1
0
Fork 0
elinks/docker/djgpp
Witold Filipczyk 0d2b40b72e [docker] Updated Dockerfile for djgpp based on pld-linux .spec files 2023-07-25 20:28:35 +02:00
..
Dockerfile [docker] Updated Dockerfile for djgpp based on pld-linux .spec files 2023-07-25 20:28:35 +02:00
brotli.diff [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
build.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
build_libidn2.sh [docker] updated djgpp build 2023-01-03 17:11:21 +01:00
build_xmlplusplus.sh [docker] nproc for make 2022-12-01 18:12:44 +01:00
cc.py [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
cleanup.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
getprogname.diff [docker] updated djgpp build 2023-01-03 17:11:21 +01:00
libCSS-restrict.diff [docker] Updated Dockerfile for djgpp based on pld-linux .spec files 2023-07-25 20:28:35 +02:00
mes_djgpp.sh [docker] Updated Dockerfile for djgpp based on pld-linux .spec files 2023-07-25 20:28:35 +02:00
mes_djgpp_js.sh [docker] Updated Dockerfile for djgpp based on pld-linux .spec files 2023-07-25 20:28:35 +02:00
quickjs-dos.diff [docker] Try to also build js version for DOS 2022-07-12 18:45:59 +02:00
run.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00
shell.sh [docker] Test version for DJGPP 2022-07-10 19:28:04 +02:00