1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-07-12 14:24:43 -04:00
elinks/docker/djgpp
2022-12-07 19:48:15 +01:00
..
brotli.diff [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
build_xmlplusplus.sh [docker] nproc for make 2022-12-01 18:12:44 +01:00
build.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
cc.py [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
cleanup.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
Dockerfile [docker] upx also in dos version 2022-12-07 19:48:15 +01:00
mes_djgpp_js.sh [docker] upx also in dos version 2022-12-07 19:48:15 +01:00
mes_djgpp.sh [docker] upx also in dos version 2022-12-07 19:48:15 +01:00
quickjs-dos.diff [docker] Try to also build js version for DOS 2022-07-12 18:45:59 +02:00
run.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
shell.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00