Generic"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:956
#, fuzzy
msgid "Generic dialog colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:958
msgid "Frame"
msgstr "Kehys"
#: src/config/options.inc:960
msgid "Dialog frame colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:962
msgid "Scrollbar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:964
msgid "Scrollbar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:966
#, fuzzy
msgid "Selected scrollbar"
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:968
#, fuzzy
msgid "Scrollbar selected colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:972
msgid "Dialog title colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:974
#, fuzzy
msgid "Text"
msgstr "Tekstialue"
#: src/config/options.inc:976
msgid "Dialog text colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:978 src/viewer/text/form.c:1451
msgid "Checkbox"
msgstr "Valintalaatikko"
#: src/config/options.inc:980
msgid "Dialog checkbox colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:982
#, fuzzy
msgid "Selected checkbox"
msgstr "Valittu välilehti"
#: src/config/options.inc:984
#, fuzzy
msgid "Dialog selected checkbox colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:986
#, fuzzy
msgid "Checkbox label"
msgstr "Valintalaatikko"
#: src/config/options.inc:988
msgid "Dialog checkbox label colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:990
msgid "Button"
msgstr "Painike"
#: src/config/options.inc:992 src/config/options.inc:1000
msgid "Dialog button colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:994
msgid "Selected button"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:996 src/config/options.inc:1004
msgid "Dialog selected button colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:998
msgid "Button shortcut"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1002
#, fuzzy
msgid "Selected button shortcut"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:1006 src/viewer/text/form.c:1455
msgid "Text field"
msgstr "Tekstikenttä"
#: src/config/options.inc:1008
msgid "Dialog text field colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1010
#, fuzzy
msgid "Text field text"
msgstr "Tekstikenttä"
#: src/config/options.inc:1012
msgid "Dialog field text colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1014
msgid "Meter"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1016
msgid "Dialog meter colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1018
msgid "Shadow"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1020
msgid "Dialog shadow colors (see ui.shadows option)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1022
msgid "Title bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1024
msgid "Title bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1026
msgid "Generic title bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1028
msgid "Generic title bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1030
msgid "Title bar text"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1032
msgid "Title bar text colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1035
msgid "Status bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1037
msgid "Status bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1039
msgid "Generic status bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1041
msgid "Generic status bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1043
#, fuzzy
msgid "Status bar text"
msgstr "Etsi tekstiä"
#: src/config/options.inc:1045
msgid "Status bar text colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1048
msgid "Tabs bar"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1050
msgid "Tabs bar colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1052
#, fuzzy
msgid "Unvisited tab"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:1054
msgid ""
"Tab colors for tabs that have not been\n"
"selected since they completed loading."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1057
#, fuzzy
msgid "Unselected tab"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:1059
#, fuzzy
msgid "Unselected tab colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:1061
msgid "Loading tab"
msgstr "Latautuva välilehti"
#: src/config/options.inc:1063
msgid "Tab colors for tabs that are loading in the background."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1065
msgid "Selected tab"
msgstr "Valittu välilehti"
#: src/config/options.inc:1067
#, fuzzy
msgid "Selected tab colors."
msgstr "Poista taustayhteydet"
#: src/config/options.inc:1069
msgid "Tab separator"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1071
msgid "Tab separator colors."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1074
#, fuzzy
msgid "Searched strings"
msgstr "Laiton merkkijono"
#: src/config/options.inc:1076
#, fuzzy
msgid "Searched string highlight colors."
msgstr "Hakumerkkijonoa ei löytynyt"
#. ==========================================================
#. ============= BORING PART (colors) END ===================
#. ==========================================================
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:1085
msgid "Dialog settings"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1087
msgid "Dialogs-specific appearance and behaviour settings."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1090
msgid "Minimal height of listbox widget"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1092
msgid ""
"Minimal height of the listbox widget (used e.g. for bookmarks\n"
"or global history)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1095
msgid "Drop shadows"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1097
msgid ""
"Make dialogs drop shadows (the shadows are solid, you can\n"
"adjust their color by ui.colors.*.dialog.shadow). You may\n"
"also want to eliminate the wide borders by adjusting setup.h."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1101
msgid "Underline menu hotkeys"
msgstr "Alleviivaa pikanäppäimet valikossa"
#: src/config/options.inc:1103
msgid ""
"Whether to underline hotkeys in menus to make them more\n"
"visible. Requires the underlining is enabled for the terminal."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1106
#, fuzzy
msgid "Underline button shortcuts"
msgstr "Valitse kenttä"
#: src/config/options.inc:1108
msgid ""
"Whether to underline button shortcuts to make them more\n"
"visible. Requires the underlining is enabled for the terminal."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1112
#, fuzzy
msgid "Timer options"
msgstr "Terminaaliasetukset"
#: src/config/options.inc:1114
msgid ""
"Timed action after certain interval of user inactivity. Someone can\n"
"even find this useful, although you may not believe that."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1120
msgid ""
"Whether to enable the timer or not:\n"
"0 is don't count down anything\n"
"1 is count down, but don't show the timer\n"
"2 is count down and show the timer near LEDs"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1127
msgid ""
"Whether to enable the timer or not:\n"
"0 is don't count down anything\n"
"1 is count down, but don't show the timer\n"
"2 is count down and show the timer near LEDs (DISABLED)"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1133
msgid "Duration"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1135
msgid ""
"Inactivity timeout in seconds. The maximum of one day\n"
"should be enough for just everyone (TM)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1140
msgid "Keybinding action to be triggered when timer reaches zero."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1143
#, fuzzy
msgid "Window tabs"
msgstr "Ikkuna"
#: src/config/options.inc:1145
msgid "Window tabs settings."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1147
#, fuzzy
msgid "Display tabs bar"
msgstr "Näytä kartta"
#: src/config/options.inc:1149
msgid ""
"Show tabs bar on the screen:\n"
"0 means never\n"
"1 means only if two or more tabs are open\n"
"2 means always"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1154
msgid "Wrap-around tabs cycling"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1156
msgid ""
"When moving right from the last tab, jump at the first one, and\n"
"vice versa."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1159
msgid "Confirm tab closing"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1161
msgid "When closing a tab show confirmation dialog."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1165 src/config/opttypes.c:395
msgid "Language"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1167
msgid ""
"Language of user interface. 'System' means that the language will\n"
"be extracted from the environment dynamically."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1170
#, fuzzy
msgid "Display status bar"
msgstr "Näytä kartta"
#: src/config/options.inc:1172
msgid "Show status bar on the screen."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1174
#, fuzzy
msgid "Display title bar"
msgstr "Näytä kartta"
#: src/config/options.inc:1176
msgid "Show title bar on the screen."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1178
msgid "Display goto dialog in new tabs"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1180
msgid ""
"Pop up goto dialog in newly created tabs when there's no homepage\n"
"set. This means also showing goto dialog on startup."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1183
msgid "Show a message box when file is saved successfully"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1185
msgid ""
"When you pressed a [ Save ] button in some manager, this option\n"
"will make sure that a box confirming success of the operation will\n"
"pop up."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1190
#, fuzzy
msgid "Sessions"
msgstr "Tiedostopäätteet"
#: src/config/options.inc:1192
msgid "Sessions settings."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1194
msgid "Keep session active"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1196
msgid "Keep the session active even if the last terminal exits."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1198
msgid "Auto save session"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1200
msgid ""
"Automatically save the session when quitting.\n"
"This feature requires bookmark support."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1203
msgid "Auto restore session"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1205
msgid ""
"Automatically restore the session at start.\n"
"This feature requires bookmark support."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1208
msgid "Auto save and restore session folder name"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1210
msgid ""
"Name of the bookmarks folder used for auto saving and restoring session.\n"
"The name has to be unique. Any folders with the same name will be deleted.\n"
"This only makes sense with bookmark support."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1214
#, fuzzy
msgid "Homepage URI"
msgstr "Merkistö"
#: src/config/options.inc:1216
msgid ""
"The URI to load either at startup time when no URI was given\n"
"on the command line or when requested by the goto-url-home action.\n"
"Set to \"\" if the environment variable WWW_HOME should be used\n"
"as homepage URI instead."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1222
#, fuzzy
msgid "Date format"
msgstr "Tiedoston lähetys"
#: src/config/options.inc:1224
msgid "Date format to use in dialogs. See strftime(3)."
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1227
msgid "Set window title"
msgstr ""
#: src/config/options.inc:1229
msgid ""
"Set the window title when running in a windowing environment\n"
"in an xterm-like terminal. This way the document's title is\n"
"shown on the window titlebar."
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:54
#, fuzzy
msgid "Read error"
msgstr "Talletusvirhe"
#: src/config/opttypes.c:389
msgid "Boolean"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:389
msgid "[0|1]"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:390
msgid "Integer"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:390 src/config/opttypes.c:391
msgid "<num>"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:391
msgid "Longint"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:392
msgid "String"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:392
msgid "<str>"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:394
#, fuzzy
msgid "<codepage>"
msgstr "Merkistö"
#: src/config/opttypes.c:395
#, fuzzy
msgid "<language>"
msgstr "Kie~li"
#: src/config/opttypes.c:396
msgid "Color"
msgstr "Väri"
#: src/config/opttypes.c:396
msgid "<color|#rrggbb>"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:398
msgid "Special"
msgstr ""
#: src/config/opttypes.c:400
msgid "Alias"
msgstr ""
#. tree
#: src/config/opttypes.c:403
msgid "Folder"
msgstr "Kansio"
#. name:
#: src/config/timer.c:73
msgid "Periodic Saving"
msgstr ""
#. name:
#: src/config/urlhist.c:61
#, fuzzy
msgid "Goto URL History"
msgstr "Ei historiaa"
#. name:
#: src/cookies/cookies.c:80 src/cookies/cookies.c:824
msgid "Cookies"
msgstr ""
#: src/cookies/cookies.c:82
#, fuzzy
msgid "Cookies options."
msgstr "Tallenna a~setukset"
#: src/cookies/cookies.c:84
msgid "Accept policy"
msgstr ""
#: src/cookies/cookies.c:87
msgid ""
"Cookies accepting policy:\n"
"0 is accept no cookies\n"
"1 is ask for confirmation before accepting cookie\n"
"2 is accept all cookies"
msgstr ""
#: src/cookies/cookies.c:92
msgid "Maximum age"
msgstr "Enimmäisikä"
#: src/cookies/cookies.c:94
msgid ""
"Cookie maximum age (in days):\n"
"-1 is use cookie's expiration date if any\n"
"0 is force expiration at the end of session, ignoring cookie's\n"
" expiration date\n"
"1+ is use cookie's expiration date, but limit age to the given\n"
" number of days"
msgstr ""
#: src/cookies/cookies.c:101