1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-19 00:05:36 +00:00
elinks/po/da.po
2005-12-06 13:49:55 +01:00

8276 lines
235 KiB
Plaintext

# Danish ELinks translation.
# Jonas Fonseca <fonseca@diku.dk>
# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2004, 2005
# Vim: /msgstr ""\n$
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ELinks 0.10.CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-27 07:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-12 02:00+0200\n"
"Last-Translator: Jonas Fonseca <fonseca@diku.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
#: src/bfu/hierbox.c:329
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#. | MSGBOX_SCROLLABLE
#: src/bfu/hierbox.c:424 src/bfu/hierbox.c:433 src/dialogs/document.c:43
#: src/dialogs/document.c:240
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: src/bfu/hierbox.c:425
msgid "Press space to expand this folder."
msgstr "Tast mellemrum for at åbne denne mappe."
#: src/bfu/hierbox.c:436 src/bfu/inpfield.c:254 src/bfu/msgbox.c:172
#: src/bfu/msgbox.c:189 src/config/dialogs.c:57 src/config/dialogs.c:391
#: src/cookies/dialogs.c:354 src/dialogs/edit.c:97 src/dialogs/info.c:133
#: src/dialogs/options.c:210 src/dialogs/options.c:290 src/mime/dialogs.c:129
#: src/protocol/auth/dialogs.c:110 src/protocol/protocol.c:231
#: src/scripting/lua/core.c:377 src/scripting/lua/core.c:457
#: src/session/session.c:799 src/viewer/text/search.c:1593
msgid "~OK"
msgstr "~O.k."
#: src/bfu/hierbox.c:547
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Beklager, men elementet \"%s\" kan ikke slettes."
#: src/bfu/hierbox.c:548
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Desværre, men elementet \"%s\" er optaget af en anden proces."
#. cant_delete_folder
#: src/bfu/hierbox.c:551 src/bookmarks/dialogs.c:119
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Desværre, mappen \"%s\" kan ikke slettes."
#. cant_delete_used_folder
#: src/bfu/hierbox.c:552 src/bookmarks/dialogs.c:121
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Desværre, mappen \"%s\" er optaget af en anden proces."
#: src/bfu/hierbox.c:617
msgid "Delete error"
msgstr "Sletningsfejl"
#: src/bfu/hierbox.c:711
msgid "Delete marked items"
msgstr "Slet markerede elementer"
#: src/bfu/hierbox.c:712
msgid "Delete marked items?"
msgstr "Slet markerede elementer?"
#: src/bfu/hierbox.c:725 src/bfu/hierbox.c:761 src/bfu/hierbox.c:782
#: src/bfu/hierbox.c:853 src/config/dialogs.c:832 src/dialogs/menu.c:126
#: src/formhist/formhist.c:418 src/mime/dialogs.c:69 src/session/task.c:272
#: src/terminal/tab.c:191 src/terminal/tab.c:227
msgid "~Yes"
msgstr "~Ja"
#: src/bfu/hierbox.c:726 src/bfu/hierbox.c:762 src/bfu/hierbox.c:783
#: src/bfu/hierbox.c:854 src/config/dialogs.c:833 src/dialogs/menu.c:127
#: src/formhist/formhist.c:419 src/mime/dialogs.c:70 src/session/task.c:273
#: src/terminal/tab.c:192 src/terminal/tab.c:228
msgid "~No"
msgstr "~Nej"
#. delete_folder_title
#: src/bfu/hierbox.c:746 src/bookmarks/dialogs.c:127
msgid "Delete folder"
msgstr "Slet mappe"
#: src/bfu/hierbox.c:747
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and its content?"
msgstr "Slet mappen \"%s\" og dens indhold?"
#: src/bfu/hierbox.c:764
msgid "Delete item"
msgstr "Slet element"
#: src/bfu/hierbox.c:765
#, c-format
msgid ""
"Delete \"%s\"?\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Slet \"%s\"?\n"
"\n"
"%s"
#: src/bfu/hierbox.c:822
msgid "Clear all items"
msgstr "Slet alle"
#: src/bfu/hierbox.c:823
msgid "Do you really want to remove all items?"
msgstr "Vil du virkelig slette alle elementer?"
#: src/bfu/hierbox.c:920 src/bfu/hierbox.c:951 src/viewer/text/search.c:1013
#: src/viewer/text/search.c:1021 src/viewer/text/search.c:1037
#: src/viewer/text/search.c:1612
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: src/bfu/hierbox.c:922 src/viewer/text/search.c:1014
#, c-format
msgid "Search string '%s' not found"
msgstr "Søgningen \"%s\" gav intet resultat"
#: src/bfu/hierbox.c:951 src/config/dialogs.c:168 src/config/dialogs.c:357
#: src/config/dialogs.c:504 src/cookies/dialogs.c:34 src/cookies/dialogs.c:348
#: src/dialogs/edit.c:91 src/dialogs/edit.c:93 src/scripting/lua/core.c:373
#: src/scripting/lua/core.c:374 src/scripting/lua/core.c:454
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: src/bfu/inpfield.c:71 src/bfu/inpfield.c:78
msgid "Bad number"
msgstr "Ugyldigt tal"
#: src/bfu/inpfield.c:72
msgid "Number expected in field"
msgstr "Tal forventet i felt"
#: src/bfu/inpfield.c:80
#, c-format
msgid "Number should be in the range from %d to %d."
msgstr "Tallet skal ligge i intervallet fra %d til %d."
#: src/bfu/inpfield.c:98 src/config/dialogs.c:458
msgid "Bad string"
msgstr "Ugyldig tekststreng"
#: src/bfu/inpfield.c:99
msgid "Empty string not allowed"
msgstr "Tom tekststreng ikke tilladt"
#: src/bfu/inpfield.c:254 src/config/dialogs.c:392 src/cookies/dialogs.c:355
#: src/dialogs/edit.c:101 src/dialogs/edit.c:104 src/dialogs/options.c:213
#: src/dialogs/options.c:291 src/mime/dialogs.c:130
#: src/protocol/auth/dialogs.c:111 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:801
#: src/scripting/lua/core.c:378 src/scripting/lua/core.c:458
#: src/session/download.c:544 src/session/download.c:1121
#: src/viewer/text/search.c:1594
msgid "~Cancel"
msgstr "~Annullér"
#: src/bfu/leds.c:74
msgid "Clock"
msgstr "Ur"
#: src/bfu/leds.c:75
msgid "Digital clock in the status bar."
msgstr "Digitalt ur i statuslinjen."
#: src/bfu/leds.c:77 src/bfu/leds.c:94 src/config/options.inc:1118
#: src/config/options.inc:1125 src/ecmascript/ecmascript.c:40
#: src/globhist/globhist.c:63 src/mime/backend/mailcap.c:93
#: src/mime/backend/mimetypes.c:52 src/network/ssl/ssl.c:80
msgid "Enable"
msgstr "Aktivér"
#: src/bfu/leds.c:79
msgid "Whether to display a digital clock in the status bar."
msgstr "Om et digitalt ur skal vises i statuslinjen."
#: src/bfu/leds.c:81
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: src/bfu/leds.c:83
msgid ""
"Format string for the digital clock. See the strftime(3)\n"
"manpage for details."
msgstr ""
"Formateringsstreng for det digitale ur. Se manualsiden strftime(3)\n"
"for hjælp."
#: src/bfu/leds.c:90
msgid "LEDs"
msgstr "LED-indikatorer"
#: src/bfu/leds.c:92
msgid "LEDs (visual indicators) options."
msgstr "Indstillinger for visuelle LED-indikatorer."
#: src/bfu/leds.c:96
msgid ""
"Enable LEDs.\n"
"These visual indicators will inform you about various states."
msgstr ""
"Aktivér LED-indikatorer.\n"
"Disse visuelle indikatorer bruges til at markere forskellige tilstande."
#. name:
#: src/bfu/leds.c:302 src/bfu/leds.c:344
msgid "LED indicators"
msgstr "LED-indikatorer"
#: src/bfu/leds.c:303
msgid ""
"What the different LEDs indicate:\n"
"\n"
"[SIJP--]\n"
" |||||`- Unused\n"
" ||||`-- Unused\n"
" |||`--- A JavaScript pop-up window was blocked\n"
" ||`---- A JavaScript error has occured\n"
" |`----- The state of insert mode for text-input form-fields\n"
" | 'i' means modeless, 'I' means insert mode is on\n"
" `------ Whether an SSL connection was used\n"
"\n"
"'-' generally indicates that the LED is off."
msgstr ""
"Betydningen af de forskellige LED-indikatorer:\n"
"\n"
"[SIJP--]\n"
" |||||`- Bruges ikke\n"
" ||||`-- Bruges ikke\n"
" |||`--- Et JavaScript pop-up vindue blev blokeret\n"
" ||`---- En JavaScript-fejl er opstået\n"
" |`----- Tilstanden for indsætningstilstand i indtastningsfelter\n"
" | 'i' betyder ingen modus, 'I' betyder indsætning aktiveret\n"
" `------ Om en SSL-forbindelse blev brugt\n"
"\n"
"'-' i almindelighed betyder at LED-indikatoren er deaktiveret."
#: src/bfu/menu.c:753
msgid "Search menu/"
msgstr "Søg menu/"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:97
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error in XML_ParserCreate()"
msgstr "read_bookmarks_xbel(): Fejl i XML_ParserCreate()"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:108
#, c-format
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error reading %s"
msgstr "read_bookmarks_xbel(): Fejl ved læsning af %s"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:116
#, c-format
msgid ""
"Parse error while processing XBEL bookmarks in %s at line %d column %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"Fortolkningsfejl ved læsning af XBEL bogmærker i %s, linje %d kolonne %d:\n"
"%s"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:390 src/bookmarks/backend/xbel.c:411
msgid "No title"
msgstr "Ingen titel"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:396
msgid "No URL"
msgstr "Ingen adresse"
#. name:
#: src/bookmarks/bookmarks.c:47 src/bookmarks/bookmarks.c:185
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bogmærker"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:49
msgid "Bookmark options."
msgstr "Bogmærkeindstillinger."
#: src/bookmarks/bookmarks.c:52 src/bookmarks/bookmarks.c:58
msgid "File format"
msgstr "Filformat"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:54
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!)"
msgstr ""
"Filformat for bogmærker (påvirker læsning og gemning):\n"
"0 er ELinks' standardformat\n"
"1 er det universelle XBEL XML-bogmærkeformat (INGEN NATIONALE TEGN!)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:60
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!) "
"(DISABLED)"
msgstr ""
"Filformat for bogmærker (påvirker læsning og gemning):\n"
"0 er ELinks' standardformat\n"
"1 er det universelle XBEL XML-bogmærkeformat (INGEN NATIONALE TEGN!) \n"
"(DEAKTIVERET)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:66
msgid "Save folder state"
msgstr "Gem mappe tilstand"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:68
msgid ""
"When saving bookmarks also store whether folders are\n"
"expanded or not, so the look of the bookmark dialog is\n"
"kept across ELinks sessions. If disabled all folders will\n"
"appear unexpanded next time ELinks is run."
msgstr ""
"Hvis aktiveret, når bogmærker gemmes, vil informationer\n"
"om mapper er udfoldet eller ej også blive gemt, således\n"
"at udseendet af bogmærkehåndteringen beholdes på tværs\n"
"af ELinks sessioner. Hvis deaktiveret vil ingen foldere\n"
"være udfoldet næste gang ELinks åbnes."
#: src/bookmarks/bookmarks.c:73
msgid "Periodic snapshotting"
msgstr "Periodisk gemning af øjebliksbillede"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:75
msgid ""
"Automatically save a snapshot of all tabs periodically.\n"
"This will periodically bookmark the tabs of each terminal in a separate "
"folder\n"
"for recovery after a crash.\n"
"\n"
"This feature requires bookmark support."
msgstr ""
"Gem et øjebliksbillede automatisk af alle faneblade periodisk.\n"
"Dette vil gemme alle faneblade i alle åbne terminaler periodisk\n"
"som bogmærker i en separat mappe for senere genskabelse i tilfælde\n"
"af nedbrud.\n"
"Denne egenskab kræver bogmærkeunderstøttelse."
#: src/bookmarks/dialogs.c:70 src/config/options.inc:970
#: src/dialogs/document.c:145 src/globhist/dialogs.c:65
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: src/bookmarks/dialogs.c:71 src/cache/dialogs.c:65
#: src/dialogs/document.c:136 src/dialogs/edit.c:95 src/formhist/dialogs.c:63
#: src/globhist/dialogs.c:66 src/protocol/auth/dialogs.c:158
#: src/scripting/lua/core.c:375
msgid "URL"
msgstr "Adresse"
#. cant_delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:115
#, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Desværre, bogmærket \"%s\" kan ikke slettes."
#. cant_delete_used_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:117
#, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Desværre, bogmærket \"%s\" er optaget af en anden proces."
#. delete_marked_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:123
msgid "Delete marked bookmarks"
msgstr "Slet markerede bogmærker"
#. delete_marked_items
#: src/bookmarks/dialogs.c:125
msgid "Delete marked bookmarks?"
msgstr "Slet markerede bogmærker?"
#. delete_folder
#: src/bookmarks/dialogs.c:129
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and all bookmarks in it?"
msgstr "Slet mappen \"%s\" og alle dens bogmærker?"
#. delete_item_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:131
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slet bogmærke"
#. delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:133
msgid "Delete this bookmark?"
msgstr "Slet dette bogmærke?"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:135
msgid "Clear all bookmarks"
msgstr "Slet alle bogmærker"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:137
msgid "Do you really want to remove all bookmarks?"
msgstr "Vil du virkelig slette alle bogmærker?"
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Add folder"
msgstr "Tilføj mappe"
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Folder name"
msgstr "Mappenavn"
#: src/bookmarks/dialogs.c:326 src/scripting/lua/core.c:369
msgid "Edit bookmark"
msgstr "Redigér bogmærke"
#: src/bookmarks/dialogs.c:462 src/cache/dialogs.c:229
#: src/globhist/dialogs.c:223 src/protocol/auth/dialogs.c:255
msgid "~Goto"
msgstr "~Gå til"
#: src/bookmarks/dialogs.c:463 src/config/dialogs.c:527
#: src/cookies/dialogs.c:421
msgid "~Edit"
msgstr "R~edigér"
#: src/bookmarks/dialogs.c:464 src/cache/dialogs.c:230
#: src/config/dialogs.c:529 src/config/dialogs.c:940 src/cookies/dialogs.c:422
#: src/dialogs/menu.c:444 src/formhist/dialogs.c:210
#: src/globhist/dialogs.c:228 src/protocol/auth/dialogs.c:257
msgid "~Delete"
msgstr "~Slet"
#: src/bookmarks/dialogs.c:465 src/config/dialogs.c:528
#: src/config/dialogs.c:939 src/cookies/dialogs.c:420 src/dialogs/menu.c:442
msgid "~Add"
msgstr "~Tilføj"
#: src/bookmarks/dialogs.c:466
msgid "Add se~parator"
msgstr "Tilføj s~killetegn"
#: src/bookmarks/dialogs.c:467
msgid "Add ~folder"
msgstr "Tilføj ~mappe"
#: src/bookmarks/dialogs.c:468
msgid "~Move"
msgstr "~Flyt"
#: src/bookmarks/dialogs.c:469 src/cache/dialogs.c:231
#: src/config/dialogs.c:530 src/config/dialogs.c:942 src/dialogs/menu.c:397
#: src/globhist/dialogs.c:229
msgid "~Search"
msgstr "S~øg"
#. This one is too dangerous, so just let user delete
#. * the bookmarks file if needed. --Zas
#: src/bookmarks/dialogs.c:473
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"
#. TODO: Would this be useful? --jonas
#: src/bookmarks/dialogs.c:476 src/globhist/dialogs.c:234
msgid "Save"
msgstr "Gem"
#: src/bookmarks/dialogs.c:482
msgid "Bookmark manager"
msgstr "Bogmærkehåndtering"
#: src/bookmarks/dialogs.c:608
msgid "Search bookmarks"
msgstr "Søg i bogmærker"
#: src/bookmarks/dialogs.c:637
msgid "Add bookmark"
msgstr "Tilføj bogmærke"
#: src/bookmarks/dialogs.c:673
msgid "Saved session"
msgstr "Gemt session"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Bookmark tabs"
msgstr "Tilføj faneblade som bogmærker"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Enter folder name"
msgstr "Angiv navn på mappe"
#: src/cache/dialogs.c:72
msgid "Proxy URL"
msgstr "Proxyadresse"
#: src/cache/dialogs.c:77
msgid "Redirect"
msgstr "Omdirigering"
#: src/cache/dialogs.c:85 src/config/options.inc:508
#: src/dialogs/document.c:156 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:126
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: src/cache/dialogs.c:87
msgid "Loaded size"
msgstr "Indlæst størrelse"
#: src/cache/dialogs.c:90
msgid "Content type"
msgstr "Content-Type"
#: src/cache/dialogs.c:94 src/dialogs/document.c:201
msgid "Last modified"
msgstr "Sidst opdateret"
#: src/cache/dialogs.c:102 src/dialogs/document.c:183
msgid "SSL Cipher"
msgstr "SSL-chiffer"
#: src/cache/dialogs.c:106 src/dialogs/document.c:188
msgid "Encoding"
msgstr "Kodning"
#: src/cache/dialogs.c:112
msgid "Flags"
msgstr "Flag"
#: src/cache/dialogs.c:115 src/dialogs/document.c:159
msgid "incomplete"
msgstr "ufuldstændig"
#: src/cache/dialogs.c:118 src/protocol/auth/dialogs.c:177
msgid "invalid"
msgstr "ugyldig"
#: src/cache/dialogs.c:125 src/cookies/dialogs.c:40 src/cookies/dialogs.c:44
#: src/cookies/dialogs.c:351
msgid "Expires"
msgstr "Udløber"
#: src/cache/dialogs.c:131
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: src/cache/dialogs.c:134 src/config/options.inc:638
msgid "Header"
msgstr "Teksthoved"
#. cant_delete_item
#: src/cache/dialogs.c:187
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "Desværre, cache-elementet \"%s\" kan ikke slettes."
#. cant_delete_used_item
#: src/cache/dialogs.c:189
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" is being used by something else."
msgstr "Desværre, cache-elementet \"%s\" er optaget af en anden proces."
#. delete_marked_items_title
#: src/cache/dialogs.c:195
msgid "Delete marked cache entries"
msgstr "Slet markerede cache-elementer"
#. delete_marked_items
#: src/cache/dialogs.c:197
msgid "Delete marked cache entries?"
msgstr "Slet markerede cache-elementer?"
#. delete_item_title
#: src/cache/dialogs.c:203
msgid "Delete cache entry"
msgstr "Slet cache-element"
#. delete_item
#: src/cache/dialogs.c:205
msgid "Delete this cache entry?"
msgstr "Slet dette cache-element?"
#: src/cache/dialogs.c:228 src/config/dialogs.c:526 src/cookies/dialogs.c:419
#: src/dialogs/download.c:249 src/dialogs/download.c:478
#: src/formhist/dialogs.c:209 src/globhist/dialogs.c:224
#: src/protocol/auth/dialogs.c:256
msgid "~Info"
msgstr "~Info"
#: src/cache/dialogs.c:236
msgid "Cache manager"
msgstr "Cachehåndtering"
#. Please keep these tables in alphabetical order, and in sync with
#. * the ACT_* constants in kbdbind.h.
#. These two actions are common over all keymaps:
#: src/config/actions-edit.inc:5 src/config/actions-main.inc:5
#: src/config/actions-menu.inc:5
msgid "Do nothing"
msgstr "Gør ingenting"
#: src/config/actions-edit.inc:7
msgid "Attempt to auto-complete the input"
msgstr "Forsøg automatisk fuldførelse af indtastning"
#: src/config/actions-edit.inc:8
msgid "Attempt to auto-complete a local file"
msgstr "Forsøg automatisk fuldførelse af filnavnsindtastning"
#: src/config/actions-edit.inc:9
msgid "Attempt to unambiguously auto-complete the input"
msgstr "Forsøg entydig, automatisk fuldførelse af indtastning"
#: src/config/actions-edit.inc:10
msgid "Delete character in front of the cursor"
msgstr "Slet tegn foran markøren"
#: src/config/actions-edit.inc:11
msgid "Go to the first line of the buffer"
msgstr "Gå til første linje i bufferen"
#: src/config/actions-edit.inc:12 src/config/actions-menu.inc:8
msgid "Cancel current state"
msgstr "Annullér aktuelle tilstand"
#: src/config/actions-edit.inc:13 src/config/actions-main.inc:18
msgid "Copy text to clipboard"
msgstr "Kopiér tekst til klippebord"
#: src/config/actions-edit.inc:14
msgid "Delete text from clipboard"
msgstr "Slet tekst fra klippebord"
#: src/config/actions-edit.inc:15 src/config/actions-menu.inc:9
msgid "Delete character under cursor"
msgstr "Slet tegn under markør"
#: src/config/actions-edit.inc:16 src/config/actions-menu.inc:10
msgid "Move cursor downwards"
msgstr "Flyt markøren nedad"
#: src/config/actions-edit.inc:17 src/config/actions-menu.inc:11
msgid "Go to the end of the page/line"
msgstr "Flyt markøren til enden af siden/linjen"
#: src/config/actions-edit.inc:18
msgid "Go to the last line of the buffer"
msgstr "Gå til sidste linje i bufferen"
#: src/config/actions-edit.inc:19 src/config/actions-main.inc:46
#: src/config/actions-menu.inc:12
msgid "Follow the current link"
msgstr "Følg aktuelle link"
#: src/config/actions-edit.inc:20 src/config/actions-menu.inc:14
msgid "Go to the start of the page/line"
msgstr "Gå til begyndelsen af siden/linjen"
#: src/config/actions-edit.inc:21
msgid "Delete to beginning of line"
msgstr "Slet til linjestart"
#: src/config/actions-edit.inc:22
msgid "Delete to end of line"
msgstr "Slet til linjeslut"
#: src/config/actions-edit.inc:23 src/config/actions-menu.inc:15
msgid "Move the cursor left"
msgstr "Flyt markør til venstre"
#: src/config/actions-edit.inc:24 src/config/actions-menu.inc:17
msgid "Move to the next item"
msgstr "Flyt til næste element"
#: src/config/actions-edit.inc:25
msgid "Open in external editor"
msgstr "Åbn i en ekstern editor"
#: src/config/actions-edit.inc:26
msgid "Paste text from the clipboard"
msgstr "Kopiér tekst fra klippebord"
#: src/config/actions-edit.inc:27 src/config/actions-menu.inc:20
msgid "Move to the previous item"
msgstr "Flyt til forrige element"
#: src/config/actions-edit.inc:28 src/config/actions-main.inc:77
#: src/config/actions-menu.inc:21
msgid "Redraw the terminal"
msgstr "Genopfrisk skærm"
#: src/config/actions-edit.inc:29 src/config/actions-menu.inc:22
msgid "Move the cursor right"
msgstr "Flyt markøren til højre"
#: src/config/actions-edit.inc:30
msgid "Toggle regex matching (type-ahead searching)"
msgstr "Skift mellem søgning med regulære udtryk"
#: src/config/actions-edit.inc:31 src/config/actions-menu.inc:26
msgid "Move cursor upwards"
msgstr "Flyt markør op"
#: src/config/actions-main.inc:8
msgid "Abort connection"
msgstr "Afbryd forbindelse"
#: src/config/actions-main.inc:9
msgid "Add a new bookmark"
msgstr "Tilføj bogmærke"
#: src/config/actions-main.inc:10
msgid "Add a new bookmark using current link"
msgstr "Tilføj bogmærke for det aktuelle link"
#: src/config/actions-main.inc:11
msgid "Bookmark all open tabs"
msgstr "Tilføj alle faneblade som bogmærker"
#: src/config/actions-main.inc:12
msgid "Open authentication manager"
msgstr "Åbn autentifikationshåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:13
msgid "Open bookmark manager"
msgstr "Åbn bogmærkehåndteringen"
#: src/config/actions-main.inc:14
msgid "Open cache manager"
msgstr "Åbn cachehåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:15
msgid "Free unused cache entries"
msgstr "Frigør ubrugte cache-elementer"
#: src/config/actions-main.inc:16
msgid "Open cookie manager"
msgstr "Åbn cookiehåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:17
msgid "Reload cookies file"
msgstr "Genindlæs cookiefil"
#: src/config/actions-main.inc:19
msgid "Show information about the current page"
msgstr "Vis information om den aktuelle side"
#: src/config/actions-main.inc:20
msgid "Open download manager"
msgstr "Åbn downloadhåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:21
msgid "Enter ex-mode (command line)"
msgstr "Skift til ex-mode (kommandolinje)"
#: src/config/actions-main.inc:22
msgid "Open the File menu"
msgstr "Åbn Fil-menuen"
#: src/config/actions-main.inc:23
msgid "Find the next occurrence of the current search text"
msgstr "Find næste forekomst af den aktuelle søgetekst"
#: src/config/actions-main.inc:24
msgid "Find the previous occurrence of the current search text"
msgstr "Find forrige forekomst af den aktuelle søgetekst"
#: src/config/actions-main.inc:25
msgid "Forget authentication credentials"
msgstr "Ignorér HTTP-verificering"
#: src/config/actions-main.inc:26
msgid "Open form history manager"
msgstr "Åbn formularhistorikhåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:27
msgid "Pass URI of current frame to external command"
msgstr "Videregiv adressen fra den aktuelle ramme til eksternt program"
#: src/config/actions-main.inc:28
msgid "Maximize the current frame"
msgstr "Maksimer den aktuelle ramme"
#: src/config/actions-main.inc:29
msgid "Move to the next frame"
msgstr "Flyt til næste ramme"
#: src/config/actions-main.inc:30
msgid "Move to the previous frame"
msgstr "Flyt til forrige ramme"
#: src/config/actions-main.inc:31
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box"
msgstr "Åbn dialogen \"Gå til adresse\""
#: src/config/actions-main.inc:32
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current URL"
msgstr "Åbn dialogen \"Gå til adresse\" med den aktuelle dokumentadresse"
#: src/config/actions-main.inc:33
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current link URL"
msgstr "Åbn dialogen \"Gå til adresse\" med den aktuelle linkadresse"
#: src/config/actions-main.inc:34
msgid "Go to the homepage"
msgstr "Gå til hjemmesiden"
#: src/config/actions-main.inc:35
msgid "Show information about the current page protocol headers"
msgstr "Vis information om den nuværende sides protokol-serverlinjer"
#: src/config/actions-main.inc:36
msgid "Open history manager"
msgstr "Åbn historikhåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:37
msgid "Return to the previous document in history"
msgstr "Returner til forrige dokument i historik"
#: src/config/actions-main.inc:38
msgid "Go forward in history"
msgstr "Gå frem i historikken"
#: src/config/actions-main.inc:39
msgid "Jump to link"
msgstr "Hop til link"
#: src/config/actions-main.inc:40
msgid "Open keybinding manager"
msgstr "Åbn tastetildelingshåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:41
msgid "Kill all backgrounded connections"
msgstr "Afslut alle baggrundsforbindelser"
#: src/config/actions-main.inc:42
msgid "Download the current link"
msgstr "Hent det aktuelle link"
#: src/config/actions-main.inc:43
msgid "Download the current image"
msgstr "Hent det aktuelle billede"
#: src/config/actions-main.inc:44
msgid "Attempt to resume download of the current link"
msgstr "Forsøg at genoptage overførsel af det aktuelle link"
#: src/config/actions-main.inc:45
msgid "Pass URI of current link to external command"
msgstr "Videregiv den aktuelle linkadresse til eksternt program"
#: src/config/actions-main.inc:47
msgid "Follow the current link, forcing reload of the target"
msgstr "Følg det aktuelle link og genindlæs siden"
#: src/config/actions-main.inc:48
msgid "Open the link context menu"
msgstr "Åbn link-kontekst-menu"
#: src/config/actions-main.inc:49
msgid "Open a Lua console"
msgstr "Åbn en Lua-konsol"
#: src/config/actions-main.inc:50
msgid "Go at a specified mark"
msgstr "Gå til angivet mærke"
#: src/config/actions-main.inc:51
msgid "Set a mark"
msgstr "Sæt et mærke"
#: src/config/actions-main.inc:52
msgid "Activate the menu"
msgstr "Aktivér menulinjen"
#: src/config/actions-main.inc:53
msgid "Move cursor down"
msgstr "Flyt markøren ned"
#: src/config/actions-main.inc:54
msgid "Move cursor left"
msgstr "Flyt markør til venstre"
#: src/config/actions-main.inc:55
msgid "Move cursor right"
msgstr "Flyt markøren til højre"
#: src/config/actions-main.inc:56
msgid "Move cursor up"
msgstr "Flyt markør op"
#: src/config/actions-main.inc:57
msgid "Move to the end of the document"
msgstr "Flyt markøren til slutningen af dokument"
#: src/config/actions-main.inc:58
msgid "Move to the start of the document"
msgstr "Flyt markøren til begyndelsen af dokument"
#: src/config/actions-main.inc:59
msgid "Move one link down"
msgstr "Flyt et link ned"
#: src/config/actions-main.inc:60
msgid "Move one link left"
msgstr "Flyt et link til venstre"
#: src/config/actions-main.inc:61
msgid "Move to the next link"
msgstr "Flyt til næste link"
#: src/config/actions-main.inc:62
msgid "Move to the previous link"
msgstr "Flyt til forrige link"
#: src/config/actions-main.inc:63
msgid "Move one link right"
msgstr "Flyt et link til højre"
#: src/config/actions-main.inc:64
msgid "Move one link up"
msgstr "Flyt et link op"
#: src/config/actions-main.inc:65 src/config/actions-menu.inc:18
msgid "Move downwards by a page"
msgstr "Flyt en side ned"
#: src/config/actions-main.inc:66 src/config/actions-menu.inc:19
msgid "Move upwards by a page"
msgstr "Flyt en side op"
#: src/config/actions-main.inc:67
msgid "Open the current link in a new tab"
msgstr "Åbn det aktuelle link i et nyt faneblad"
#: src/config/actions-main.inc:68
msgid "Open the current link in a new tab in the background"
msgstr "Åbn det aktuelle link i et nyt baggrundsfaneblad"
#: src/config/actions-main.inc:69
msgid "Open the current link in a new window"
msgstr "Åbn det aktuelle link i et nyt vindue"
#: src/config/actions-main.inc:70
msgid "Open a new tab"
msgstr "Åbn et nyt faneblad"
#: src/config/actions-main.inc:71
msgid "Open a new tab in the background"
msgstr "Åbn et nyt faneblad i baggrunden"
#: src/config/actions-main.inc:72
msgid "Open a new window"
msgstr "Åbn i nyt vindue"
#: src/config/actions-main.inc:73
msgid "Open an OS shell"
msgstr "Åbn en kommandofortolker"
#: src/config/actions-main.inc:74
msgid "Open options manager"
msgstr "Åbn opsætningshåndtering"
#: src/config/actions-main.inc:75
msgid "Open a quit confirmation dialog box"
msgstr "Åbn en dialog for at bekræfte afslutning"
#: src/config/actions-main.inc:76
msgid "Quit without confirmation"
msgstr "Afslut uden bekræftelse"
#: src/config/actions-main.inc:78
msgid "Reload the current page"
msgstr "Genindlæs den aktuelle side"
#: src/config/actions-main.inc:79
msgid "Re-render the current page"
msgstr "Gentegn den aktuelle side"
#: src/config/actions-main.inc:80
msgid "Reset form items to their initial values"
msgstr "Nulstil formularfelter til deres oprindelige værdier"
#: src/config/actions-main.inc:81
msgid "Show information about the currently used resources"
msgstr "Vis information om ressourceforbrug"
#: src/config/actions-main.inc:82
msgid "Save the current document in source form"
msgstr "Gem det aktuelle dokuments kildetekst"
#: src/config/actions-main.inc:83
msgid "Save the current document in formatted form"
msgstr "Gem aktuelle dokument i formateret form"
#: src/config/actions-main.inc:84
msgid "Save options"
msgstr "Gem indstillinger"
#: src/config/actions-main.inc:85
msgid "Save URL as"
msgstr "Gem adresse som"
#: src/config/actions-main.inc:86
msgid "Scroll down"
msgstr "Rul ned"
#: src/config/actions-main.inc:87
msgid "Scroll left"
msgstr "Rul til venstre"
#: src/config/actions-main.inc:88
msgid "Scroll right"
msgstr "Rul til højre"
#: src/config/actions-main.inc:89
msgid "Scroll up"
msgstr "Rul op"
#: src/config/actions-main.inc:90 src/config/actions-menu.inc:23
msgid "Search for a text pattern"
msgstr "Søg efter tekstmønster"
#: src/config/actions-main.inc:91
msgid "Search backwards for a text pattern"
msgstr "Søg bagud efter tekstmønster"
#: src/config/actions-main.inc:92 src/config/actions-main.inc:93
msgid "Search link text by typing ahead"
msgstr "Tast og find linktekst"
#: src/config/actions-main.inc:94
msgid "Search document text by typing ahead"
msgstr "Søg i dokument med tast og find"
#: src/config/actions-main.inc:95
msgid "Search document text backwards by typing ahead"
msgstr "Søg baglæns i dokument med tast og find"
#: src/config/actions-main.inc:96
msgid "Show terminal options dialog"
msgstr "Vis dialog med terminalindstillinger"
#: src/config/actions-main.inc:97
msgid "Submit form"
msgstr "Indsend formular"
#: src/config/actions-main.inc:98
msgid "Submit form and reload"
msgstr "Indsend formular og genindlæs"
#: src/config/actions-main.inc:99 src/terminal/tab.c:188
#: src/terminal/tab.c:224
msgid "Close tab"
msgstr "Luk faneblad"
#: src/config/actions-main.inc:100
msgid "Close all tabs but the current one"
msgstr "Luk alle faneblade på nær det aktuelle"
#: src/config/actions-main.inc:101
msgid "Pass URI of current tab to external command"
msgstr "Videregiv adressen for det aktuelle faneblad til ekstern program"
#: src/config/actions-main.inc:102
msgid "Open the tab menu"
msgstr "Åbn fanebladsmenuen"
#: src/config/actions-main.inc:103
msgid "Move the current tab to the left"
msgstr "Flyt det aktuelle faneblad til venstre"
#: src/config/actions-main.inc:104
msgid "Move the current tab to the right"
msgstr "Flyt det aktuelle faneblad til højre"
#: src/config/actions-main.inc:105
msgid "Next tab"
msgstr "Næste faneblad"
#: src/config/actions-main.inc:106
msgid "Previous tab"
msgstr "Forrige faneblad"
#: src/config/actions-main.inc:107
msgid "Open the terminal resize dialog"
msgstr "Vis dialog til ændring af terminalstørrelse"
#: src/config/actions-main.inc:108
msgid "Toggle rendering of page using CSS"
msgstr "Slå gengivelse ved brug af CSS fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:109
msgid "Toggle displaying of links to images"
msgstr "Slå visning af billedlinks fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:110
msgid "Toggle rendering of tables"
msgstr "Slå tabelgengivelse fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:111
msgid "Toggle usage of document specific colors"
msgstr "Skift mellem brug af definerede dokumentfarver"
#: src/config/actions-main.inc:112
msgid "Toggle rendering page as HTML / plain text"
msgstr "Skift mellem gengivelse som HTML / kildetekst"
#: src/config/actions-main.inc:113
msgid "Toggle mouse handling"
msgstr "Slå musehåndtering fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:114
msgid "Toggle displaying of links numbers"
msgstr "Slå visning af linknummerering fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:115
msgid "Toggle plain renderer compression of empty lines"
msgstr "Slå visning af komprimerede blanke linjer fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:116
msgid "Toggle wrapping of text"
msgstr "Slå tekstombrydning fra/til"
#: src/config/actions-main.inc:117
msgid "View the current image"
msgstr "Vis det aktuelle billede"
#: src/config/actions-menu.inc:13
msgid "Expand item"
msgstr "Udfold element"
#: src/config/actions-menu.inc:16
msgid "Mark item"
msgstr "Markér element"
#: src/config/actions-menu.inc:24
msgid "Select current highlighted item"
msgstr "Vælg det aktuelt markerede"
#: src/config/actions-menu.inc:25
msgid "Collapse item"
msgstr "Sammenfold"
#: src/config/cmdline.c:91
#, c-format
msgid "Cannot parse option %s: %s"
msgstr "Fejl ved fortolkning af indstilingen %s: %s"
#: src/config/cmdline.c:114
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Ukendt indstilling %s"
#: src/config/cmdline.c:132 src/config/cmdline.c:156 src/config/cmdline.c:224
#: src/config/opttypes.c:38
msgid "Parameter expected"
msgstr "Parameter forventet"
#: src/config/cmdline.c:157
msgid "Too many parameters"
msgstr "For mange parametre"
#: src/config/cmdline.c:162
msgid "error"
msgstr "fejl"
#: src/config/cmdline.c:164 src/network/state.c:47
msgid "Host not found"
msgstr "Værtsmaskine ikke fundet"
#: src/config/cmdline.c:178
msgid "Resolver error"
msgstr "Kunne ikke omdanne værtsnavn til IP-adresse"
#: src/config/cmdline.c:329
msgid "Remote method not supported"
msgstr "Fjernmetode ikke understøttet"
#: src/config/cmdline.c:381
msgid "Template option folder"
msgstr "Mappe med skabelonindstillinger"
#: src/config/cmdline.c:404
#, c-format
msgid "(default: %ld)"
msgstr "(standard: %ld)"
#: src/config/cmdline.c:411 src/config/cmdline.c:440
#, c-format
msgid "(default: \"%s\")"
msgstr "(standard: \"%s\")"
#: src/config/cmdline.c:416
#, c-format
msgid "(alias for %s)"
msgstr "(alias for %s)"
#: src/config/cmdline.c:421 src/config/cmdline.c:430
#, c-format
msgid "(default: %s)"
msgstr "(standard: %s)"
#: src/config/cmdline.c:564
msgid "Configuration options"
msgstr "Opsætningsindstillinger"
#: src/config/cmdline.c:568
msgid "Usage: elinks [OPTION]... [URL]..."
msgstr "Brug: elinks [INDSTILLING]... [ADRESSE]..."
#: src/config/cmdline.c:569
msgid "Options"
msgstr "Indstillinger"
#: src/config/cmdline.c:611
msgid "Internal consistency error"
msgstr "Intern fejl"
#: src/config/cmdline.c:646
msgid "Restrict to anonymous mode"
msgstr "Begræns til anonyme brugere"
#: src/config/cmdline.c:648
msgid ""
"Restricts ELinks so it can run on an anonymous account.\n"
"Local file browsing, downloads, and modification of options\n"
"will be disabled. Execution of viewers is allowed, but entries\n"
"in the association table can't be added or modified."
msgstr ""
"Begræns visse faciliteter i ELinks så den kan anvendes med anonyme\n"
"brugerkonti. Ingen visning af lokale filer, ingen filoverførsler. Brug af\n"
"fremvisere er tilladt, men brugeren kan ikke tilføje eller ændre i\n"
"opsætningen af hvilke fremvisere der bruges ved hvilke filtyper."
#: src/config/cmdline.c:653
msgid "Autosubmit first form"
msgstr "Indsend første formular automatisk"
#: src/config/cmdline.c:655
msgid "Automatically submit the first form in the given URLs."
msgstr "Indsend automatisk den første formular i de givne adresser."
# rettet "ID" til fælleskøn, men måske er det et ID-nummer og så er din
# bedre, men i så fald burde vi kalde det ID-nummer og ikke bare ID.
#: src/config/cmdline.c:657
msgid "Clone internal session with given ID"
msgstr "Kloning af intern session med et givent id-nummer"
#: src/config/cmdline.c:659
msgid ""
"Used internally when opening ELinks instances in new windows.\n"
"The ID maps to information that will be used when creating the\n"
"new instance. You don't want to use it."
msgstr ""
"Bruges internt når ELinks-instanser åbnes i nye terminalvinduer.\n"
"Det givne id-nummer henviser til information som den nye instans\n"
"baseres på. Dette programargument bør ikke benyttes."
#: src/config/cmdline.c:665
msgid "Name of directory with configuration file"
msgstr "Navn på katalog med opsætningsfil"
#: src/config/cmdline.c:667
msgid ""
"Path of the directory ELinks will read and write its\n"
"config and runtime state files to instead of ~/.elinks.\n"
"If the path does not begin with a '/' it is assumed to be\n"
"relative to your HOME directory."
msgstr ""
"Sæt opsætningskatalog til angiven sti. ELinks vil læse og skrive\n"
"sine opsætningsfiler herfra. Hvis stien begynder med en \"/\" bliver\n"
"den opfattet som absolut. Ellers antages den at være relativ i\n"
"forhold til dit hjemmekatalog."
#: src/config/cmdline.c:672
msgid "Print default configuration file to stdout"
msgstr "Udskriv standard opsætningsfil til standarduddata"
#: src/config/cmdline.c:674
msgid ""
"Print a configuration file with options set to the built-in\n"
"defaults to stdout."
msgstr ""
"Udskriv en opsætningsfil med indstillinger sat til de\n"
"indbyggede standardværdier til standarduddata."
#: src/config/cmdline.c:679
msgid "Name of configuration file"
msgstr "Navn på opsætningsfil"
#: src/config/cmdline.c:681
msgid ""
"Name of the configuration file that all configuration\n"
"options will be read from and written to. It should be\n"
"relative to config-dir."
msgstr ""
"Navn på opsætningsfil som alle indstillinger skrives til. Den bør\n"
"angives relativt i forhold til opsætningskataloget."
#: src/config/cmdline.c:685
msgid "Print help for configuration options"
msgstr "Udskriv hjælp til opsætningsindstillinger"
#: src/config/cmdline.c:687
msgid "Print help for configuration options and exit."
msgstr "Udskriv hjælp til opsætningsindstillinger og afslut."
#: src/config/cmdline.c:689
msgid "MIME type assumed for unknown document types"
msgstr "MIME-typen som antages for dokumenter af ukendt type"
#: src/config/cmdline.c:691
msgid "The default MIME type used for documents of unknown type."
msgstr "Forvalgt MIME-type for dokumenter af ukendt type."
#: src/config/cmdline.c:693
msgid "Ignore user-defined keybindings"
msgstr "Ignorér brugerdefinerede tasteturgenveje"
#: src/config/cmdline.c:695
msgid ""
"When set, all keybindings from configuration files will be\n"
"ignored. It forces use of default keybindings and will reset\n"
"user-defined ones on save."
msgstr ""
"Hvis aktiveret vil alle tasteturgenveje fra konfigurationsfiler\n"
"blive ignoreret. Dette tvinger brug af standard tasteturgenveje\n"
"og vil nulstille brugerdefinerede genveje ved gemning."
#: src/config/cmdline.c:699
msgid "Print formatted versions of given URLs to stdout"
msgstr ""
"Udskriv tekstformaterede versioner af de givne adresser til standarduddata"
#: src/config/cmdline.c:701
msgid "Print formatted plain-text versions of given URLs to stdout."
msgstr ""
"Udskriv tekstformaterede versioner af de givne adresser til standarduddata."
#: src/config/cmdline.c:703
msgid "Codepage to use with -dump"
msgstr "Tegnkodningstabel brugt med -dump"
#: src/config/cmdline.c:705
msgid "Codepage used when formatting dump output."
msgstr "Tegnkodningstabel brugt i uddata fra -dump."
#: src/config/cmdline.c:707
msgid "Width of document formatted with -dump"
msgstr "Bredde på dokumenter formateret med -dump"
#: src/config/cmdline.c:709
msgid "Width of the dump output."
msgstr "Bredde på uddata fra -dump."
#: src/config/cmdline.c:711
msgid "Evaluate configuration file directive"
msgstr "Evaluér angiven opsætningsindstilling"
#: src/config/cmdline.c:713
msgid ""
"Specify configuration file directives on the command-line\n"
"which will be evaluated after all configuration files has been\n"
"read. Example usage:\n"
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
msgstr ""
"Angiv indstillinger fra elinks.conf på kommandolinjen, som vil\n"
"blive evalueret efter at alle konfigurationsfiler er blevet\n"
"indlæst. Eksempel på brug:\n"
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
#. lynx compatibility
#: src/config/cmdline.c:719
msgid "Interpret documents of unknown types as HTML"
msgstr "Fortolk dokumenter af ukendt type som HTML"
#: src/config/cmdline.c:721
msgid ""
"Makes ELinks assume documents of unknown types are HTML.\n"
"Useful when using ELinks as an external viewer from MUAs.\n"
"This is equivalent to -default-mime-type text/html."
msgstr ""
"Dette får ELinks til at tro at filer er i HTML. Anvendeligt\n"
"når ELinks bruges som ekstern fremviser fra e-postprogrammer.\n"
"Modsvarer kommandolinje-parameteren -default-mime-type text/html."
#: src/config/cmdline.c:731
msgid "Print usage help and exit"
msgstr "Udskriv brugervejledning og afslut"
#: src/config/cmdline.c:733
msgid "Print usage help and exit."
msgstr "Udskriv brugervejledning og afslut."
#: src/config/cmdline.c:735
msgid "Only permit local connections"
msgstr "Tillad kun lokale forbindelser"
#: src/config/cmdline.c:737
msgid ""
"Restricts ELinks to work offline and only connect to servers\n"
"with local addresses (ie. 127.0.0.1). No connections to remote\n"
"servers will be permitted."
msgstr ""
"Begræns ELinks til at arbejde i afkoblet tilstand og til kun at\n"
"oprette forbindelse til servere med lokale netadresser\n"
"(dvs. 127.0.0.1). Ingen forbindelser til fjernservere er tilladt."
#: src/config/cmdline.c:741
msgid "Print detailed usage help and exit"
msgstr "Udskriv detaljeret brugervejledning og afslut"
#: src/config/cmdline.c:743
msgid "Print detailed usage help and exit."
msgstr "Udskriv detaljeret brugervejledning og afslut."
#: src/config/cmdline.c:745
msgid "Look up specified host"
msgstr "Kontakt den specificerede værtsmaskine"
#: src/config/cmdline.c:747
msgid "Look up specified host and print all DNS resolved IP addresses."
msgstr ""
"Kontakt den specificerede værtsmaskine og udskriv alle IP-adresser\n"
"fundet ved DNS-opslag."
#: src/config/cmdline.c:749
msgid "Run as separate instance"
msgstr "Kør som separat session"
#: src/config/cmdline.c:751
msgid ""
"Run ELinks as a separate instance instead of connecting to an\n"
"existing instance. Note that normally no runtime state files\n"
"(bookmarks, history, etc.) are written to the disk when this\n"
"option is used. See also -touch-files."
msgstr ""
"Kør ELinks i en separat session og ikke i en sessionskreds. Bemærk\n"
"at ingen sessionstilknyttede filer (bogmærker, historik osv.) bliver\n"
"skrevet til disken når denne indstilling bruges. Se også -touch-files."
#: src/config/cmdline.c:756
msgid "Disable use of files in ~/.elinks"
msgstr "Brug ikke filer i ~/.elinks"
#: src/config/cmdline.c:758
msgid ""
"Disables creation and use of files in the user specific home\n"
"configuration directory (~/.elinks). It forces default configuration\n"
"values to be used and disables saving of runtime state files."
msgstr ""
"Deaktivér oprettelse og anvendelse af filer i brugerens private\n"
"opsætningskatalog (~/.elinks). Dette tvinger brug af standardværdier\n"
"for indstillinger og slår skrivning af køreselstids-tilstandsfiler fra."
#: src/config/cmdline.c:762
msgid "Disable link numbering in dump output"
msgstr "Undlad at nummerere links i uddata fra -dump"
#: src/config/cmdline.c:764
msgid ""
"Prevents printing of link number in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
"Deaktiverer nummerering af links i uddata fra -dump.\n"
"Bemærk at at dette kun påvirker -dump og ikke andet."
#: src/config/cmdline.c:767
msgid "Disable printing of link references in dump output"
msgstr "Undlad at udskrive linkadresser i uddata fra -dump"
#: src/config/cmdline.c:769
msgid ""
"Prevents printing of references (URIs) of document links\n"
"in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
"Deaktiverer udskrivning af linkadresser i uddata fra -dump.\n"
"Bemærk at at dette kun påvirker -dump og ikke andet."
#: src/config/cmdline.c:773
msgid "Control an already running ELinks"
msgstr "Kontrollér en allerede kørende ELinks"
#: src/config/cmdline.c:775
msgid ""
"Control a remote ELinks instance by passing commands to it.\n"
"The option takes an additional argument containing the method\n"
"which should be invoked and any parameters that should be passed\n"
"to it. For ease of use, the additional method argument can be\n"
"omitted in which case any URL arguments will be opened in new\n"
"tabs in the remote instance.\n"
"Following is a list of the supported methods:\n"
"\tping() : look for a remote instance\n"
"\topenURL() : prompt URL in current tab\n"
"\topenURL(URL) : open URL in current tab\n"
"\topenURL(URL, new-tab) : open URL in new tab\n"
"\topenURL(URL, new-window) : open URL in new window\n"
"\taddBookmark(URL) : bookmark URL\n"
"\tinfoBox(text) : show text in a message box\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : open new window"
msgstr ""
"Fjernkontroller en ELinks instans ved at videregive kommandoer\n"
"til den. Indstillingen tager et ekstra argument, der angiver den\n"
"metode, som skal kaldes samt eventuelle parametre der skal gives\n"
"til den. For at gøre indstillingen nemmere at bruge kan det ekstra\n"
"argument udelades i hvilket tilfælde alle adresse-argumenter vil blive\n"
"åbnet i nye tabs i instansen som fjernkontrolleres.\n"
"Efterfølgende er en liste af understøttede metoder:\n"
"\tping() : søg efter fjern instans\n"
"\topenURL() : spørg efter adresse i det aktuelle faneblad\n"
"\topenURL(URL) : åbn adresse i det aktuelle faneblad\n"
"\topenURL(URL, new-tab) : åbn adresse i et nyt faneblad\n"
"\topenURL(URL, new-window) : åbn adresse i et nyt terminalvindue\n"
"\taddBookmark(URL) : tilføj adresse til bogmærker\n"
"\tinfoBox(text) : vis tekst i et dialogvindue\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : åbn nyt terminalvindue"
#: src/config/cmdline.c:791
msgid "Connect to session ring with given ID"
msgstr "Forbind til sessionskreds med angiven ID"
#: src/config/cmdline.c:793
msgid ""
"ID of session ring this ELinks session should connect to. ELinks\n"
"works in so-called session rings, whereby all instances of ELinks\n"
"are interconnected and share state (cache, bookmarks, cookies,\n"
"and so on). By default, all ELinks instances connect to session\n"
"ring 0. You can change that behaviour with this switch and form as\n"
"many session rings as you want. Obviously, if the session-ring with\n"
"this number doesn't exist yet, it's created and this ELinks instance\n"
"will become the master instance (that usually doesn't matter for you\n"
"as a user much). Note that you usually don't want to use this unless\n"
"you're a developer and you want to do some testing - if you want the\n"
"ELinks instances each running standalone, rather use the -no-connect\n"
"command-line option. Also note that normally no runtime state files\n"
"are written to the disk when this option is used. See also\n"
"-touch-files."
msgstr ""
"ID på den sessionskreds som ELinks skal forbinde til. ELinks virker i\n"
"såkaldte sessionskredse i hvilke alle ELinks-sessioner er forbundne og\n"
"deler samme tilstand (cache, bogmærker, cookier, osv.). Som standard\n"
"forbindes alle ELinks-sessioner til sessionskreds 0. Denne adfærd kan\n"
"ændres med dette parameter, og der kan oprettes så mange sessionskredse\n"
"som det ønskes. Hvis en sessionskreds med dette nummer ikke eksisterer,\n"
"bliver den selvfølgelig oprettet og den dermed forbundne ELinks-session\n"
"bliver herefter den primære session (betyder ikke så meget for brugeren).\n"
"Bemærk at det normalt kun er udviklere der kan have brug for dette i\n"
"testningsøjemed. Hvis alle ELinks-sessioner skal køres separat (og ikke\n"
"i kredse), er det bedre at bruge kommandolinje-parameteren -no-connect.\n"
"Bemærk i den forbindelse også at filer med oplysning om kørselstilstand\n"
"ikke bliver skrevet til disk med -no-connect. Se også -touch-files."
#: src/config/cmdline.c:808
msgid "Print the source of given URLs to stdout"
msgstr "Udskriv kildeteksten for givne adresser til standarduddata"
#: src/config/cmdline.c:810
msgid "Print given URLs in source form to stdout."
msgstr "Udskriv kildeteksten for givne adresser til standarduddata."
#: src/config/cmdline.c:814
msgid "Touch files in ~/.elinks when running with -no-connect/-session-ring"
msgstr ""
"Opret filer i ~/.elinks når Elinks startes med -no-connect/-session-ring"
#: src/config/cmdline.c:816
msgid ""
"When enabled, runtime state files (bookmarks, history, etc.) are\n"
"written to disk, even when -no-connect or -session-ring is used.\n"
"The option has no effect if not used in conjunction with any of\n"
"these options."
msgstr ""
"Hvis aktiveret tillades ændringer af tilstandsfiler såsom bogmærker\n"
"og historik selv når -no-connect eller -session-ring er anvendt.\n"
"Indstillingen har kun effekt hvis den bruges i forbindelse med\n"
"en af de ovennævnte indstillinger."
#: src/config/cmdline.c:821
msgid "Verbose level"
msgstr "Verbositetsniveau"
#: src/config/cmdline.c:823
msgid ""
"The verbose level controls what messages are shown at\n"
"start up and while running:\n"
"\t0 means only show serious errors\n"
"\t1 means show serious errors and warnings\n"
"\t2 means show all messages"
msgstr ""
"Verbositetsniveauet kontrollerer hvilke beskeder som vises\n"
"ved opstart og under kørslen:\n"
"\t0 betyder vis kun kritiske fejl\n"
"\t1 betyder vis kritiske fejl og advarsler\n"
"\t1 betyder vis alle beskeder"
#: src/config/cmdline.c:829
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Udskriv versionsinformation og afslut"
#: src/config/cmdline.c:831
msgid "Print ELinks version information and exit."
msgstr "Udskriv versionsnummer på ELinks og afslut."
#: src/config/conf.c:720
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and all your formatting, own comments etc will be kept as-is.\n"
msgstr ""
"## Dette er opsætningsfilen for ELinks. Den kan redigeres manuelt.\n"
"## Den bliver ændret af ELinks når indstillinger gemmes via brugerfladen.\n"
"## Det er dog kun værdier for opsætningsparametre der bliver ændret,\n"
"## og din egen formatering, dine egne kommentarer osv. vil blive bevaret\n"
"## uændret.\n"
#: src/config/conf.c:728
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and missing options will be added at the end of file; if option\n"
"## is not written in this file, but in some file included from it,\n"
"## it is NOT counted as missing. Note that all your formatting,\n"
"## own comments and so on will be kept as-is.\n"
msgstr ""
"## Dette er opsætningsfilen for ELinks. Den kan redigeres manuelt.\n"
"## Den bliver ændret af ELinks når indstillinger gemmes via brugerfladen.\n"
"## Det er dog kun værdier for opsætningsparametre der bliver ændret,\n"
"## og manglende opsætningsparametre vil blive tilføjet i slutningen af\n"
"## filen. Hvis et opsætningsparameter står i en inkluderingsfil i stedet\n"
"## for i denne fil, vil den IKKE blive regnet som manglende. Bemærk at\n"
"## din egen formatering, dine egne kommentarer osv. vil blive bevaret\n"
"## uændret.\n"
#: src/config/conf.c:738
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so, but keep in mind that this file is overwritten\n"
"## by ELinks when you save options through UI and you are out of\n"
"## luck with your formatting and own comments then, so beware.\n"
msgstr ""
"## Dette er opsætningsfilen for ELinks. Den kan redigeres manuelt, men\n"
"## vær opmærksom på at filen bliver overskrevet hvis indstillinger\n"
"## gemmes interaktivt inde fra Elinks. Dette bevirker også at din egen\n"
"## formatering og dine egne kommentarer går tabt, så pas på.\n"
#: src/config/conf.c:749
msgid ""
"## Obviously, if you don't like what ELinks is going to do with\n"
"## this file, you can change it by altering the config.saving_style\n"
"## option. Come on, aren't we friendly guys after all?\n"
msgstr ""
"## Hvis du ikke bryder dig om det ELinks vil gøre med denne fil,\n"
"## kan du modvirke det ved at ændre indstillingen config.saving_style\n"
"## Du kan da ikke sige at vi ikke er flinke?\n"
#: src/config/conf.c:762
msgid "Automatically saved options\n"
msgstr "Automatisk gemte indstillinger\n"
#: src/config/conf.c:774
msgid "Automatically saved keybindings\n"
msgstr "Automatisk gemte tastetildelinger\n"
#: src/config/dialogs.c:53
msgid "Write config success"
msgstr "Opsætningsfil opdateret"
#: src/config/dialogs.c:54
#, c-format
msgid "Options were saved successfully to config file %s."
msgstr "Indstillinger gemt i opsætningsfilen %s."
#: src/config/dialogs.c:58
msgid "~Do not show anymore"
msgstr "~Vis ikke fremover"
#: src/config/dialogs.c:64
msgid "Cannot read the file"
msgstr "Kan ikke læse filen"
#: src/config/dialogs.c:67
msgid "Cannot get file status"
msgstr "Kan ikke opnå statusinformationer for fil"
#: src/config/dialogs.c:70
msgid "Cannot access the file"
msgstr "Kan ikke tilgå filen"
#: src/config/dialogs.c:73
msgid "Cannot create temp file"
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
#: src/config/dialogs.c:76
msgid "Cannot rename the file"
msgstr "Kan ikke omdøbe filen"
#: src/config/dialogs.c:79
msgid "File saving disabled by option"
msgstr "Mulighed for at gemme filer slået fra"
#: src/config/dialogs.c:82 src/network/state.c:46
msgid "Out of memory"
msgstr "Hukommelse opbrugt"
#: src/config/dialogs.c:85
msgid "Cannot write the file"
msgstr "Kan ikke skrive filen"
#: src/config/dialogs.c:90
msgid "Secure file saving error"
msgstr "Fejl ved sikker filskrivning"
#: src/config/dialogs.c:98
msgid "Write config error"
msgstr "Fejl ved skrivning af opsætningsfil"
#: src/config/dialogs.c:99
#, c-format
msgid ""
"Unable to write to config file %s.\n"
"%s"
msgstr ""
"Kan ikke skrive til opsætningsfilen %s.\n"
"%s"
#: src/config/dialogs.c:154
msgid "modified"
msgstr "ændret"
#: src/config/dialogs.c:173
msgid "(expand by pressing space)"
msgstr "(udfold ved at taste mellemrum)"
#: src/config/dialogs.c:176 src/config/dialogs.c:358
#: src/config/options.inc:779
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: src/config/dialogs.c:201 src/config/dialogs.c:387 src/cookies/dialogs.c:35
#: src/cookies/dialogs.c:349
msgid "Value"
msgstr "Værdi"
#: src/config/dialogs.c:205
msgid ""
"\n"
"\n"
"This value has been changed since you last saved your configuration."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Denne værdi er ændret siden sidste gang du gemte din opsætning."
#: src/config/dialogs.c:211 src/config/dialogs.c:362
msgid "N/A"
msgstr "-"
#: src/config/dialogs.c:213 src/config/dialogs.c:360
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"
#: src/config/dialogs.c:320 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:594
#: src/protocol/protocol.c:225 src/session/session.c:282
#: src/session/session.c:961 src/viewer/text/textarea.c:362
#: src/viewer/text/textarea.c:369
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#: src/config/dialogs.c:321
msgid "Bad option value."
msgstr "Ugyldig værdi for indstilling."
#: src/config/dialogs.c:348 src/config/dialogs.c:416 src/cookies/dialogs.c:321
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"
#: src/config/dialogs.c:417
msgid ""
"This option cannot be edited. This means that this is some special option "
"like a folder - try to press a space in order to see its contents."
msgstr ""
"Denne indstilling kan ikke ændres. Dette betyder det er en "
"specialindstilling eksempelvis en mappe - prøv at taste mellemrum for at "
"åbne den."
#: src/config/dialogs.c:459
msgid ""
"Option names may only contain alpha-numeric characters\n"
"in addition to '_' and '-'."
msgstr ""
"Navne på indstillinger må kun indeholde alfanumeriske tegn\n"
"ud over '_' og '-'."
#: src/config/dialogs.c:479 src/config/dialogs.c:504
msgid "Add option"
msgstr "Tilføj indstilling"
#: src/config/dialogs.c:480
msgid "Cannot add an option here."
msgstr "Indstillinger kan ikke tilføjes her."
#: src/config/dialogs.c:531 src/config/dialogs.c:943 src/cookies/dialogs.c:424
#: src/dialogs/options.c:212 src/formhist/dialogs.c:213
#: src/protocol/bittorrent/dialogs.c:788 src/session/download.c:1105
msgid "Sa~ve"
msgstr "~Gem"
#: src/config/dialogs.c:536
msgid "Option manager"
msgstr "Opsætningshåndtering"
#: src/config/dialogs.c:698
msgid "Keystroke"
msgstr "Tastetildeling"
#: src/config/dialogs.c:700 src/config/options.inc:1138
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: src/config/dialogs.c:701
msgid "Keymap"
msgstr "Tasteoversigt"
#: src/config/dialogs.c:826
msgid "Keystroke already used"
msgstr "Tastetildeling allerede i brug"
#: src/config/dialogs.c:827
#, c-format
msgid ""
"The keystroke \"%s\" is currently used for \"%s\".\n"
"Are you sure you want to replace it?"
msgstr ""
"Tastetildelingen \"%s\" bruges allerede af \"%s\".\n"
"Er du sikker på at du vil erstatte den?"
#: src/config/dialogs.c:850 src/config/dialogs.c:867 src/config/dialogs.c:904
msgid "Add keybinding"
msgstr "Tilføj tastetildeling"
#: src/config/dialogs.c:851
msgid "Invalid keystroke."
msgstr "Ugyldig tastetildeling."
#: src/config/dialogs.c:868
msgid "Need to select a keymap."
msgstr "Det er nødvendigt at vælge en tasteoversigt."
#: src/config/dialogs.c:941 src/dialogs/info.c:134 src/globhist/dialogs.c:230
msgid "~Toggle display"
msgstr "Skift mellem ~visning"
#: src/config/dialogs.c:948
msgid "Keybinding manager"
msgstr "Tastetildelingshåndtering"
#: src/config/home.c:121
#, c-format
msgid ""
"Commandline options -config-dir set to %s, but could not create directory %s."
msgstr ""
"Indstillingen -config-dir er sat til %s, men kataloget %s kunne ikke "
"oprettes."
#: src/config/home.c:126
#, c-format
msgid "ELINKS_CONFDIR set to %s, but could not create directory %s."
msgstr "ELINKS_CONFDIR er sat til %s, men kataloget %s kunne ikke oprettes."
#: src/config/home.c:149
msgid ""
"Unable to find or create ELinks config directory. Please check if you have "
"$HOME variable set correctly and if you have write permission to your home "
"directory."
msgstr ""
"Kunne hverken finde eller oprettet ELinks' opsætningskatalog. Tjek venligst "
"om variablen $HOME har en korrekt værdi og om du har skriverettigheder til "
"dit hjemmekatalog."
#: src/config/kbdbind.c:209
msgid "Main mapping"
msgstr "Primære tastetildelinger"
#: src/config/kbdbind.c:210
msgid "Edit mapping"
msgstr "Tastetildelinger ved redigering"
#: src/config/kbdbind.c:211
msgid "Menu mapping"
msgstr "Tastetildelinger i menu"
#: src/config/kbdbind.c:524
msgid "Unrecognised keymap"
msgstr "Ugenkendt tasteoversigt"
#: src/config/kbdbind.c:527
msgid "Error parsing keystroke"
msgstr "Fortolkningsfejl i tastetryk"
#: src/config/kbdbind.c:531
msgid "Unrecognised action (internal error)"
msgstr "Ukendt handling (intern fejl)"
#: src/config/kbdbind.c:547
msgid "Error registering event"
msgstr "Fejl ved registrering af event"
#: src/config/options.inc:18
msgid "Configuration system"
msgstr "Opsætningssystem"
#: src/config/options.inc:20
msgid "Configuration handling options."
msgstr "Indstillinger for konfigurationshåndtering."
#: src/config/options.inc:22
msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"
#: src/config/options.inc:24
msgid ""
"Amount of comments automatically written to the config file:\n"
"0 is no comments are written\n"
"1 is only the \"blurb\" (name+type) is written\n"
"2 is only the description is written\n"
"3 is full comments are written"
msgstr ""
"Grad af kommentering ved skrivning af opsætningsfil:\n"
"0 betyder skriv ingen kommentarer\n"
"1 betyder skriv kun navn og type\n"
"2 betyder skriv kun beskrivelsen\n"
"3 betyder skriv alle kommentarer"
#: src/config/options.inc:30
msgid "Indentation"
msgstr "Indryk"
#: src/config/options.inc:32
msgid ""
"Shift width of one indentation level in the configuration\n"
"file. Zero means that no indentation is performed at all\n"
"when saving the configuration."
msgstr ""
"Størrelsen af indryk i opsætningsfilen for hvert niveau.\n"
"Nul betyder ingen indryk når opsætningsfilen gemmes."
#: src/config/options.inc:36
msgid "Saving style"
msgstr "Metode for gemning"
#: src/config/options.inc:38
msgid ""
"Determines what happens when you tell ELinks to save options:\n"
"0 is only values of current options are altered\n"
"1 is values of current options are altered and missing options\n"
" are added at the end of the file\n"
"2 is the configuration file is rewritten from scratch\n"
"3 is values of current options are altered and missing options\n"
" CHANGED during this ELinks session are added at the end of\n"
" the file"
msgstr ""
"Bestemmer hvad der sker når du beder ELinks om at gemme indstillinger:\n"
"0 er kun værdier af aktuelle indstillinger ændres\n"
"1 er værdier af aktuelle indstillinger ændres og manglende\n"
" indstillinger tilføjes i slutning af fil\n"
"2 er opsætningsfilen omskrives helt fra bunden\n"
"3 er værdier af aktuelle indstillinger ændres, og manglende\n"
" indstillinger som er ÆNDRET i denne ELinks-session tilføjes\n"
" i slutning af filen"
#: src/config/options.inc:47
msgid "Comments localization"
msgstr "Oversættelse af kommentarer"
#: src/config/options.inc:49
msgid ""
"If set to 1, comments in the configuration file will be\n"
"translated to the language used by UI. Note that if you have\n"
"different language set in different terminals, the language\n"
"used in the configuration file MAY be the same as on the\n"
"terminal where you saved the file, but it should be generally\n"
"considered unpredictable."
msgstr ""
"Hvis sat til 1, vil kommentarer i opsætningsfilen blive\n"
"oversat til det sprog som er valgt gennem brugerfladen.\n"
"Bemærk at hvis du har forskellige sprogindstillinger i\n"
"forskellige terminaler, så KAN sprogvalget fra\n"
"opsætningsfilen være identisk med det valgte sprog på\n"
"den terminal hvor du gemte filen, men det bør generelt\n"
"regnes for uforudsigeligt."
#: src/config/options.inc:57
msgid "Saving style warnings"
msgstr "Advarsel for gemningsmetode"
#: src/config/options.inc:59
msgid ""
"This is internal option used when displaying a warning about\n"
"obsolete config.saving_style. You shouldn't touch it."
msgstr ""
"Dette er en intern indstilling der bruges ved advarsel om\n"
"den forældede config.saving_style.\n"
"Den skal ikke røres."
#: src/config/options.inc:62
msgid "Show template"
msgstr "Vis skabelon"
#: src/config/options.inc:64
msgid ""
"Show template options in autocreated trees in the options\n"
"manager and save them to the configuration file."
msgstr ""
"Vis skabelon indstillinger i dynamisk dannede træstrukturer\n"
"i opsætningshåndteringen og gem dem i opsætningsfilen."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:70 src/dialogs/info.c:181
msgid "Connections"
msgstr "Forbindelser"
#: src/config/options.inc:72
msgid "Connection options."
msgstr "Forbindelsesindstillinger."
#: src/config/options.inc:75
msgid "Asynchronous DNS"
msgstr "Asynkron DNS"
#: src/config/options.inc:77
msgid "Whether to use asynchronous DNS resolving."
msgstr "Om der skal bruges asynkron DNS opslag."
#: src/config/options.inc:79
msgid "Maximum connections"
msgstr "Maksimalt antal forbindelser"
#: src/config/options.inc:81
msgid "Maximum number of concurrent connections."
msgstr "Maksimalt antal sideløbende forbindelser."
#: src/config/options.inc:83
msgid "Maximum connections per host"
msgstr "Maksimalt antal forbindelser pr. værtsmaskine"
#: src/config/options.inc:85
msgid "Maximum number of concurrent connections to a given host."
msgstr "Maksimalt antal sideløbende forbindelser til en given værtsmaskine."
#: src/config/options.inc:87
msgid "Connection retries"
msgstr "Antal kontaktforsøg"
#: src/config/options.inc:89
msgid ""
"Number of tries to establish a connection.\n"
"Zero means try forever."
msgstr ""
"Antal forsøg der skal gøres på at etablere en forbindelse.\n"
"Nul betyder vedvarende forsøg."
#: src/config/options.inc:92 src/network/state.c:52
msgid "Receive timeout"
msgstr "Tidsudløb for modtagelse"
#: src/config/options.inc:94
msgid "Receive timeout (in seconds)."
msgstr "Nedtælling i sekunder for modtagelse."
#: src/config/options.inc:97 src/config/options.inc:107
msgid "Try IPv4 when connecting"
msgstr "Prøv IPv4 når forbindelse oprettes"
#: src/config/options.inc:99
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Note that if connection.try_ipv6 is enabled too,\n"
"it takes precedence. And better do not touch this\n"
"at all unless you are sure what are you doing.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"Angiver om tilslutning til værtsmaskine skal ske via IPv4.\n"
"Bemærk at hvis connection.try_ipv6 også er aktiveret, tager\n"
"den præcedens. Du bør ikke røre denne indstilling med mindre\n"
"du ved hvad du gør. Endelig bemærk at du også kan tvinge at\n"
"en given IP-protokol bruges til forbindelser ved at bruge en\n"
"adresse med en stil såsom http4://elinks.or.cz/."
#: src/config/options.inc:109
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Do not touch this option.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"Angiver om tilslutning til værtsmaskine skal ske via IPv4.\n"
"Rør ikke denne indstilling! Bemærk at du også kan tvinge at\n"
"en given IP-protokol bruges til forbindelser ved at bruge en\n"
"adresse med en stil såsom http4://elinks.or.cz/."
#: src/config/options.inc:117
msgid "Try IPv6 when connecting"
msgstr "Prøv IPv6 ved oprettelse af forbindelser"
#: src/config/options.inc:119
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv6.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http6://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"Angiver om tilslutning til værtsmaskine skal ske via IPv6.\n"
"Bemærk at du også kan tvinge at en given IP-protokol bruges\n"
"til forbindelser ved at bruge en adresse med en stil såsom\n"
"http4://elinks.or.cz/."
#: src/config/options.inc:125
msgid "Timeout for non-restartable connections"
msgstr "Ventetid for forbindelser der ikke kan genstartes"
#: src/config/options.inc:127
msgid "Timeout for non-restartable connections (in seconds)."
msgstr "Ventetid i sekunder for forbindelser der ikke kan genstartes."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:133
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: src/config/options.inc:135
msgid "Document options."
msgstr "Dokumentindstillinger."
#: src/config/options.inc:137
msgid "Browsing"
msgstr "Browsning"
#: src/config/options.inc:139
msgid "Document browsing options (mainly interactivity)."
msgstr "Indstillinger for læsning af dokument (primært interaktive)."
#: src/config/options.inc:142
msgid "Access keys"
msgstr "Adgangstaster"
#: src/config/options.inc:144
msgid ""
"Options for handling of link access keys.\n"
"An HTML document can use the ACCESSKEY attribute to assign\n"
"an access key to an element. When an access key is pressed,\n"
"the corresponding element will be given focus."
msgstr ""
"Indstillinger der styrer hvordan adgangstaster håndteres.\n"
"Et HTML dokument kan benytte \"accesskey\"-attributten til\n"
"at angive en adgangstast for et element. Når den angivne\n"
"adgangstast tastes fokuseres det tilsvarende element."
#: src/config/options.inc:149
msgid "Automatic links following"
msgstr "Følg links automatisk"
#: src/config/options.inc:151
msgid ""
"Automatically follow a link or submit a form if appropriate\n"
"accesskey is pressed - this is the standard behaviour, but it's\n"
"considered dangerous."
msgstr ""
"Følg et link eller indsend en formular automatisk hvis\n"
"der trykkes på den relevante adgangstast. Dette er\n"
"normal adfærd, men anses for risikabelt."
#: src/config/options.inc:155
msgid "Display access key in link info"
msgstr "Vis adgangstast sammen med linkinformation"
#: src/config/options.inc:157
msgid "Display access key in link info."
msgstr "Vis adgangstast sammen med linkinformation."
#: src/config/options.inc:159
msgid "Accesskey priority"
msgstr "Prioritering af adgangstaster"
#: src/config/options.inc:161
msgid ""
"Priority of 'accesskey' HTML attribute:\n"
"0 is first try all normal bindings; if it fails, check accesskey\n"
"1 is first try only frame bindings; if it fails, check accesskey\n"
"2 is first check accesskey (this can be dangerous)"
msgstr ""
"Prioritering af adgangstaster angivet med \"accesskey\" HTML-attributten:\n"
"0 betyder prøv først alle normale taster; hvis det slår fejl\n"
" så prøv handlingstast.\n"
"1 betyder prøv først alle rammetaster; hvis det slår fejl\n"
" så prøv handlingstast.\n"
"2 betyder prøv først adgangstaster (kan være risikabelt)"
#: src/config/options.inc:167
msgid "Forms"
msgstr "Formularer"
#: src/config/options.inc:169
msgid "Options for handling of the forms interaction."
msgstr "Indstillinger der styrer omgang med formularer."
#: src/config/options.inc:171
msgid "Submit form automatically"
msgstr "Send formular automatisk"
#: src/config/options.inc:173
msgid ""
"Automagically submit a form when enter is pressed with a text\n"
"field selected."
msgstr ""
"Indsend en formular automatisk når der trykkes <retur> i et\n"
"aktivt tekstfelt."
#: src/config/options.inc:176
msgid "Confirm submission"
msgstr "Bekræft indsendelse"
#: src/config/options.inc:178
msgid "Ask for confirmation when submitting a form."
msgstr "Lad bruger bekræfte indsendelse af formular."
#: src/config/options.inc:180
msgid "Default form input size"
msgstr "Standardstørrelse på formular"
#: src/config/options.inc:182
msgid "Default form input size if none is specified."
msgstr "Standardstørrelse på formular hvis ingen er angivet."
#: src/config/options.inc:184
msgid "Insert mode"
msgstr "Indsætningstilstand"
#: src/config/options.inc:186
msgid ""
"The setting for this option affects how key presses are handled\n"
"when one selects a text-input form-field. When enabled, one must\n"
"explicitly 'enter' a selected text-field to edit it; this prevents\n"
"text fields from capturing key presses, such as presses of a scroll\n"
"key, when it is inadvertently selected. When disabled, key presses\n"
"are always inserted into a selected text field."
msgstr ""
"Denne indstilling påvirker hvordan tastetryk håndteres, når et\n"
"tekstindtastningsfelt bliver valgt. Når aktiveret skal man først\n"
"eksplicit 'taste sig ind' i et valgt indtastningfelt for at redigere\n"
"det; dette modvirker at et indtastningsfelt 'stjæler' tastetryk,\n"
"såsom tastetryk når der rulles ned eller op, mens indtastningsfeltet\n"
"er uopmærksomt valgt. Når deaktiveret vil tastetryk altid blive\n"
"indsat i valgte indtastningsfelter."
#: src/config/options.inc:193
msgid "External editor"
msgstr "Ekstern editor"
#: src/config/options.inc:195
msgid ""
"Path to the executable that ELinks should launch when the user\n"
"requests to edit a textarea with an external editor.\n"
"\n"
"If this is blank, ELinks will use the value of the environmental\n"
"variable $EDITOR. If $EDITOR is empty or not set, ELinks will then\n"
"default to \"vi\"."
msgstr ""
"Sti til programmet som ELinks skal start når brugeren ønsker\n"
"at redigere et tekstfelt (angivet med textarea-elementet)\n"
"med en ekstern editor.\n"
"\n"
"Hvis der ikke angives et program, vil værdien af miljøvariablen\n"
"$EDITOR blive brugt. Hvis $EDITOR ikke er tom eller ikke er sat\n"
"vil programmet \"vi\" blive benyttet."
#: src/config/options.inc:202
msgid "Images"
msgstr "Billeder"
#: src/config/options.inc:204
msgid "Options for handling of images."
msgstr "Indstillinger for billedhåndtering."
#: src/config/options.inc:206
msgid "Display style for image tags"
msgstr "Udseende på billedmærkater"
#: src/config/options.inc:208
msgid ""
"Display style for image tags when displayed:\n"
"0 means always display IMG\n"
"1 means always display filename\n"
"2 means display alt/title attribute if possible, IMG if not\n"
"3 means display alt/title attribute if possible, filename if not"
msgstr ""
"Visning af billedlinks:\n"
"0 betyder vis altid IMG\n"
"1 betyder vis altid filnavn\n"
"2 betyder vis alt/title attribut hvis muligt ellers IMG\n"
"3 betyder vis alt/title attribut hvis muligt ellers filnavn"
#: src/config/options.inc:214
msgid "Maximum length for image filename"
msgstr "Maksimal længde på billedfilnavn"
#: src/config/options.inc:216
msgid ""
"Maximum length of image filename when displayed:\n"
"0 means always display full filename\n"
"1-500 means display filename with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
"Maksimal længde for viste billedfilnavne:\n"
"0 betyder vis altid det fulde navn på målfilen\n"
"1-500 betyder vis navn på målfil med denne maksimale længde,\n"
" hvis navnet er længere erstattes dets midterste del\n"
" af en asterisk"
#: src/config/options.inc:226
msgid "Image links tagging"
msgstr "Markering af billedlinks"
#: src/config/options.inc:228
msgid ""
"When to enclose image links:\n"
"0 means never\n"
"1 means never if alt or title are provided (old behavior)\n"
"2 means always"
msgstr ""
"Hvornår billedlinks skal vises:\n"
"0 betyder aldrig\n"
"1 betyder aldrig hvis ALT eller TITLE er angivet (gammel adfærd)\n"
"2 betyder altid"
#: src/config/options.inc:233
msgid "Image link prefix"
msgstr "Billedlinkpræfiks"
#: src/config/options.inc:235
msgid "Prefix string to use to mark image links."
msgstr "Præfiks til markering af billedlinks."
#: src/config/options.inc:237
msgid "Image link suffix"
msgstr "Billedlinksuffiks"
#: src/config/options.inc:239
msgid "Suffix string to use to mark image links."
msgstr "Suffiks til markering af billedlinks."
#: src/config/options.inc:241
msgid "Maximum length for image label"
msgstr "Maksimal længde på billedmærkat"
#: src/config/options.inc:243
msgid ""
"Maximum length of image label (alt/title):\n"
"0 means always display full label\n"
"1-500 means display label with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
"Maksimal længde af billedmærkat (alt/title):\n"
"0 betyder vis altid det fulde mærkat\n"
"1-500 betyder vis mærkatet med denne maksimale længde,\n"
" hvis navnet er længere erstattes dets midterste del\n"
" af en asterisk"
#: src/config/options.inc:248
msgid "Display links to images w/o alt"
msgstr "Vis billedlinks uden ALT-tekst"
#: src/config/options.inc:250
msgid ""
"Display links to images without an alt attribute. If this option\n"
"is off, these images are completely invisible."
msgstr ""
"Vis billedlinks uden ALT-attributten. Hvis denne indstilling\n"
"er slået fra, vil sådanne billeder være usynlige."
#: src/config/options.inc:253
msgid "Display links to images"
msgstr "Vis links til billeder"
#: src/config/options.inc:255
msgid ""
"Display links to any images in the document, regardless of them\n"
"having an alt attribute or not. If this option is off, the alt\n"
"attribute contents is shown, but as normal text, not selectable\n"
"as a link."
msgstr ""
"Vis billedlinks for ethvert billede i dokumentet, uanset\n"
"om de har en ALT-attribut eller ej. Hvis dette er\n"
"deaktiveret, bliver ALT-teksten vist, men kun som normal\n"
"tekst der ikke kan vælges som link."
#: src/config/options.inc:261
msgid "Links"
msgstr "Links"
#: src/config/options.inc:263
msgid "Options for handling of links to other documents."
msgstr "Indstillinger for links til andre dokumenter."
#: src/config/options.inc:265
msgid "Active link"
msgstr "Aktivt link"
#: src/config/options.inc:267
msgid "Options for the active link."
msgstr "Indstillinger for aktuelle link."
#: src/config/options.inc:269
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/config/options.inc:271
msgid "Active link colors."
msgstr "Farver for det aktuelle link."
#: src/config/options.inc:273 src/config/options.inc:538
#: src/config/options.inc:864
msgid "Background color"
msgstr "Baggrundsfarve"
#: src/config/options.inc:275 src/config/options.inc:540
#: src/config/options.inc:865
msgid "Default background color."
msgstr "Forvalgt baggrundsfarve."
#. ==========================================================
#. ============= BORING PART (colors) START =================
#. ==========================================================
#. XXX: All bfu colors needs to have both 'text' and 'background'
#. * options even if it is not used. get_bfu_color() depends
#. * on it.
#. The colors and mono tree should be similar but with different default
#. * values of course so always use the macros below.
#: src/config/options.inc:277 src/config/options.inc:534
#: src/config/options.inc:862
msgid "Text color"
msgstr "Tekstfarve"
#: src/config/options.inc:279 src/config/options.inc:536
#: src/config/options.inc:863
msgid "Default text color."
msgstr "Forvalgt tekstfarve."
#: src/config/options.inc:281
msgid "Enable color"
msgstr "Aktivér farver"
#: src/config/options.inc:283
msgid ""
"Enable use of the active link background and text color\n"
"settings instead of the link colors from the document."
msgstr ""
"Aktivér brug af baggrunds- og tekstfarve for det aktive\n"
"link i stedet for dokumentets linkfarver."
#: src/config/options.inc:286
msgid "Bold"
msgstr "Fed"
#: src/config/options.inc:288
msgid "Make the active link text bold."
msgstr "Fremhæv det aktive link med fed tekst."
#: src/config/options.inc:290
msgid "Invert colors"
msgstr "Byt om på forgrunds- og baggrundsfarve"
#: src/config/options.inc:292
msgid "Invert the fore- and background color so the link stands out."
msgstr "Byt om på for- og baggrundsfarve så linket fremhæves."
#: src/config/options.inc:295 src/config/options.inc:827
#: src/dialogs/options.c:207
msgid "Underline"
msgstr "Understreg"
#: src/config/options.inc:297
msgid "Underline the active link."
msgstr "Understreg det aktive link."
#: src/config/options.inc:300
msgid "Directory highlighting"
msgstr "Fremhævning af kataloger"
#: src/config/options.inc:302
msgid "Highlight links to directories in FTP and local directory listing."
msgstr "Fremhæv links til kataloger i filoversigter, lokale eller FTP."
#: src/config/options.inc:304
msgid "Number links"
msgstr "Nummerér links"
#: src/config/options.inc:306
msgid "Display numbers next to the links."
msgstr "Vis numre ved siden af links."
#: src/config/options.inc:308
msgid "Handling of target=_blank"
msgstr "Håndtering af target=_blank"
#: src/config/options.inc:310
msgid ""
"Define how to handle links having target=_blank set:\n"
"0 means open link in current tab\n"
"1 means open link in new tab in foreground\n"
"2 means open link in new tab in background\n"
"3 means open link in new window"
msgstr ""
"Definerer hvordan links med target=_blank sat håndteres:\n"
"0 betyder åbn link i det aktuelle faneblad\n"
"1 betyder åbn link i et nyt faneblad i forgrunden\n"
"2 betyder åbn link i et nyt faneblad i baggrunden\n"
"3 betyder åbn link i et nyt vindue"
#: src/config/options.inc:323
msgid "Use tabindex"
msgstr "Anvend tabindex"
#: src/config/options.inc:325
msgid ""
"Whether to navigate links using tabindex specified ordering.\n"
"The TABINDEX attribute in HTML elements specifies the order\n"
"in which links should receive focus when using the keyboard\n"
"to navigating the document."
msgstr ""
"Angiver om links navigeres ved brug af tabindex angivet orden.\n"
"TABINDEX-attributten i HTML-elementer angiver hvilken rækkefølge\n"
"links skal fokuseres når tasteturet anvendes til at navigere\n"
"dokumentet."
#: src/config/options.inc:330
msgid "Missing fragment reporting"
msgstr "Rapportering af manglende fragment"
#: src/config/options.inc:332
msgid "Open a message box when document has no tag with given id."
msgstr "Åbn dialogvindue når et dokument ikke indeholder et angivet ID."
#: src/config/options.inc:334
msgid "Number keys select links"
msgstr "Numeriske taster vælger links"
#: src/config/options.inc:336
msgid ""
"Number keys select links rather than specify command prefixes. This\n"
"is a tristate:\n"
"0 means never\n"
"1 means if document.browse.links.numbering = 1\n"
"2 means always"
msgstr ""
"Numeriske taster vælger links i stedet for at angive\n"
"kommandopræfikser:\n"
"0 betyder aldrig\n"
"1 betyder hvis document.browse.links.numbering = 1\n"
"2 betyder altid"
#: src/config/options.inc:342
msgid "Warn about maliciously crafted URIs"
msgstr "Advar om ondskabsfuldt konstruerede adresser"
#: src/config/options.inc:344
msgid ""
"When following a link the user ID part of the URI is\n"
"checked and if a maliciously crafted URI is detected a\n"
"warning dialog will ask before following the link."
msgstr ""
"Når links følges, tjekkes brugeridentitetsdelen af\n"
"adressen og hvis en ondskabsfuldt konstrueret adresse\n"
"opdages, vil et advarselsdialogvindue forespørge før linket\n"
"følges."
#. TODO - this is somehow implemented by ff, but disabled
#. * for now as it doesn't work.
#: src/config/options.inc:350
msgid "Wrap-around links cycling"
msgstr "Bund/top navigeringscyklus for links"
#. 0
#: src/config/options.inc:352
msgid ""
"When pressing 'down' on the last link, jump at the first one, and\n"
"vice versa."
msgstr ""
"Når der tastes \"pil ned\" på det sidste link, hop da til\n"
"det første og omvendt."
#: src/config/options.inc:356
msgid "Scrolling"
msgstr "Rulning"
#: src/config/options.inc:358
msgid "Scrolling options."
msgstr "Indstillinger for rulning."
#: src/config/options.inc:360
msgid "Horizontal step"
msgstr "Vandret tekstmargin"
#: src/config/options.inc:362
msgid ""
"Number of columns to scroll when a key bound to scroll-left or scroll-\n"
"right is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
"Antal linjer der rulles når en taste der er tildelt scroll-up\n"
"eller scroll-down trykkes og intet præfiks er angivet."
#: src/config/options.inc:365
msgid "Extended horizontal scrolling"
msgstr "Udvidet horisontal rul"
#: src/config/options.inc:367
msgid ""
"Whether to allow horizontal scrolling when the document\n"
"does not extend off the screen. Useful for copy/paste\n"
"operations."
msgstr ""
"Om det skal være muligt at rulle horisontalt, selv hvis\n"
"dokumentet ikke er bredere end skærmen. Brugbart ved\n"
"kopiering til og indsættelse fra klippebord."
#: src/config/options.inc:371
msgid "Margin"
msgstr "Margin"
#: src/config/options.inc:373
msgid ""
"Size of the virtual margin - when you click inside of that margin,\n"
"document scrolls in that direction."
msgstr ""
"Størrelse på virtuel margin. Når du klikker indenfor denne\n"
"margin, ruller dokumentet i denne retning."
#: src/config/options.inc:376
msgid "Vertical step"
msgstr "Vertikal skridt"
#: src/config/options.inc:378
msgid ""
"Number of lines to scroll when a key bound to scroll-up or scroll-\n"
"down is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
"Antal linjer der rulles når en taste der er tildelt scroll-up\n"
"eller scroll-down trykkes og intet præfiks er angivet."
#: src/config/options.inc:382
msgid "Searching"
msgstr "Søgning"
#: src/config/options.inc:384
msgid "Options for searching."
msgstr "Indstillinger for søgning."
#: src/config/options.inc:386
msgid "Case sensitivity"
msgstr "Versalfølsomhed"
#: src/config/options.inc:388
msgid ""
"Whether the search should match the document text while maintaining\n"
"case sensitivity."
msgstr "Om der skelnes mellem store og små bogstaver i søgemønstre."
#: src/config/options.inc:392
msgid "Regular expressions"
msgstr "Regulære udtryk"
#: src/config/options.inc:394
msgid ""
"Enable searching with regular expressions:\n"
"0 for plain text searching\n"
"1 for basic regular expression searches\n"
"2 for extended regular expression searches"
msgstr ""
"Aktivér søgning med regulære udtryk:\n"
"0 betyder søg kun med klartekst\n"
"1 betyder søg med basale regulære udtryk\n"
"2 betyder søg med udvidede regulære udtryk"
#: src/config/options.inc:400
msgid "Show search hit top or bottom dialogs"
msgstr "Vis dialoger hvis søgning rammer top eller bund"
#: src/config/options.inc:402
msgid ""
"Whether to show a dialog when the search hits top or bottom of the\n"
"document."
msgstr ""
"Om en dialogboks skal vises der underretter bruger om at\n"
"en søgning har nået dokumentets top eller bund."
#: src/config/options.inc:405
msgid "Wraparound"
msgstr "Fortsæt søgning fra begyndelse/slut af dokument"
#: src/config/options.inc:407
msgid "Wrap around when searching. Currently only used for typeahead."
msgstr ""
"Fortsæt søgning fra begyndelse/slut af dokument hvis bunden/toppen\n"
"rammes. I øjeblikket kun brugt ved tast og find."
#: src/config/options.inc:409
msgid "Show not found"
msgstr "Vis ikke-fundet"
#: src/config/options.inc:411
msgid ""
"How to inform the user when nothing is matched:\n"
"0 means do nothing\n"
"1 means beep the terminal\n"
"2 means pop up message box"
msgstr ""
"Hvordan fejl håndteres når søgning ikke matcher:\n"
"0 betyder at intet sker\n"
"1 betyder at der gives et \"bip\"\n"
"2 betyder at en påmindelse popper op"
#: src/config/options.inc:416
msgid "Typeahead searching"
msgstr "Tast og find"
#: src/config/options.inc:418
msgid ""
"Start typeahead searching when an unbound key is pressed without\n"
"any modifiers. Note that most keys have default bindings, so this\n"
"feature will not be useful unless you unbind them.\n"
"\n"
"0 disables this feature; typeahead searching will only be used\n"
" when you press a key bound to search-typeahead or similar\n"
"1 automatically starts typeahead searching thru link text\n"
"2 automatically starts typeahead searching thru all document text"
msgstr ""
"Begynd tast og find søgning ved tryk af en ubundet tast hvis hverken\n"
"Shift eller Alt er tastet. Bemærk, at de fleste taster som standard\n"
"er bruges i tasteturgenveje, så denne egenskab er ikke brugbar med\n"
"mindre du sletter dem.\n"
"0 betyder deaktivér denne egenskab, dvs. tast og find søgning vil kun\n"
" anvendes, når du trykker en tast bundet til search-typeahead eller\n"
" lignende\n"
"1 betyder begynd automatisk tast og find søgning af linktekst\n"
"2 betyder begynd automatisk tast og find søgning af dokumenttekst"
#: src/config/options.inc:427
msgid "Horizontal text margin"
msgstr "Vandret tekstmargin"
#: src/config/options.inc:429
msgid "Horizontal text margin."
msgstr "Vandret tekstmargin."
#: src/config/options.inc:431
msgid "Document meta refresh"
msgstr "Dokument meta-genopfriskning"
#: src/config/options.inc:433
msgid ""
"Automatically follow document-specified refresh directives ('<meta>\n"
"refresh' tags). Web-page authors use these to instruct the browser\n"
"to reload a document at a given interval or to load another page.\n"
"Regardless of the value the refresh URI is accessible as a link.\n"
"Use the document.browse.minimum_refresh_time to control the minimum\n"
"number of seconds a refresh will wait."
msgstr ""
"Følg dokumentets angivelse af hvor tit dette skal genopfriskes\n"
"via HTML-elementet \"<meta=refresh ..>\". Forfattere af websider\n"
"bruger dette til at instruere browseren om at genindlæse siden\n"
"med et bestemt tidsinterval eller til at indlæse en anden side.\n"
"Uanset værdien, er den angivne adresse tilgængelig via et link.\n"
"Brug document.browse.minimum_refresh_time til at styre det\n"
"mindste antal sekunder en genopfriskning må vente."
#: src/config/options.inc:440
msgid "Document meta refresh minimum time"
msgstr "Minimumstid for genopfriskning af dokument"
#: src/config/options.inc:442
msgid ""
"The minimum number of milliseconds that should pass before\n"
"refreshing. If set to zero the document refresh time is used\n"
"unchanged. It can fix going back in history for some sites that\n"
"use refreshing with zero values."
msgstr ""
"Det mindste antal millisekunder der skal gå før dokumentet\n"
"genopfriskes. Hvis sat til nul, bliver dokumentets\n"
"tidsangivelse brugt. Dette kan hjælpe på navigering af\n"
"dokumenter fra historikken hvor genopfriskning er sat\n"
"til nul."
#: src/config/options.inc:447
msgid "Tables navigation order"
msgstr "Navigeringsorden i tabeller"
#: src/config/options.inc:449
msgid "Move by columns in table, instead of rows."
msgstr "Naviger tabeller kolonnevis i stedet for rækkevis."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:455
msgid "Cache"
msgstr "Cache"
#: src/config/options.inc:457
msgid "Cache options."
msgstr "Cacheindstillinger."
#: src/config/options.inc:459
msgid "Cache information about redirects"
msgstr "Gem informationer om omdirigeringer i cachen"
#: src/config/options.inc:461
msgid ""
"Cache even redirects sent by server (usually thru HTTP by a 302\n"
"HTTP code and a Location header). This was the original behaviour\n"
"for a quite some time, but it causes problems in a situation very\n"
"common to various web login systems - frequently, when accessing\n"
"certain location, they will redirect you to a login page if they\n"
"don't receive an auth cookie, the login page then gives you the\n"
"cookie and redirects you back to the original page, but there you\n"
"have already cached redirect back to the login page! If this\n"
"option has value of 0, this malfunction is fixed, but occasionally\n"
"you may get superfluous (depends on how you take it ;-) requests to\n"
"the server. If this option has value of 1, experienced users can\n"
"still workaround it by clever combination of usage of reload,\n"
"jumping around in session history and hitting ctrl+enter.\n"
"Note that this option is checked when retrieving the information\n"
"from cache, not when saving it to cache - thus if you will enable\n"
"it, even previous redirects will be taken from cache instead of\n"
"asking the server."
msgstr ""
"Tilføj selv server-omdirigeringer til cachen. Disse sendes\n"
"normalt via HTTP med koden 302 og en \"Location\"-serverlinje.\n"
"Dette var den oprindelige adfærd, men det skaber problemer\n"
"med diverse webindlogningssystemer hvor serveren automatisk\n"
"vil omdirigere til en indlogningsside hvis den ikke modtager\n"
"en cookie der autentificerer brugeren. Indlogningssiden\n"
"giver herefter brugeren denne cookie og sender ham tilbage\n"
"til den oprindelige side, men her er en omdirigering til\n"
"indlogningssiden allerede gemt i cachen! Hvis denne\n"
"indstilling er sat til 0, bliver dette irriterende problem\n"
"løst, men samtidig kan det medføre overflødige forespørgsler\n"
"til serveren. Hvis værdien er sat til 1, kan erfarne brugere\n"
"stadig imødegå problemet med en kombination af genindlæsning\n"
"af dokumentet, navigering i historikken og tastning af\n"
"ctrl-retur. Bemærk at værdien af denne indstilling tjekkes\n"
"når data fra cachen hentes og ikke når der gemmes i cachen.\n"
"Hvis du aktiverer denne indstilling, vil selv foregående\n"
"omdirigeringer derfor blive hentet i cachen og ikke ved at\n"
"sende en forespørgsel til serveren."
#: src/config/options.inc:479
msgid "Ignore cache-control info from server"
msgstr "Ignorér cachestyringsinfo fra server"
#: src/config/options.inc:481
msgid ""
"Ignore Cache-Control and Pragma server headers.\n"
"When set, the document is cached even with 'Cache-Control: no-cache'."
msgstr ""
"Ignorér serverlinjerne Cache-Control og Pragma.\n"
"Når denne er aktiv, vil dokumentet blive gemt i cachen,\n"
"selv med \"Cache-Control: no-cache\"."
#: src/config/options.inc:484
msgid "Formatted documents"
msgstr "Formaterede dokumenter"
#: src/config/options.inc:486
msgid "Format cache options."
msgstr "Indstillinger for tekstformaterede dokumenter."
#: src/config/options.inc:488
msgid "Number"
msgstr "Antal"
#: src/config/options.inc:490
msgid ""
"Number of cached formatted pages. Do not get too generous\n"
"here, 'formatted' means that all the accompanying structures\n"
"are kept in memory so that you get the cached document\n"
"immediatelly, but these structures may take a lot - 2x the\n"
"size of the HTML source is probably not unusual, but it can\n"
"be even more if the document consists of a lot of short lines\n"
"(padded right, if possible) and links and not much other markup.\n"
"So if you set this to 256 and then you don't like your ELinks\n"
"eating 90M, don't come complaining to us. ;-)\n"
"Also note that the format cache itself is not counted to the\n"
"memory cache size, but the HTML source of the formatted documents\n"
"is always cached, even if it is over the memory cache size\n"
"threshold. (Then of course no other documents can be cached.)"
msgstr ""
"Maksimalt antal optegnede dokumenter der må være i cachen. Vær\n"
"opmærksom på at det kan være problematisk at være alt for gavmild,\n"
"da et optegnet dokument også indeholder diverse datastrukturer\n"
"som alt efter omstændighederne kan være rimelig omfattende. Det\n"
"er ikke ualmindeligt at et optegnet dokument fylder dobbelt så\n"
"meget som HTML-kildeteksten, men det kan fylde endnu mere hvis\n"
"dokumentet indeholder en masse små korte højrejusterede linjer.\n"
"Med andre ord hvis du sætter maksimum til 256 og du ikke bryder\n"
"dig om at ELinks æder 90 megabyte hukommelse, er det ikke os du\n"
"skal klage til. ;-)\n"
"Bemærk også, at cachen med optegnede dokumenter ikke tælles med\n"
"i størrelsen af hukommelsescachen, men at HTML-kildeteksten til\n"
"optegnede dokumenter altid er i hukommelsescachen, selv om det\n"
"betyder at størrelsen på hukommelsecachen overskrider maksimum.\n"
"Efterfølgende kan yderligere dokumenter ikke tilføjes i cachen."
#: src/config/options.inc:504 src/dialogs/info.c:200
msgid "Memory cache"
msgstr "Hukommelsescache"
#: src/config/options.inc:506
msgid "Memory cache options."
msgstr "Indstillinger for hukommelsescache."
#: src/config/options.inc:510
msgid "Memory cache size (in bytes)."
msgstr "Størrelse på hukommelsescache (i bytes)."
#: src/config/options.inc:514
msgid "Charset"
msgstr "Tegnsæt"
#: src/config/options.inc:516
msgid "Charset options."
msgstr "Tegnsætindstillinger."
#: src/config/options.inc:518
msgid "Default codepage"
msgstr "Forvalgt tegnkodningstabel"
#: src/config/options.inc:520
msgid ""
"Default document codepage. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
"Forvalgt tegnkodningstabel for dokument. 'System' angiver\n"
"at tegnkodningstabellen vælges på baggrund af den valgte\n"
"sprogindstilling."
#: src/config/options.inc:523
msgid "Ignore charset info from server"
msgstr "Ignorér information om tegnsæt fra server"
#: src/config/options.inc:525
msgid "Ignore charset info sent by server."
msgstr "Ignorér information om tegnsæt sendt fra server."
#: src/config/options.inc:529
msgid "Default color settings"
msgstr "Forvalgte farveindstillinger"
#: src/config/options.inc:531
msgid "Default document color settings."
msgstr "Forvalgte farveindstillinger for dokumenter."
#: src/config/options.inc:542
msgid "Link color"
msgstr "Linkfarve"
#: src/config/options.inc:544
msgid "Default link color."
msgstr "Forvalgt linkfarve."
#: src/config/options.inc:546
msgid "Visited-link color"
msgstr "Farve for besøgte links"
#: src/config/options.inc:548
msgid "Default visited link color."
msgstr "Forvalgt farve for besøgte links."
#: src/config/options.inc:550
msgid "Image-link color"
msgstr "Farve for billedlinks"
#: src/config/options.inc:552
msgid "Default image link color."
msgstr "Forvalgt billedlinkfarve."
#: src/config/options.inc:554
msgid "Bookmarked-link color"
msgstr "Linkfarve for tilføjede bogmærker"
#: src/config/options.inc:556
msgid "Default bookmarked link color."
msgstr "Forvalgt farve for links til gemte bogmærker."
#: src/config/options.inc:558
msgid "Directory color"
msgstr "Farve for kataloger"
#: src/config/options.inc:560
msgid ""
"Default directory color.\n"
"See document.browse.links.color_dirs option."
msgstr ""
"Forvalgt farve for kataloger.\n"
"Se indstillingen document.browse.links.color_dirs."
#: src/config/options.inc:567
msgid "Increase contrast"
msgstr "Øgning af kontrast"
#: src/config/options.inc:569
msgid ""
"Increase the contrast between the foreground and background colors\n"
"to ensure readability. For example it disallows dark colors on a\n"
"black background. Note, this is different from ensuring the contrast\n"
"with the ensure_contrast option."
msgstr ""
"Øger kontrasten mellem for- og baggrundsfarver således at læsbarhede\n"
"forbedres. Eksempelvis forbydes mørke farver på en sort baggrund.\n"
"Bemærk, at dette er forskelligt fra at sikre kontrasten med\n"
"indstillingen ensure_contrast."
#: src/config/options.inc:574
msgid "Ensure contrast"
msgstr "Sørg for kontrast"
#: src/config/options.inc:576
msgid "Makes sure that the back- and foreground color are never equal."
msgstr "Sikrer at bag- og forgrundsfarver aldrig er ens."
#. If you change this please also change ACT_MAIN_DOCUMENT_COLORS action
#. * handling.
#: src/config/options.inc:581
msgid "Use document-specified colors"
msgstr "Brug farver fra dokument"
#: src/config/options.inc:583
msgid ""
"Use colors specified in document:\n"
"0 is use always the default settings\n"
"1 is use document colors if available, except background\n"
"2 is use document colors, including background. This can\n"
" mostly look very impressive, but some sites will appear\n"
" really ugly. Note, that obviously if the background is\n"
" not black, it will break the behaviour of transparency."
msgstr ""
"Brug farver fra dokument:\n"
"0 betyder brug altid forvalgte farveindstillinger\n"
"1 betyder brug forgrundsfarver fra dokument hvis muligt\n"
"2 betyder brug dokumentets farver, inklusiv baggrundsfarven.\n"
" Dette kan ofte se meget imponerende ud, men enkelte\n"
" netsteder ser virkelig grimme ud. Bemærk at hvis baggrundsfarven\n"
" ikke er sort, vil det ødelægge gennemsigtighedseffekten\n"
" (transparency) på din skærm hvis du bruger en sådan."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:596
msgid "Downloading"
msgstr "Downloadning"
#: src/config/options.inc:598
msgid "Options regarding files downloading and handling."
msgstr "Indstillinger for downloadning og filhåndtering."
#: src/config/options.inc:600
msgid "Default download directory"
msgstr "Forvalgt downloadkatalog"
#: src/config/options.inc:602
msgid "Default download directory."
msgstr "Forvalgt downloadkatalog."
#: src/config/options.inc:604
msgid "Set original time"
msgstr "Sæt oprindeligt tidsstempel"
#: src/config/options.inc:606
msgid ""
"Set the timestamp of each downloaded file to the timestamp\n"
"stored on the server."
msgstr ""
"Sæt tidstemplet for hver downloadet fil til tidsstemplet gemt\n"
"på serveren."
#. Does automatic resuming make sense as an option?
#: src/config/options.inc:610
msgid "Prevent overwriting"
msgstr "Undgå overskrivning"
#: src/config/options.inc:612
msgid ""
"Prevent overwriting the local files:\n"
"0 is files will silently be overwritten\n"
"1 is add a suffix .{number} (for example '.1') to the name\n"
"2 is ask the user"
msgstr ""
"Undgå overskrivning af lokale filer:\n"
"0 betyder overskriv filer uden videre\n"
"1 betyder tilføj en cifferendelse (f.eks. \".1\") til filnavnet\n"
"2 betyder spørg brugeren"
#: src/config/options.inc:617
msgid "Notify download completion by bell"
msgstr "Lydpåmindelse om fuldendt filoverførsel (\"bell\")"
#: src/config/options.inc:619
msgid ""
"Audio notification when download is completed:\n"
"0 is never\n"
"1 is when background notification is active\n"
"2 is always"
msgstr ""
"Lydpåmindelse om fuldendt filoverførelse:\n"
"0 betyder aldrig\n"
"1 betyder kun når baggrundspåmindelse er aktiveret\n"
"2 betyder altid"
#: src/config/options.inc:625
msgid "Dump output"
msgstr "Dump-uddata"
#: src/config/options.inc:627
msgid "Dump output options."
msgstr "Indstillinger for dump-uddata."
#: src/config/options.inc:629 src/config/options.inc:831
#: src/config/opttypes.c:394 src/dialogs/document.c:163
msgid "Codepage"
msgstr "Tegnkodningstabel"
#: src/config/options.inc:631
msgid ""
"Codepage used in dump output. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
"Tegnkodningstabel for dump-uddata. 'System' angiver at\n"
"tegnkodningstabellen vælges på baggrund af den valgte\n"
"sprogindstilling."
#: src/config/options.inc:634
msgid "Footer"
msgstr "Tekstfod"
#: src/config/options.inc:636
#, c-format
msgid "Footer string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr ""
"Tekstfod brugt ved dumpet udskrift.\n"
"%u udskiftes med adressen for det dumpede dokument."
#: src/config/options.inc:640
#, c-format
msgid "Header string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr ""
"Teksthoved brugt ved dumpet udskrift.\n"
"%u udskiftes med adressen for det dumpede dokument."
#: src/config/options.inc:642
msgid "Numbering"
msgstr "Nummerering"
#: src/config/options.inc:644
msgid "Whether to print link numbers in dump output."
msgstr "Vælg om linknumre skal udskrives i uddata fra -dump"
#: src/config/options.inc:646
msgid "References"
msgstr "Referencer"
#: src/config/options.inc:648
msgid ""
"Whether to print references (URIs) of document links\n"
"in dump output."
msgstr ""
"Vælg om linkadresser (URI) i dokumentet skal udskrives\n"
"i uddata fra -dump."
#: src/config/options.inc:651
msgid "Separator"
msgstr "Separator"
#: src/config/options.inc:653
msgid "String which separates two dumps."
msgstr "Streng som adskiller udskrift af to dumpede dokumenter."
#: src/config/options.inc:655
msgid "Width"
msgstr "Bredde"
#: src/config/options.inc:657
msgid "Width of screen in characters when dumping documents."
msgstr "Skærmbredde i tegn ved dumpning af dokumenter."
#: src/config/options.inc:661
msgid "History"
msgstr "Historik"
#: src/config/options.inc:663
msgid "History options."
msgstr "Historikindstillinger."
#: src/config/options.inc:665
msgid "Keep unhistory"
msgstr "Behold forlæns historik"
#: src/config/options.inc:667
msgid "Keep unhistory (\"forward history\")."
msgstr "Behold forlæns historik."
#: src/config/options.inc:670
msgid "HTML rendering"
msgstr "HTML-gengivelse"
#: src/config/options.inc:672
msgid "Options concerning the display of HTML pages."
msgstr "Indstillinger der styrer hvorledes HTML-sider vises."
#: src/config/options.inc:674
msgid "Display frames"
msgstr "Vis rammer"
#: src/config/options.inc:676
msgid "Display frames."
msgstr "Vis rammer."
#: src/config/options.inc:678
msgid "Display tables"
msgstr "Vis tabeller"
#: src/config/options.inc:680
msgid "Display tables."
msgstr "Vis tabeller."
#: src/config/options.inc:682
msgid "Display subscripts"
msgstr "Vis matematisk indeks (<sub> tag)"
#: src/config/options.inc:684
msgid "Display subscripts (as [thing])."
msgstr "Vis matematisk indeks (<sub> tag) som [indeks]."
#: src/config/options.inc:686
msgid "Display superscripts"
msgstr "Vis matematisk overskrift (<sup> tag)"
#: src/config/options.inc:688
msgid "Display superscripts (as ^thing)."
msgstr "Vis matematisk overskrift (<sup> tag) som ^overskrift."
#: src/config/options.inc:690
msgid "Rendering of html link element"
msgstr "Gengivelse af HTML-links"
#: src/config/options.inc:692
msgid ""
"How to render <link> tags from the HTML header:\n"
"0 is nothing\n"
"1 is title\n"
"2 is name in addition\n"
"3 is hreflang in addition\n"
"4 is type in addition\n"
"5 is everything"
msgstr ""
"Hvordan <link> tags fra HTML dokumenthovedet skal vises:\n"
"0 betyder vis intet\n"
"1 betyder vis titel\n"
"2 betyder vis titel og navn\n"
"3 betyder vis titel, navn og hreflang\n"
"4 betyder vis titel, navn, hreflang og type\n"
"5 betyder vis det hele"
#: src/config/options.inc:700
msgid "Underline links"
msgstr "Understreg links"
#: src/config/options.inc:702
msgid "Underline links."
msgstr "Understreg links."
# Lidt svært at oversætte. Hårde/bløde blanktegn knytter an til ideen om
# "hard/soft wrapping" - hard wrapping er en bogstavelig linjeombrydning
# hvor linjen afsluttes med et nylinjetegn, og soft wrapping er en visuel
# ombrydning uden noget nylinjetegn.
#: src/config/options.inc:704
msgid "Wrap non breaking space"
msgstr "Ombryd hårde blanktegn"
#: src/config/options.inc:706
msgid ""
"If set do not honour non breaking space (the nbsp entity)\n"
"but allow to wrap the text. This can help keeping the width\n"
"of documents down so no horizontal scrolling is needed."
msgstr ""
"Hvis sat, bliver ombrydning af hårde blanktegn\n"
"(entiteten \"nbsp\") tilladt. Dette kan reducere\n"
"bredden på dokumenter, så man ikke behøver at\n"
"bladre vandret i dokumentet."
#: src/config/options.inc:711
msgid "Plain rendering"
msgstr "Gengivelse af klartekst"
#: src/config/options.inc:713
msgid "Options concerning the display of plain text pages."
msgstr "Indstillinger der styrer hvorledes klartekstsider vises."
#: src/config/options.inc:715
msgid "Display URIs"
msgstr "Vis adresser"
#: src/config/options.inc:717
msgid "Display URIs in the document as links."
msgstr "Vis adresser i dokumentet som links."
#: src/config/options.inc:719
msgid "Compress empty lines"
msgstr "Komprimer tomme linjer"
#: src/config/options.inc:721
msgid "Compress successive empty lines to only one in displayed text."
msgstr "Komprimer mere end to på hinanden følgende linjer til en."
#: src/config/options.inc:724
msgid "URI passing"
msgstr "Ekstern URI håndtering"
#: src/config/options.inc:726
msgid "Rules for passing URIs to external commands."
msgstr "Regler for håndtering af adresser af eksterne kommandoer."
#: src/config/options.inc:730
msgid ""
"A rule for passing URI to an external command.\n"
"The format is:\n"
"%c in the string means the current URL\n"
"%% in the string means '%'\n"
"\n"
"Do _not_ put single- or double-quotes around %c."
msgstr ""
"En regel for at sende en URI til en ekstern kommando.\n"
"Formatteringen er følgende:\n"
"%c erstattes med den aktuelle adresse\n"
"%% erstattes med '%'\n"
"\n"
"Omring _ikke_ %c med enkelt- eller dobbelt-citationstegn."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:740
msgid "Information files"
msgstr "Informationsfiler"
#: src/config/options.inc:742
msgid "Options for information files in ~/.elinks."
msgstr "Indstillinger for informationsfiler i ~/.elinks."
#: src/config/options.inc:744
msgid "Save interval"
msgstr "Gemningsinterval"
#: src/config/options.inc:746
msgid ""
"Interval at which to trigger information files in ~/.elinks\n"
"to be saved to disk if they has changed (seconds; 0 to disable)"
msgstr ""
"Interval i sekunder for skrivning af informationsfiler i ~/.elinks\n"
"(hvis ændret) til disk. En værdi af 0 deaktiverer."
#: src/config/options.inc:749
msgid "Use secure file saving"
msgstr "Gem filer på en sikker måde"
#: src/config/options.inc:751
msgid ""
"First write data to unique temporary file, then rename this file\n"
"upon successfully finishing this. Note that this relates only to\n"
"config files, not downloaded files. You may want to disable\n"
"it if you are using some exotic permissions for concerned files.\n"
"Secure file saving is automagically disabled if file is symlink.\n"
"Warning: some systems (ie. OS/2, Win32) require that destination\n"
"file doesn't exist when rename(3) is called, breaking atomicity,\n"
"and reducing reliability of this feature."
msgstr ""
"Skriv først data til en unik midlertidig fil og\n"
"omdøb efterfølgende denne fil. Bemærk at dette kun har\n"
"med opsætningsfiler at gøre og ikke downloadede filer.\n"
"Hvis du anvender eksotiske tilladelser for de omhandlede\n"
"filer, tilrådes det at deaktiverer denne indstilling.\n"
"Sikker filgemning bliver deaktiveret automatisk hvis\n"
"filen er et symlink. Advarsel: visse systemer, som\n"
"f.eks. OS/2 og Win32, kræver at målfilen ikke eksisterer\n"
"når omdøbningen med rename(3) udføres hvilket bryder\n"
"atomiseringen og reducerer troværdigheden af denne\n"
"funktion."
#: src/config/options.inc:760
msgid "Use fsync(3) with secure file saving"
msgstr "Brug fsync(3) ved sikker filgemning"
#: src/config/options.inc:762
msgid ""
"When using secure file saving, call fsync(3), if the OS\n"
"supports it, to force the OS immediately to write the data\n"
"to permanent storage. This is optional for those who wish\n"
"to avoid excessive disk I/O."
msgstr ""
"Brug fsync(3) ved sikker filgemning, hvis operativ systemet\n"
"understøtter det, for at sikre at data skrives til permanent\n"
"lager med det samme. Dette er valgfrit for dem som ønsker at\n"
"undgå unødig disk I/O."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:771
msgid "Terminals"
msgstr "Terminaler"
#: src/config/options.inc:773
msgid "Terminal options."
msgstr "Indstillinger for skærmstyring af terminaler."
#: src/config/options.inc:777
msgid "Options specific to this terminal type (according to $TERM value)."
msgstr "Indstillinger for denne terminaltype (ifølge $TERM-variablen)."
#: src/config/options.inc:781
msgid ""
"Terminal type; matters mostly only when drawing frames and\n"
"dialog box borders:\n"
"0 is dumb terminal type, ASCII art\n"
"1 is VT100, simple but portable\n"
"2 is Linux, you get double frames and other goodies\n"
"3 is KOI-8\n"
"4 is FreeBSD"
msgstr ""
"Terminaltype; har for det meste kun betydning ved gengivelse af\n"
"rammer og kanter på dialogbokse:\n"
"0 er en dum terminaltype, ASCII-tegning\n"
"1 er VT100, simpel men portabel\n"
"2 er Linux, du opnår dobbelte rammer og andre fordele\n"
"3 er KOI-8\n"
"4 er FreeBSD"
#: src/config/options.inc:789 src/dialogs/options.c:203
msgid "Switch fonts for line drawing"
msgstr "Skift skrifttype ved linjetegning"
#: src/config/options.inc:791
msgid ""
"Switch fonts when drawing lines, enabling both local characters\n"
"and lines working at the same time. Makes sense only with linux\n"
"terminal."
msgstr ""
"Skift skrifttype ved linjetegning således at både særlige\n"
"nationale tegn og linjetegn kan bruges samtidig. Giver\n"
"kun mening med en terminal af typen \"linux\"."
#: src/config/options.inc:795 src/dialogs/options.c:208
msgid "UTF-8 I/O"
msgstr "UTF-8 I/O"
#: src/config/options.inc:797
msgid ""
"Enable I/O in UTF8 for Unicode terminals. Note that currently,\n"
"only the subset of UTF8 according to terminal codepage is used."
msgstr ""
"Aktivér I/O i UTF-8 på Unicode-terminaler. Bemærk at i\n"
"øjeblikket bruges kun den del af UTF-8 tegntabellen som\n"
"svarer til de tegn der er indeholdt i terminalens\n"
"tegnkodningstabel."
#: src/config/options.inc:800 src/dialogs/options.c:204
msgid "Restrict frames in cp850/852"
msgstr "Begræns rammer i cp850/852"
#: src/config/options.inc:802
msgid ""
"Restrict the characters used when drawing lines. Makes sense\n"
"only with linux terminals using the cp850/852 character sets."
msgstr ""
"Begræns linjetegningstegn. Giver kun mening med terminaler\n"
"af typen \"linux\" sammen med tegnsættene cp850/852."
#: src/config/options.inc:805 src/dialogs/options.c:205
msgid "Block cursor"
msgstr "Udfyldt markør"
#: src/config/options.inc:807
msgid ""
"Move cursor to bottom right corner when done drawing.\n"
"This is particularly useful when we have a block cursor,\n"
"so that inversed text is displayed correctly."
msgstr ""
"Flyt markør til nederste højre hjørne af skærmen når\n"
"tegning er afsluttet. Dette er særlig nyttigt når der\n"
"bruges en udfyldt markør, således at farveinverteret\n"
"tekst vises korrekt."
#: src/config/options.inc:811
msgid "Color mode"
msgstr "Farvetilstand"
#: src/config/options.inc:813
msgid ""
"The color mode controls what colors are used and how they are\n"
"output to the terminal. The color modes are:\n"
"0 is mono mode, only 2 colors are used\n"
"1 is 16 color mode, uses the common ANSI colors\n"
"2 is 256 color mode, uses XTerm RGB codes"
msgstr ""
"Farvetilstanden styrer hvilke farver der bruges og hvordan\n"
"de sendes til skærmen. Farvetilstandene er:\n"
"0 betyder tilstanden monokron, hvor kun 2 farver bruges\n"
"1 betyder tilstanden 16-farver, som bruger de normale ANSI-farver\n"
"2 betyder tilstanden 256-farve, som bruger XTerm RGB-farvekoder"
#: src/config/options.inc:819 src/dialogs/options.c:206
msgid "Transparency"
msgstr "Gennemsigtighed"
#: src/config/options.inc:821
msgid ""
"If we should not set the background to black. This is particularly\n"
"useful when we have a terminal (typically in some windowing\n"
"environment) with a background image or a transparent background -\n"
"it will be visible in ELinks as well. Note that this option makes\n"
"sense only when colors are enabled."
msgstr ""
"Om vi skal undlade at sætte baggrundsfarven til sort.\n"
"Dette er særlig nyttigt i forbindelse med en terminal\n"
"hvis baggrund er gennemsigtig eller består af et billede\n"
"- en sådan baggrund vil også blive synlig i ELinks. Dette\n"
"giver kun mening hvis farver er aktiveret."
#: src/config/options.inc:829
msgid "If we should use underline or enhance the color instead."
msgstr "Om understregning eller farvemarkering skal bruges."
#: src/config/options.inc:833
msgid ""
"Codepage of charset used for displaying content on terminal.\n"
"'System' stands for a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
"Tegnkodningstabel til skærmvisning . 'System' angiver at\n"
"tegnkodningstabellen vælges på baggrund af den valgte\n"
"sprogindstilling."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:840
msgid "User interface"
msgstr "Brugergrænseflade"
#: src/config/options.inc:842
msgid "User interface options."
msgstr "Indstillinger for brugergrænseflade."
#: src/config/options.inc:846
msgid "Color settings"
msgstr "Farveindstillinger"
#: src/config/options.inc:848
msgid "Default user interface color settings."
msgstr "Forvalgte farveindstillinger for brugergrænseflade."
#: src/config/options.inc:875
msgid "Color terminals"
msgstr "Farveterminaler"
#: src/config/options.inc:877
msgid "Color settings for color terminal."
msgstr "Farveindstillinger for farveterminaler."
#: src/config/options.inc:879
msgid "Non-color terminals"
msgstr "Monokrome terminaler"
#: src/config/options.inc:881
msgid "Color settings for non-color terminal."
msgstr "Farveindstillinger for monokrome terminaler."
#. FIXME: obsolete, how to alias them correctly ? --Zas
#: src/config/options.inc:884
msgid "Main menu bar"
msgstr "Hovedmenubjælke"
#: src/config/options.inc:886
msgid "Main menu bar colors."
msgstr "Farver for hovedmenubjælke."
#: src/config/options.inc:888
msgid "Unselected main menu bar item"
msgstr "Inaktive menupunkter i hovedmenu"
#: src/config/options.inc:890
msgid "Unselected main menu bar item colors."
msgstr "Farver for inaktive menupunkter i hovedmenu."
#: src/config/options.inc:892
msgid "Selected main menu bar item"
msgstr "Aktive menupunkter i hovedmenu"
#: src/config/options.inc:894
msgid "Selected main menu bar item colors."
msgstr "Farver for aktive menupunkter i hovedmenu."
#: src/config/options.inc:896 src/config/options.inc:925
msgid "Hotkey"
msgstr "Hurtigtast"
#: src/config/options.inc:898
msgid "Main menu hotkey colors."
msgstr "Farver for hurtigtaster i hovedmenu."
#: src/config/options.inc:900 src/config/options.inc:929
msgid "Unselected hotkey"
msgstr "Inaktiv hurtigtast"
#: src/config/options.inc:902
msgid "Main menu unselected hotkey colors."
msgstr "Farver for inaktiv hurtigtast."
#: src/config/options.inc:904 src/config/options.inc:933
msgid "Selected hotkey"
msgstr "Aktiv hurtigtast"
#: src/config/options.inc:906
msgid "Main menu selected hotkey colors."
msgstr "Farver for aktiv hurtigtast i hovedmenu."
#: src/config/options.inc:909
msgid "Menu bar"
msgstr "Menulinje"
#: src/config/options.inc:911
msgid "Menu bar colors."
msgstr "Farver for menulinje."
#: src/config/options.inc:913
msgid "Unselected menu item"
msgstr "Inaktivt menupunkt"
#: src/config/options.inc:915
msgid "Unselected menu item colors."
msgstr "Farver for inaktivt menupunkt i menu."
#: src/config/options.inc:917
msgid "Selected menu item"
msgstr "Aktivt menupunkt"
#: src/config/options.inc:919
msgid "Selected menu item colors."
msgstr "Farver for aktivt menupunkt."
#: src/config/options.inc:921
msgid "Marked menu item"
msgstr "Markeret menupunkt"
#: src/config/options.inc:923
msgid "Marked menu item colors."
msgstr "Farver for markeret menupunkt."
#: src/config/options.inc:927
msgid "Menu item hotkey colors."
msgstr "Farver for hurtigtast i menupunkt."
#: src/config/options.inc:931
msgid "Menu item unselected hotkey colors."
msgstr "Farver for inaktive hurtigtaster i menupunkter."
#: src/config/options.inc:935
msgid "Menu item selected hotkey colors."
msgstr "Farver for aktive hurtigtaster i menupunkter."
#: src/config/options.inc:937
msgid "Menu frame"
msgstr "Menuramme"
#: src/config/options.inc:939
msgid "Menu frame colors."
msgstr "Farver for menuramme."
#: src/config/options.inc:942
msgid "Dialog"
msgstr "Dialogboks"
#: src/config/options.inc:944
msgid "Dialog colors."
msgstr "Farver for dialogboks."
#: src/config/options.inc:954
msgid "Generic"
msgstr "Fælles"
#: src/config/options.inc:956
msgid "Generic dialog colors."
msgstr "Fælles farver for dialogbokse."
#: src/config/options.inc:958
msgid "Frame"
msgstr "Ramme"
#: src/config/options.inc:960
msgid "Dialog frame colors."
msgstr "Farve på ramme om dialogboks."
#: src/config/options.inc:962
msgid "Scrollbar"
msgstr "Rullebjælke"
#: src/config/options.inc:964
msgid "Scrollbar colors."
msgstr "Farver for rullebjælke."
#: src/config/options.inc:966
msgid "Selected scrollbar"
msgstr "Farver for aktivt faneblad"
#: src/config/options.inc:968
msgid "Scrollbar selected colors."
msgstr "Farver for aktiv rullebjælke."
#: src/config/options.inc:972
msgid "Dialog title colors."
msgstr "Farve på titel i dialogboks."
#: src/config/options.inc:974
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: src/config/options.inc:976
msgid "Dialog text colors."
msgstr "Farver på tekst i dialogboks."
#: src/config/options.inc:978 src/viewer/text/form.c:1451
msgid "Checkbox"
msgstr "Afkrydsningsboks"
#: src/config/options.inc:980
msgid "Dialog checkbox colors."
msgstr "Farver for afkrydsningsboks."
#: src/config/options.inc:982
msgid "Selected checkbox"
msgstr "Aktiv afkrydsningsboks"
#: src/config/options.inc:984
msgid "Dialog selected checkbox colors."
msgstr "Farver for aktiv afkrydsningsboks."
#: src/config/options.inc:986
msgid "Checkbox label"
msgstr "Mærkat på afkrydsningsboks"
#: src/config/options.inc:988
msgid "Dialog checkbox label colors."
msgstr "Farver på afkrydsningsboksens mærkat."
#: src/config/options.inc:990
msgid "Button"
msgstr "Knap"
#: src/config/options.inc:992 src/config/options.inc:1000
msgid "Dialog button colors."
msgstr "Farver på knapper i dialogbokse."
#: src/config/options.inc:994
msgid "Selected button"
msgstr "Valgt knap"
#: src/config/options.inc:996 src/config/options.inc:1004
msgid "Dialog selected button colors."
msgstr "Farver på den aktive knap i dialogbokse."
#: src/config/options.inc:998
msgid "Button shortcut"
msgstr "Knapgenveje"
#: src/config/options.inc:1002
msgid "Selected button shortcut"
msgstr "Genvejstast for aktiv knap"
#: src/config/options.inc:1006 src/viewer/text/form.c:1455
msgid "Text field"
msgstr "Tekstfelt"
#: src/config/options.inc:1008
msgid "Dialog text field colors."
msgstr "Farver på tekstfelter i dialogbokse."
#: src/config/options.inc:1010
msgid "Text field text"
msgstr "Tekstfelt tekst"
#: src/config/options.inc:1012
msgid "Dialog field text colors."
msgstr "Farver på tekst i dialogbokses tekstfelter."
#: src/config/options.inc:1014
msgid "Meter"
msgstr "Måler"
#: src/config/options.inc:1016
msgid "Dialog meter colors."
msgstr "Farve på måler i dialogboks."
#: src/config/options.inc:1018
msgid "Shadow"
msgstr "Skygge"
#: src/config/options.inc:1020
msgid "Dialog shadow colors (see ui.shadows option)."
msgstr "Farver på dialogbokses skygger (se ui.shadows option)."
#: src/config/options.inc:1022
msgid "Title bar"
msgstr "Titelbjælke"
#: src/config/options.inc:1024
msgid "Title bar colors."
msgstr "Farver for titelbjælke."
#: src/config/options.inc:1026
msgid "Generic title bar"
msgstr "Fælles titelbjælke"
#: src/config/options.inc:1028
msgid "Generic title bar colors."
msgstr "Farver for fælles titelbjælke."
#: src/config/options.inc:1030
msgid "Title bar text"
msgstr "Titelbjælketekst"
#: src/config/options.inc:1032
msgid "Title bar text colors."
msgstr "Tekstfarve for titelbjælke."
#: src/config/options.inc:1035
msgid "Status bar"
msgstr "Statusbjælke"
#: src/config/options.inc:1037
msgid "Status bar colors."
msgstr "Farver på statusbjælke."
#: src/config/options.inc:1039
msgid "Generic status bar"
msgstr "Fælles statusbjælke"
#: src/config/options.inc:1041
msgid "Generic status bar colors."
msgstr "Fælles farver for statusbjælke."
#: src/config/options.inc:1043
msgid "Status bar text"
msgstr "Tekst for statusbjælke"
#: src/config/options.inc:1045
msgid "Status bar text colors."
msgstr "Tekstfarver i statusbjælke."
#: src/config/options.inc:1048
msgid "Tabs bar"
msgstr "Fanebladsbjælke"
#: src/config/options.inc:1050
msgid "Tabs bar colors."
msgstr "Farver for fanebladsbjælke."
#: src/config/options.inc:1052
msgid "Unvisited tab"
msgstr "Ubesøgt faneblad"
#: src/config/options.inc:1054
msgid ""
"Tab colors for tabs that have not been\n"
"selected since they completed loading."
msgstr ""
"Farver på faneblade der ikke har været besøgt\n"
"efter at indlæsningen af dem fuldførtes."
#: src/config/options.inc:1057
msgid "Unselected tab"
msgstr "Inaktivt faneblad"
#: src/config/options.inc:1059
msgid "Unselected tab colors."
msgstr "Farver for inaktivt faneblad."
#: src/config/options.inc:1061
msgid "Loading tab"
msgstr "Indlæsende faneblade"
#: src/config/options.inc:1063
msgid "Tab colors for tabs that are loading in the background."
msgstr "Farve på faneblade som indlæses i baggrunden."
#: src/config/options.inc:1065
msgid "Selected tab"
msgstr "Aktivt faneblad"
#: src/config/options.inc:1067
msgid "Selected tab colors."
msgstr "Farver for aktivt faneblad."
#: src/config/options.inc:1069
msgid "Tab separator"
msgstr "Fanebladsskilletegn"
#: src/config/options.inc:1071
msgid "Tab separator colors."
msgstr "Farver for skilletegn mellem faneblade."
#: src/config/options.inc:1074
msgid "Searched strings"
msgstr "Søgeudtryk"
#: src/config/options.inc:1076
msgid "Searched string highlight colors."
msgstr "Farver for fremhævning af søgeord."
#. ==========================================================
#. ============= BORING PART (colors) END ===================
#. ==========================================================
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:1085
msgid "Dialog settings"
msgstr "Indstillinger for dialogbokse"
#: src/config/options.inc:1087
msgid "Dialogs-specific appearance and behaviour settings."
msgstr "Indstillinger der vedrører dialogbokses udseende og adfærd."