1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-12 23:10:51 +00:00

Remove unclearly licensed test files.

test/align.html: from www.czech-tv.cz
test/css/idnes_mail.html: apparently from idnes.cz
test/erreurs_en.htm: unclear origin
test/javascript_broken.html: presumably from www.hotjobs.com
test/poocs.net.html: presumably from poocs.net

I did not find in the source tree a licence to distribute any of these.
This commit is contained in:
Kalle Olavi Niemitalo 2008-10-03 10:39:12 +03:00 committed by Kalle Olavi Niemitalo
parent 4c1f0f5647
commit 22975bb0ec
5 changed files with 0 additions and 1522 deletions

View File

@ -1,78 +0,0 @@
<ul>
<li><p>thing</p>
<li>thing
<li><p>thing</p>
<li>thing
</ul>
<p align="left">
az budu mit jednou v zivote cas, naucim se lezt na skaly. chci v tom byt dobry, pokud mozno hodne dobry. zacnu na malych
skalkach, pak prekonam ceske vrcholy, slovenske.. budu dobry. a az budu opravdu dobry, zalozim si horolezeckou skolu.
prijmu tak deset zaku a vyskolim je, vycvicim je v nejlepsi horolezce na svete. spolu pak pokorime mont everest.
gerlachuv stit. kilimanjaro. ale budeme se stranit medii. nikdy se o nas nedoctete na zadnich strankach novin. a az
budeme mit pocit, ze cas uzral, tak uskutecnime nasi posledni akci. v nekolika dilnach po celem svete si nechame vyrobit
specialni lezeci postroje. budeme potrebovat, aby unesly co nejvetsi zatez. z ruznych tovaren potom zcizime potrebny
material pro nasi akci. nebude to lehke. deset lidi vynese na vrcholek vsech osmitisicovek potrebny material a technicke
prostredky za mnohdy az prilis bolestivou cenu. ale bude nam to stat za to. a az bude i posledni osmitisicovka "dobyta"
nasim planem... naposledy se obejmeme na vrcholku mont blancu a rozejdeme se svymi cestami. do svych domovu.
a, jednou za cas, kdyz bude venku zima a foukajici vitr nam pripomene zasle casy, pousmejeme se pri predstave horolezcu,
kteri poprve pokorili mont everest a na jeho vrcholku nalezli funkcni telefonni budku... <tt>[COUNTZERO]</tt>
</p>
<p align="center">
az budu mit jednou v zivote cas, naucim se lezt na skaly. chci v tom byt dobry, pokud mozno hodne dobry. zacnu na malych
skalkach, pak prekonam ceske vrcholy, slovenske.. budu dobry. a az budu opravdu dobry, zalozim si horolezeckou skolu.
prijmu tak deset zaku a vyskolim je, vycvicim je v nejlepsi horolezce na svete. spolu pak pokorime mont everest.
gerlachuv stit. kilimanjaro. ale budeme se stranit medii. nikdy se o nas nedoctete na zadnich strankach novin. a az
budeme mit pocit, ze cas uzral, tak uskutecnime nasi posledni akci. v nekolika dilnach po celem svete si nechame vyrobit
specialni lezeci postroje. budeme potrebovat, aby unesly co nejvetsi zatez. z ruznych tovaren potom zcizime potrebny
material pro nasi akci. nebude to lehke. deset lidi vynese na vrcholek vsech osmitisicovek potrebny material a technicke
prostredky za mnohdy az prilis bolestivou cenu. ale bude nam to stat za to. a az bude i posledni osmitisicovka "dobyta"
nasim planem... naposledy se obejmeme na vrcholku mont blancu a rozejdeme se svymi cestami. do svych domovu.
a, jednou za cas, kdyz bude venku zima a foukajici vitr nam pripomene zasle casy, pousmejeme se pri predstave horolezcu,
kteri poprve pokorili mont everest a na jeho vrcholku nalezli funkcni telefonni budku... <tt>[COUNTZERO]</tt>
</p>
<p align="right">
az budu mit jednou v zivote cas, naucim se lezt na skaly. chci v tom byt dobry, pokud mozno hodne dobry. zacnu na malych
skalkach, pak prekonam ceske vrcholy, slovenske.. budu dobry. a az budu opravdu dobry, zalozim si horolezeckou skolu.
prijmu tak deset zaku a vyskolim je, vycvicim je v nejlepsi horolezce na svete. spolu pak pokorime mont everest.
gerlachuv stit. kilimanjaro. ale budeme se stranit medii. nikdy se o nas nedoctete na zadnich strankach novin. a az
budeme mit pocit, ze cas uzral, tak uskutecnime nasi posledni akci. v nekolika dilnach po celem svete si nechame vyrobit
specialni lezeci postroje. budeme potrebovat, aby unesly co nejvetsi zatez. z ruznych tovaren potom zcizime potrebny
material pro nasi akci. nebude to lehke. deset lidi vynese na vrcholek vsech osmitisicovek potrebny material a technicke
prostredky za mnohdy az prilis bolestivou cenu. ale bude nam to stat za to. a az bude i posledni osmitisicovka "dobyta"
nasim planem... naposledy se obejmeme na vrcholku mont blancu a rozejdeme se svymi cestami. do svych domovu.
a, jednou za cas, kdyz bude venku zima a foukajici vitr nam pripomene zasle casy, pousmejeme se pri predstave horolezcu,
kteri poprve pokorili mont everest a na jeho vrcholku nalezli funkcni telefonni budku... <tt>[COUNTZERO]</tt>
</p>
<p align="justify">
az budu mit jednou v zivote cas, naucim se lezt na skaly. chci v tom byt dobry, pokud mozno hodne dobry. zacnu na malych
skalkach, pak prekonam ceske vrcholy, slovenske.. budu dobry. a az budu opravdu dobry, zalozim si horolezeckou skolu.
prijmu tak deset zaku a vyskolim je, vycvicim je v nejlepsi horolezce na svete. spolu pak pokorime mont everest.
gerlachuv stit. <a href="foo.html">kilimanjaro. ale budeme se stranit medii. nikdy se o nas nedoctete na zadnich strankach novin. a az
budeme mit pocit, ze cas uzral, tak uskutecnime nasi posledni akci. v nekolika dilnach po celem svete si nechame vyrobit
specialni lezeci postroje. budeme potrebovat, aby unesly co nejvetsi zatez. z ruznych tovaren potom zcizime potrebny
material pro nasi akci. nebude to l</a>ehke. deset lidi vynese na vrcholek vsech osmitisicovek potrebny material a technicke
prostredky za mnohdy az prilis bolestivou cenu. ale bude nam to stat za to. a az bude i posledni osmitisicovka "dobyta"
nasim planem... naposledy se obejmeme na vrcholku mont blancu a rozejdeme se svymi cestami. do svych domovu.
a, jednou za cas, kdyz bude venku zima a foukajici vitr nam pripomene zasle casy, pousmejeme se pri predstave horolezcu,
kteri poprve pokorili mont everest a na jeho vrcholku nalezli funkcni telefonni budku... <tt>[COUNTZERO]</tt>
</p>
<form action="foo" method="post"><table>
<tr>
<td align="right">jméno:&nbsp;</td>
<td><input type="text" name="jmenoo" size="15" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">e-mail:&nbsp;</td>
<td><input type="text" name="emailo" size="15" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">předmět*:&nbsp;</td>
<td><input type="text" name="predmeto" size="15" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top">komentář:&nbsp;</td>
<td><textarea name="komentaro" cols="50"></textarea></td>
</tr>
</table></form>

View File

@ -1,34 +0,0 @@
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2"/>
<title>Zpravy iDNES: Bleskova zprava</title>
</head>
<body style="font-family: &quot;Arial CE&quot;, &quot;Helvetica CE&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff; margin:15">
<div style="width:100%">
<P><EM>reklama:</EM></P>
<P><STRONG><A href="http://internet.idnes.cz/"><IMG src="http://imgs.idnes.cz/zpr_alerty/A031215_OB1_VISP_CHARITA_468X60_N.GIF" border=0></STRONG></A></P>
<div>
<h5 style="color:#00309C;">
Blesková zpráva iDNES
&nbsp;17.01.2004 13:54:52&nbsp;</h5>
<h6 style="font-size:11px; font-weight:normal; margin:0">(Chcete být informováni je¹tì rychleji? Objednejte si SMS iDNES na mobil na adrese <A href="http://sms.idnes.cz/" style="text-decoration:none; font-weight:bold; color:#2E57A8" target="">sms.iDNES.cz</A>)</h6>
<div style="clear:both"><hr style="color:#2E57A8; width: 100%; height: 1px"></div>
<div><a style="text-decoration:none; font-weight:bold; color:#2E57A8" href="http://zpravy.idnes.cz/"><img src="http://g.idnes.cz/r/zpr_alerty/zpr1.gif" border="0" width="130" height="40" alt="zpravy.idnes.cz"><img src="http://g.idnes.cz/r/zpr_alerty/zpr2.gif" border="0" width="160" height="40" alt="zpravy.idnes.cz"></a></div>
<div style="width:100%">
<div style="margin-left:130px;">
<H4 style="font-size:14px; font-weight:normal; margin:2px 0px 15px 0px; padding-left:7px">©éfredaktora týdeníku Respekt Tomá¹e Nìmeèka dnes ráno pøed jeho domem zbili dva neznámi mu¾i basebalovými pálkami. Novináø má otøes mozku a je v nemocnici.&nbsp;</H4>
<H3 style="font-size:16px; font-weight:bold; margin:0; padding-left:7px"><A style="text-decoration:none; font-weight:bold; color:#2E57A8" HREF="http://r.idnes.cz/r.asp?r=vse_flash_bleskovka_2748_1&amp;url=http%3A%2F%2Fzpravy%2Eidnes%2Ecz%2Fdomaci%2Easp%3Fr%3Ddomaci%26c%3DA040117%5F113236%5Fdomaci%5Fjkl%26l%3D1%26t%3DA040117%5F113236%5Fdomaci%5Fjkl%26r2%3Ddomaci">Více informací naleznete zde</A></H3>
</div>
</div>
</div>
<DIV class=zpr>
<DIV style="CLEAR: both">
<HR style="WIDTH: 100%; COLOR: #2e57a8; HEIGHT: 1px">
</DIV>
<H6 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; MARGIN: 0px">Chcete-li zasílání zpravodajství odhlásit, pou¾ijte k tomu stejný postup jako pro jeho objednání (zadáte svùj e-mail do okna E-mail servis na stránce zpravy.idnes.cz). Obdr¾íte servisní zprávu, v ní¾ slu¾bu jedním kliknutím zru¹íte. Máte-li nìjaké stí¾nosti, rady nebo návrhy, pi¹te na adresu <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="mailto:idnes@idnes.cz">idnes@idnes.cz</A>.<BR><BR>Dìkujeme za pøízeò.</H6>
<H5 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 2px"><A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://zpravy.idnes.cz/">zpravy.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://sport.idnes.cz/">sport.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://ekonomika.idnes.cz/">ekonomika.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://revue.idnes.cz/">revue.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://zdravi.idnes.cz/">zdravi.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://pocasi.idnes.cz/">pocasi.idnes.cz</A>, <A style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #2e57a8; TEXT-DECORATION: none" href="http://mfdnes.idnes.cz/">mfdnes.idnes.cz</A></H5></DIV>
</div>
</body>
</html>

View File

@ -1,532 +0,0 @@
<html>
<head>
<title>Pentagon : Hunt the Boeing! And test your perceptions! - L'Asile utopique</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="../../../elements/asile.css">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="../../../elements/asile.js"></SCRIPT>
<meta name="description" content="Pentagon : Hunt the Boeing! And test your perceptions! - L'Asile utopique">
<meta name="keywords" content="Pentagon, pentagon, Boeing, airplane, crash, attack, World Trade Center, Associated Press, explosion, US government, evidence, official">
<!--- Asile utopique - http://www.asile.org --->
<script language=JavaScript>
<!--
var x = 0;
var dest = 0;
var distance = 0;
var step = 0;
var destination = 0;
var dest2 = 0;
var dest3 = 0;
<!--
function scroll6(six) {
step = 2;
six = six;
six2 = six - 2;
six3 = six + 2;
if (x<six) {
while(x<six) {
step += (step / 7);
x += step;
self.scroll(x,0);
}
while(x>six2) {
x -= 3;
self.scroll(x,0);
}
if(six <= 6000) { self.scroll(six,0); }
x = six;
}
if (x > six) {
while (x>six) {
step += (step / 7);
if(x >= (0+step)) {
x -= step;
self.scroll(x,0);
}
else { break; }
}
while(x<six3) {
x += 3;
self.scroll(x,0);
}
if(dest >= 0) { self.scroll(x,0); }
x = six;
}
if (x<1) {x=0}
if (x>6000) {x=6000}
/* if (x>7200) {x=7200}*/
}
// stop hiding -->
function MM_callJS(jsStr) { //v2.0
return eval(jsStr)
}
//-->
</SCRIPT>
<link rel="stylesheet" href="pantagone.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#00002B" link="#990000" vlink="#999999" alink="#000066" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" onLoad="MM_preloadImages('images/fleche-droite.gif')">
<TABLE WIDTH="6000" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="20">
<!--------------------------- PREMIERE LIGNE : QUESTIONS ----------------------->
<TR>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Introduction -->
<p align="center"><a href="http://www.asile.org" class="sources" target="_blank"><b class="sources">Asile.org</b></a>
<a href="erreurs.htm" class="sources">Fran&ccedil;ais</a> <a href="erreurs_es.htm" class="sources">Espa&ntilde;ol</a></p>
<p align="center"><font color="#F9EBD0" size="6" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Pentagon</b></font><br>
<font color="#F9EBD0" size="7" face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"><i>Hunt
the Boeing! And test your perceptions!</i></font></p>
<img src="../../../elements/transpix.gif" width="560" height="1" alt=" ">
<p align="justify"><font size="3" color="#F9EBD0" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b class="chapo_en">As
everyone knows, on 11 September, less than an hour after the attack on
the World Trade Centre, an airplane collided with the Pentagon. The Associated
Press first reported that a booby-trapped truck had caused the explosion.
The Pentagon quickly denied this. The official US government version of
events still holds. Here's a little game for you: Take a look at these
photographs and try to find evidence to corroborate the official version.
It's up to you to Hunt the Boeing!</b></font></p>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 1 -->
<p class="questions">Question n&deg;1</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td>
<p><img src="images/satellite.jpg" width="280" height="182"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.spaceimaging.com/newsroom/attack_gallery.htm" target="_blank">Space
Imaging</a></span></p>
<p><img src="images/second-anneau.jpg" width="280" height="182"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.defenselink.mil/photos/Sep2001/010914-F-8006R-002.html" target="_blank">U.S.
Department of Defense</a></span> </p>
</td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p>The first satellite image shows the section of the building
that was hit by the Boeing. In the image below, the second
ring of the building is also visible. It is clear that the
aircraft only hit the first ring. The four interior rings
remain intact. They were only fire-damaged after the initial
explosion.</p>
<p class="interro">Can you explain how a Boeing 757-200, weighing
nearly 100 tons and travelling at a minimum speed of 250 miles
an hour* only damaged the outside of the Pentagon?</p>
<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#990000">*250
mph when landing, 600 mph in flight.</font></b></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 2 -->
<p class="questions">Question n&deg;2</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td>
<p><img src="images/premiers-secours2.jpg" width="280" height="183" border="0"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://jccc.afis.osd.mil/images/sres.pl?Lbox_cap=356243&dir=Photo&vn=&ttl=010911-M-4122l-021&ref=defenselink" target="_blank">U.S.
Marine Corps, Cpl. Jason Ingersoll</a></span></p>
<p><img src="images/effondrement2.jpg" width="280" height="187"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.army.mil/attack4.htm" target="_blank">U.S.
Army </a></span></p>
</td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p>The two photographs in question 2 show the building just
after the attack. We may observe that the aircraft only hit
the ground floor. The four upper floors collapsed towards
10.10 am. The building is 26 yards high.<br>
</p>
<p class="interro">Can you explain how a Boeing 14.9 yards high,
51.7 yards long, with a wingspan of 41.6 yards and a cockpit
3.8 yards high, could crash into just the ground floor of
this building?</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 3 -->
<p class="questions">Question n&deg;3</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td>
<p><img src="images/pelouse.jpg" width="550" height="293"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.army.mil/attack4.htm" target="_blank">U.S.
Army </a></span></p>
<p>The photograph above shows the lawn in front of the damaged
building.<br>
</p>
<p class="interro">You'll remember that the aircraft only hit
the ground floor of the Pentagon's first ring. Can you find
debris of a Boeing 757-200 in this photograph?</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 4 -->
<p class="questions">Question n&deg;4</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td>
<p><img src="images/chantier.jpg" width="280" height="183" border="0"></p>
</td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p>The photograph in question 4 shows a truck pouring sand over
the lawn of the Pentagon. Behind it a bulldozer is seen spreading
gravel over the turf.<br>
</p>
<p class="interro">Can you explain why the Defence Secretary
deemed it necessary to sand over the lawn, which was otherwise
undamaged after the attack?</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 5 -->
<p class="questions">Question n&deg;5</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td>
<p><img src="images/plan-large-incrustation.jpg" width="280" height="339" border="0"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.spaceimaging.com/newsroom/attack_gallery.htm" target="_blank">Space
Imaging</a></span> </p>
</td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p><img src="images/avion-incrustation.jpg" width="250" height="162"><br>
<span class="legende">Image : <a href="http://www.defenselink.mil/photos/Sep2001/010914-F-8006R-001.html" target="_blank">U.S.
Department of Defense, Sgt. Rudisill</a></span></p>
<p>The photographs in Question 5 show representations of a Boeing
757-200 superimposed on the section of the building that was
hit.<br>
</p>
<p class="interro">Can you explain what happened to the wings
of the aircraft and why they caused no damage?</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 6 -->
<p class="questions">Question n&deg;6</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td bgcolor="#F9EBD0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#F5DDAF">
<tr>
<td valign="top">
<p class="entretien"><b>When asked by a journalist: &quot;Is
there anything left of the aircraft at all?&quot;</b></p>
<p class="entretien">&quot;First of all, the question
about the aircraft, there are some small pieces of aircraft
visible from the interior during this fire-fighting
operation I'm talking about, but not large sections.
In other words, there's no fuselage sections and that
sort of thing.&quot; &quot; You know, I'd rather not
comment on that. We have a lot of eyewitnesses that
can give you better information about what actually
happened with the aircraft as it approached. So we don't
know. I don't know.&quot;</p>
<p><span class="entretien"><b>When asked by a journalist:
&quot;Where is the jet fuel?&quot;</b><br>
&quot;We have what we believe is a puddle right there
that the -- what we believe is to be the nose of the
aircraft. So -&quot;</span></p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p>The quotations in Question 6 correspond to statements made
by Arlington County Fire Chief, Ed Plaugher, at a press conference
held by Assistant Defence Secretary, Victoria Clarke, on 12
September 2001, at the Pentagon.</p>
<p class="interro">Can you explain why the County Fire Chief
could not tell reporters where the aircraft was?</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Question 7 -->
<p class="questions">Question n&deg;7</p>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr>
<td>
<p><img src="images/facade-intacte-1.jpg" width="550" height="225"><br>
<span class="legende">Images : U.S. Marine Corps photo by
Cpl. Jason Ingersoll <a href="http://jccc.afis.osd.mil/images/sres.pl?Lbox_cap=356243&dir=Photo&vn=&ttl=010911-M-4122l-021&ref=defenselink" target="_blank">1</a>
et <a href="http://jccc.afis.osd.mil/images/sres.pl?Lbox_cap=356273&dir=Photo&vn=&ttl=010911-M-4122l-031&ref=defenselink" target="_blank">2</a></span></p>
</td>
</tr>
</table>
<table width="560" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#F9EBD0">
<tr valign="top">
<td><img src="images/facade-intacte-2.jpg" width="280" height="184"></td>
<td><img src="images/transpix.gif" width="1" height="1" alt=" "></td>
<td>
<p>The two photographs in question 7 were taken just after the
attack. They show the precise spot on the outer ring where
the Boeing struck.<br>
</p>
<p class="interro">Can you find the aircraft's point of impact?</p>
<p class="legende"> (To view the photos in detail, download
these enlargements: <a href="images/facade-intacte-hte-def1.jpg" target="_blank">1</a>
and <a href="images/facade-intacte-hte-def2.jpg" target="_blank">2</a>)</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<!-- Resultats -->
<p align="center"><font color="#F9EBD0" size="7" face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"><i>How
did you do?</i></font></p>
<p><img src="../../../elements/transpix.gif" width="560" height="1" alt=" "></p>
<p><span class="chapo"><b>Did you find the Boeing? Can you still defend the official
version of events?</b></span><br>
<span class="reponses">> Well done! Remember to get in touch with master of illusion,
David Copperfield. He'll be glad to hear from you!</span></p>
<p><span class="chapo"><b>You found the official version lacking in something
(like a Boeing, for example):</b></span><br>
<span class="reponses">> If you begin to question whether a Boeing really
did crash on the Pentagon then, no doubt, you'll be wondering what happened
to the aircraft that disappeared. You will probably ask yourself why the
US government even told you this story in the first place and you'll start
asking yourself lots of other questions besides. Don't worry! This is
perfectly normal!</span></p>
<p align="center" class="sources">Source: <a href="http://www.reseauvoltaire.net" target="_blank">www.reseauvoltaire.net</a>
- The photographs are official images and available on US army sites.
See also the larger collection of photographs in our &quot;<a href="../images-pentagone/index.htm" target="_blank">Pi&egrave;ces
&agrave; conviction</a>&quot; gallery - Translation: Mr Sly - NB: Appearing
on bookshelves end of March, the investigation by the Chair of the R&eacute;seau
Voltaire into the September 11 attacks, examining the Bin Laden networks
and American secret service involvement.</p>
<!---------------->
</TD>
<TD WIDTH="600" VALIGN="TOP">
<div align="center"><a href="http://www.asile.org" class="sources" target="_blank">Asile
utopique - www.asile.org</a></div>
</TD>
</TR>
<!--------------------------- SECONDE LIGNE : NAVIGATION ----------------------->
<TR>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="reponses"><a href="#" class="reponses" onClick="MM_openBrWindow('erreurs2_en.htm','erreurs2_en','scrollbars=yes,resizable=yes,width=615,height=545');MM_callJS('window.close()')">Version
simple en cas de probl&egrave;me d'affichage</a></td>
<td width="55">
<div align="right"><a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;"><img src = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><A HREF="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
<A HREF="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><A HREF="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
<A HREF="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><A HREF="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
<A HREF="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<IMG SRC = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><A HREF="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<img src = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></A>
<a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<img src = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><a href="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<img src = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
<a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<img src = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><a href="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<img src = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
<a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<img src = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><a href="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<img src = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
<a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
<img src = "images/fleche-droite.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
</div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP">
<div align="right"><a href="javascript:scroll6(x-600)"onMouseOver="window.status='back'; return true;">
<img src = "images/fleche-gauche.gif" border="0" width="45" height="24"></a>
<a href="javascript:scroll6(x+600)"onMouseOver="window.status='next'; return true;">
</a><img src="../../../elements/transpix.gif" width="45" height="1" alt=" "></div>
</TD>
<TD WIDTH="600" HEIGHT="65" VALIGN="TOP"><img src="../../../elements/transpix.gif" width="560" height="8" alt=" "></TD>
</TR>
</TABLE>
</body>
</html>

View File

@ -1,588 +0,0 @@
<html>
<head>
<title>Premier job search engine on the Internet - HotJobs.com</title>
<meta name="description" content="Propel your career search onward and upward with HotJobs.com. We provide direct access to real job vacancies at real companies. Our job search engine can find jobs by location, industry or job title and find the right career opportunity for you.">
<meta name="keywords" content="job sites, job vacancies, resume tips, hot jobs, job search engines, internet jobs, it jobs, computer jobs, career search, job descriptions, job sites, job vacancies, resume tips, hot jobs, job search engines, internet jobs, it jobs, computer jobs, career search, job descriptions, careers, career search, hotjobs">
<script language="JavaScript" src="/esatisfy/eshtjbs000pop.js" type="text/javascript"></script>
<script language="javascript" src="/js/lib/popupWindow.js"></script>
<script language="javascript" src="/js/common/writeBanner.js"></script>
<script language="javascript" src="/js/common/authUtil.js"></script>
<script language="javascript">
var HP_SUFFIX = [ ".gif", "-over.gif" ];
var HP_IMAGES_DIR = "/images/homepage/";
var HP_NAMES = [ "new_users_start_here", "post_your_resume", "return_user_login" ];
var hpImages = new Array();
var hpInitialized = null;
for (var i = 0; i < HP_NAMES.length; i++) {
hpImages[HP_NAMES[i]] = new Array(2);
hpImages[HP_NAMES[i]][0] = new Image;
hpImages[HP_NAMES[i]][0].src = HP_IMAGES_DIR + HP_NAMES[i] + HP_SUFFIX[0];
hpImages[HP_NAMES[i]][1] = new Image;
hpImages[HP_NAMES[i]][1].src = HP_IMAGES_DIR + HP_NAMES[i] + HP_SUFFIX[1];
}
function hpRoll(nameIndex, mode)
{
var name = HP_NAMES[nameIndex];
if (!document.images)
return;
document[name].src = hpImages[name][mode].src;
}
function checkQuickSearch(formVar)
{
var DELIMITER = "|";
var cookieName = "JOB_SEARCH_FORM_DATA";
var cookieAttributes = "; path=/; domain=.hotjobs.com; ";
if (formVar.value == "") {
alert("Please enter a Keyword.");
return false;
}
document.cookie = cookieName + "=" + formVar.name + DELIMITER
+ escape(formVar.value) + DELIMITER
+ "HJAX" + DELIMITER + "3" + DELIMITER
+ "SORT" + DELIMITER + "MTIME" + DELIMITER
+ "ALL_INDUSTRY_FLAG" + DELIMITER + "1" + DELIMITER
+ "RPPG" + DELIMITER + "20" + DELIMITER + cookieAttributes;
return true;
}
</script>
<style type="text/css">
.home-item {
font-family: Verdana,"Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
color: #333333
}
A.home-item, A.home-item:visited {
text-decoration: none
}
A.home-item:hover {
text-decoration: underline
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/public/body.css"></link>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/public/text.css"></link>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="setHomepageBranding();">
<script language="javascript" src="/js/public/branding.js"></script>
<!--##OUTER TABLE##--><table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--##OUTER TABLE##--><tr>
<script>
if ((parseInt(navigator.appVersion) >= 5) && (navigator.appName == "Netscape"))
document.write('<td height="95%" valign="top">')
else
document.write('<td height="100%" valign="top">');
</script>
<noscript><td height="100%" valign="top"></noscript>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="bottom" nowrap><img src="/images/blank.gif" width="18" height="59" border="0" alt=""><a href="http://www.hotjobs.com/index.html"><img src="/images/logo_hj_y.gif" width="253" height="50" border="0" vspace="4" alt="HotJobs.com"></a></td>
<td width="100%" align="right" valign="bottom"><img src="/images/blank.gif" width="250" height="59" alt="" name="brandingTop"></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="100%" align="right" background="/images/branding/homepage/bgstrip.gif" bgcolor="#0066cc"><img src="/images/colors/0066cc.gif" width="480" height="40" border="0" alt="" name="brandingTag"></td></tr>
</table>
<script language="javascript">
// if IE or NS6, load the branding images right away...
if (!document.layers) setHomepageBranding();
// resize handler for ns4
var nn4 = ((navigator.appName == "Netscape") && (parseInt(navigator.appVersion) == 4 ));
if (nn4){
window.captureEvents(Event.RESIZE);
window.onresize = function() { setTimeout("setHomepageBranding()", 50); }
}
</script>
<script language="javascript" src="/js/public/topnav-jobseeker.js"></script>
<script language="javascript" src="/js/public/topnavFunctions.js"></script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td colspan="2" height="1" bgcolor="#003366"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="bottom" background="/images/topnav/bgstrip.gif" nowrap><a href="http://www.hotjobs.com" onMouseover="navRoll('home', 1);" onMouseout="navRoll('home', 0);"><img src="/images/topnav/home-on.gif" width="159" height="19" border="0" alt="Home" name="home"></a><a href="/htdocs/job-search-page.html" onMouseover="navRoll('job_search', 1);" onMouseout="navRoll('job_search', 0);"><img src="/images/topnav/job_search.gif" width="113" height="19" border="0" alt="Job Search" name="job_search"></a><a href="/applicant/" onMouseover="navRoll('myhotjobs', 1);" onMouseout="navRoll('myhotjobs', 0);"><img src="/images/topnav/myhotjobs.gif" width="111" height="19" border="0" alt="myHotJobs" name="myhotjobs"></a><a href="/htdocs/tools/index.html" onMouseover="navRoll('career_tools', 1);" onMouseout="navRoll('career_tools', 0);"><img src="/images/topnav/career_tools.gif" width="125" height="19" border="0" alt="Career Tools" name="career_tools"></a><img src="/images/colors/cccccc.gif" width="1" height="18" alt=""></td>
<td align="right" background="/images/topnav/bgstrip.gif" nowrap><img src="/images/colors/003366.gif" width="1" height="19" alt=""><a href="javascript:popupWindow('/htdocs/help/index.html', 660, 500, 'tool,resize');" onMouseover="navRoll('help', 1);" onMouseout="navRoll('help', 0);"><img src="/images/topnav/help.gif" width="160" height="19" border="0" alt="Help and FAQs" name="help"></a></td>
</tr>
<tr><td colspan="2" height="4" background="/images/topnav/shadow.gif"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="4" alt=""></td></tr>
<tr><td colspan="2" height="10"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="10" alt=""></td></tr>
<tr><td colspan="2" height="1" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
</table>
<script language="javascript">navInit("home");</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td rowspan="2" width="160" bgcolor="#ffffcc" valign="top">
<!-------- left nav -------->
<table width="160" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="5" rowspan="2"><img src="/images/blank.gif" width="5" height="1" alt=""></td>
<td width="150"><img src="/images/blank.gif" width="150" height="5" alt=""></td>
<td width="5" rowspan="2"><img src="/images/blank.gif" width="5" height="1" alt=""></td>
</tr>
<td>
<a href="/htdocs/splash/newusers" onMouseover="hpRoll(0, 1)" onMouseout="hpRoll(0, 0);"><img src="/images/homepage/new_users_start_here.gif" width="150" height="38" border="0" vspace="0" alt="New Users Start Here" name="new_users_start_here"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<a href="/htdocs/applicant-unauthorized.html" onMouseover="hpRoll('1', 1)" onMouseout="hpRoll('1', 0);"><img src="/images/homepage/post_your_resume.gif" width="150" height="38" border="0" vspace="0" alt="Post Your Resume" name="post_your_resume"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<a href="/applicant/" onMouseover="hpRoll('2', 1)" onMouseout="hpRoll('2', 0);"><img src="/images/homepage/return_user_login.gif" width="150" height="38" border="0" vspace="0" alt="Return User Login" name="return_user_login"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="9" alt=""><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td class="content-sm" valign="top">
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<b>Featured Company:<br></b>
Home Depot<br>
Explore their HIGH IMPACT MANAGEMENT careers!<br>
<!--Find out how you can be an Army of One.<br>-->
<a href="http://www.hotjobs.com/cgi-bin/company-job-list?G__GID=574&RPPG=100"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<b>Relocation Center</b><br>
<!--Ready to relocate? Let HotJobs help you.-->
Powered by Moving.com!<br>
<a href="/htdocs/rc-mov-index.html"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<b>HotJobs Communities</b><br>
Swap job tips and advice!<br>
<a href="/htdocs/client/splash/communities/"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td rowspan="2" width="1" valign="top" background="/images/sidenav/divider-bg1.gif"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
<td valign="top">
<!-------- main content -------->
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<noscript>
<tr>
<td colspan="3">
<span class="error">
<img border ="0" src="/images/flash.gif">
<b>We're sorry! Your browser doesn't support required HotJobs.com technologies. Please upgrade to a more recent version of your web browser. </b>
</span><br><br>
</td>
</tr>
</noscript>
<tr>
<td valign="top" width="34%">
<!-------- "Search for Jobs" box -------->
<span class="home-item">Quick Job Search</span><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="100%" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1"></td></tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="3" alt=""><br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class="content-sm">Enter Keyword(s):</td>
<td><form action="/cgi-bin/job-search" method="get" onSubmit="return checkQuickSearch(this.KEYWORDS);"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<span class="input"><input type="text" size="15" maxlength="50" name="KEYWORDS" class="input"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="image" src="/images/buttons/search.gif" border="0" vspace="3" hspace="0" alt="Search">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="PARSE_NO_NULL" value="1">
<input type="hidden" name="HJ_JOBS" value="1">
<input type="hidden" name="AX_JOBS" value="1">
</td>
<td>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="12" alt=""><br>
<span class="home-item">More Search Options</span><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="100%" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1"></td></tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="2" alt=""><br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="/htdocs/job-search-page.html" class="nav-label">Advanced Job Search</a></td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="/htdocs/company-list/" class="nav-label">By Company</a></td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="http://agency.hotjobs.com/hjpublic/htdocs/agency-list/" class="nav-label">By Staffing Firm</a></td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="/htdocs/browse/state/" class="nav-label">By US Location</a></td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="/htdocs/browse/country/" class="nav-label">By Int'l Location</a></td>
</tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="18" alt=""><br>
<span class="home-item">International Sites</span><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="100%" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1"></td></tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="2" alt=""><br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="http://www.hotjobs.ca" class="nav-label">HotJobs Canada</a></td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top"><img src="/images/icons/pointer1.gif" width="15" height="14" alt=""></td>
<td valign="top"><a href="http://www.hotjobs.com.au" class="nav-label">HotJobs Australia</a></td>
</tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="10" alt=""><br>
<!-------- end "Search for Jobs" box -------->
</td>
<td valign="top" width="66%">
<!-------- "Job Categories" -------->
<span class="home-item">Search by Job Category</span><br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="100%" bgcolor="#cccccc"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1"></td></tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="4" alt=""><br>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="50%" valign="top" align="left">
<a href="/htdocs/channels/accounting/" class="content">Accounting/Finance</a><br>
<a href="/htdocs/channels/advertising/" class="content">Advertising/PR</a><br>
<a href="/htdocs/channels/arts/" class="content">Arts/Entertainment/<br>Publishing</a><br>
<a href="/htdocs/channels/banking/" class="content">Banking/Mortgage</a><br>
<a href="/htdocs/channels/clerical/" class="content">Clerical/Administrative</a><br>
<a href="/htdocs/channels/college/" class="content">College</a><br>
<a href="/htdocs/channels/construction/" class="content">Construction/Facilities</a><br>
<a href="/htdocs/channels/customerserv/" class="content">Customer Service</a><br>
<a href="/htdocs/channels/education/" class="content">Education/Training</a><br>
<a href="/htdocs/channels/engineering/" class="content">Engineering/Architecture</a><br>
<a href="/htdocs/channels/startup/" class="content">Entrepreneurial/Start-up</a><br>
<a href="/htdocs/channels/entry/" class="content">Entry Level</a><br>
<a href="/htdocs/channels/public/" class="content">Government</a><br>
<a href="/htdocs/channels/health/" class="content">Health Care</a><br>
<a href="/htdocs/channels/hospitality/" class="content">Hospitality/Travel</a><br>
<a href="/htdocs/channels/hr/" class="content">Human Resources</a><br>
<a href="/htdocs/channels/insurance/" class="content">Insurance</a><br>
</td>
<td><img src="/images/blank.gif" width="5" height="10" alt=""></td>
<td width="50%" valign="top" align="left" nowrap>
<a href="/htdocs/channels/internet/" class="content">Internet/New Media</a><br>
<a href="/htdocs/channels/security/" class="content">Law Enforcement/Security</a><br>
<a href="/htdocs/channels/legal/" class="content">Legal</a><br>
<a href="/htdocs/channels/consulting/" class="content">Management Consulting</a><br>
<a href="/htdocs/channels/manufacturing/" class="content">Manufacturing/Operations</a><br>
<a href="/htdocs/channels/marketing/" class="content">Marketing</a><br>
<a href="/htdocs/channels/nonprofit/" class="content">Non-Profit/Volunteer</a><br>
<a href="/htdocs/channels/bio/" class="content">Pharmaceutical/Biotech</a><br>
<a href="/htdocs/channels/realestate/" class="content">Real Estate</a><br>
<a href="/htdocs/channels/foodservice/" class="content">Restaurant/Food Service</a><br>
<a href="/htdocs/channels/retail/" class="content">Retail</a><br>
<a href="/htdocs/channels/sales/" class="content">Sales</a><br>
<a href="/htdocs/channels/techcontract/" class="content">Tech Contract</a><br>
<a href="/htdocs/channels/tech/" class="content">Technology</a><br>
<a href="/htdocs/channels/telecom/" class="content">Telecommunications</a><br>
<a href="/htdocs/channels/temp/" class="content">Temp Jobs</a><br>
<a href="/htdocs/channels/transportation/" class="content">Transportation/Logistics</a><br>
<a href="/htdocs/channels/other/" class="content">Other</a><br>
</td>
</tr>
</table>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<!-------- end "Job Categories" -------->
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td rowspan="2" width="1" valign="top" background="/images/sidenav/divider-bg1.gif"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
<td rowspan="2" width="160" bgcolor="#E5F4FF" valign="top">
<!-------- right nav -------->
<table width="160" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#0066cc"><img src="/images/blank.gif" width="160" height="1" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#0066cc" width="1"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
<td width="158"><a href="javascript:popupWindow('/cgi-bin/parse-file?TEMPLATE=/htdocs/popup/yahoo_pop_index.html', 600, 400, 'tool,resize')"><img src="/images/homepage/hj_yahoo.gif" width="158" height="77" border="0" alt=""></a></td>
<td bgcolor="#0066cc" width="1"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#0066cc"><img src="/images/blank.gif" width="160" height="1" alt=""></td>
</tr>
</table>
<a href="/htdocs/employer/"><img src="/images/homepage/employers_recruiters.gif" width="160" height="50" border="0" alt="Employers & Recruiters Click Here"></a>
<table width="160" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="5" rowspan="2"><img src="/images/blank.gif" width="5" height="1" alt=""></td>
<td width="150"><img src="/images/blank.gif" width="150" height="3" alt=""></td>
<td width="5" rowspan="2"><img src="/images/blank.gif" width="5" height="1" alt=""></td>
</tr>
<td class="content-sm">
<b>Post a Job</b><br>
It's fast, easy and cost effective.<br>
<a href="/htdocs/employer/postajob/index.html"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<b>Become a Member</b><br>
A direct connection to the best candidates.<br>
<a href="/htdocs/employer/member-index.html"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<b>HotJobs Products</b><br>
Specially designed to fit all your recruiting needs.<br>
<a href="/htdocs/employer/products-index.html"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
<!--
<b>Download a Sales Kit</b><br>
View our online Sales Kit and marketing materials.<br>
<a href="/htdocs/employer/salesslick.html"><img src="/images/homepage/go-sm.gif" width="19" height="14" border="0" alt="Go"></a><br>
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="5" alt=""><br>
-->
</td>
</tr>
</table>
<img src="/images/colors/cccccc.gif" width="159" height="1" alt=""><br>
<img src="/images/homepage/gsa-logo.gif" width="159" height="56" border="0" alt="GSA - Official GSA Contractor">
</td>
</tr>
<tr>
<!-- netscape 4.7 hack - this row/cell must be here! -->
<td width="100%"></td>
</tr>
</table>
<!---------- divider line ---------->
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td bgcolor="#cccccc" width="100%"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
</table>
<!-------- doubleclick banner ads -------->
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="10" width="130"><img src="/images/blank.gif" width="130" height="10"></td>
<td></td>
<td width="10"><img src="/images/blank.gif" width="10" height="10" alt=""></td>
<td width="153"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="middle">
<!-- Ext: Newsletter Signup Box -->
<script language="JavaScript">
function checkSubscriberEmail(formVar , redirLoc)
{
// checks that email address is not blank or whitespace
// and is valid (contains '@' symbol
redirLoc.value += '&email=' + formVar.value;
if (formVar.value.search(/^ *$/) !== -1)
alert("Please specify an E-mail address.\n");
else if (formVar.value.search(/@/) == -1)
alert("The e-mail address you specified is not valid; all e-mail addresses must contain an '@' symbol.\n");
else
return true;
return false;
}
</script>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="5" rowspan="10"><form action="/cgi-bin/response-form" method="post" name="newsform" onSubmit="return checkSubscriberEmail(this.email , this.REDIR_LOC);"><img src="/images/blank.gif" width="5" height="1" alt=""></td>
<td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td>
<td width="4" rowspan="10"><img src="/images/blank.gif" width="4" height="1" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td>
<span class="content-sm"><b>Get our Newsletter:</b><br>E-mail address:</span><br>
<input type="text" name="email" size="15" maxlength="64">
</td>
</tr>
<tr><td><img src="/images/blank.gif" width="1" height="3" alt=""></td></tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap><input type="image" src="/images/buttons/subscribe.gif" border="0" vspace="0" alt="Subscribe"><a href="/htdocs/newsletter/newsletter-all.html"><img src="/images/sidenav/see_all_newsletters.gif" width="74" height="20" border="0" alt="See All Newsletters"></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="worksheet" value=":newsletter">
<input type="hidden" name="REDIR_LOC" value="/cgi-bin/parse-file?TEMPLATE=/htdocs/newsletter/newsletter-subscribe-complete.html">
<input type="hidden" name="TEMPLATE" value="/htdocs/newsletter/newsletter-signup-multi-hj.ltr">
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- EndExt: Newsletter Signup Box -->
</td>
<td align="right" valign="top"><script language="javascript">writeBanner('468',';home=home1;');</script></td>
<td></td>
<td valign="top"><script language="javascript">writeBanner('120',';home=home2;');</script></td>
</tr>
</table>
<!--------- bottom spacer -------->
<img src="/images/blank.gif" width="1" height="20" alt=""><br>
<!--##OUTER TABLE##--></td></tr><tr><td valign="bottom">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="100%" height="1" bgcolor="#003366"><img src="/images/blank.gif" width="1" height="1" alt=""></td></tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" bgcolor="#0066cc">
<tr>
<td width="5" class="footer">&nbsp;</td> <td align="left" class="footer" nowrap>
<a href="javascript:popupWindow('http://www.hotjobs.com/htdocs/help/index.html', 660, 500, 'tool,resize');" class="footer">Help</a>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/htdocs/about/contact-index.html" class="footer">Contact Us</a>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/cgi-bin/company-job-list?G__GID=145&TEMPLATE=/htdocs/about/careers-index.html" class="footer">Work at HotJobs</a>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/htdocs/about/index.html" class="footer">About HotJobs</a>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/hotmedia/index.html" class="footer">Advertise</a>
</td>
<td align="right" class="footer">
<span class="footer">&copy;1997-2002 HotJobs.com</span>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/htdocs/legal.html" class="footer">Legal</a>&nbsp;|
<a href="http://www.hotjobs.com/htdocs/privacy.html" class="footer">Privacy</a>&nbsp;&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
<!--##OUTER TABLE##--></td></tr></table>
<script language="javascript">
// ##################################
// ### popup ad stuff ###
// ##################################
function setCookie(cookieName, cookieVal, hours)
{
var expireVal = "";
var ExpireDate = new Date();
ExpireDate.setTime(ExpireDate.getTime() + (hours * 3600 * 1000));
if (hours)
expireVal = "; expires=" + ExpireDate.toGMTString();
document.cookie = cookieName + "=" + escape(cookieVal) + expireVal + "; path=/;";
}
if (window.location.href.indexOf('?') == -1) {
if (document.cookie.indexOf('AdComPop') != -1) {
function AdsComPopup(){};
} else {
var bnum = new Number(Math.floor(99999999 * Math.random()) + 1);
var site = 64164;
var pops = 1;
var scriptline = '<script language="JavaScript" src="http://servedby.advertising.com/site=-xSITEx-/bnum=-xBNUMx-/pops=-xPOPSx-"><\/script>';
setCookie('AdComPop','yes');
// Variable Replacements
scriptline = scriptline.replace(/-xSITEx-/i, site );
scriptline = scriptline.replace(/-xBNUMx-/i, bnum );
scriptline = scriptline.replace(/-xPOPSx-/i, pops );
document.write( scriptline );
}
}
</script>
<script>
if (window.location.href.indexOf('?') == -1) {
window.focus();
setTimeout("window.focus();", 500);
}
</script>
</body>
</html>

View File

@ -1,290 +0,0 @@
<html>
<head>
<title>poocs.net: Frontpage</title>
<style type="text/css">
<!--
OL,UL,P,BODY,TD,TR,TH,FORM,DIV,SPAN,A,DIR {
font-family: Lucida,Helvetica,Verdana,Arial,Sans-Serif;
font-size: 10pt;
color: #eeeeee;
}
.small {
font-size: 8pt;
}
PRE,TT,CODE {
font-family: Courier;
}
HR {
color: #888888;
}
TH {
font-weight: bold;
color: #cccccc;
font-size: 8pt;
}
DIV.link {
font-weight: bold;
color: #888888;
}
P.quoted {
font-family: Courier;
color: #8bb3b5;
}
PRE.quoted {
color: #8bb3b5;
}
SPAN.menubar {
font-weight: bold;
color: #666666;
}
SPAN.raquo {
font-weight: bold;
color: #3399cc;
}
SPAN.hilight {
font-weight: bold;
color: #3399cc;
}
SPAN.link {
color: #888888;
}
SPAN.date {
color: #cccccc;
}
SPAN.green {
color: #00ff00;
}
SPAN.red {
color: #ff0000;
}
SPAN.form-readonly {
font-weight: bold;
color: #cccccc;
}
A {
font-weight: bold;
color: #3399cc;
text-decoration: none;
}
A:hover {
text-decoration: underline;
color: #3399cc;
}
A.dim {
color: #aaaaaa;
}
A.small {
font-size: 8pt;
}